Fogden i centralorten

Pengar är en uppfinning som möjliggör att handel kan idkas utan att säljaren av en vara måste ha behov av en bytesvara som köparen tillhandahåller. Istället byter pengar ägare och säljaren kan använda dessa för att på annan plats och tid köpa sådana varor han behöver av en tredje person. En fantastisk uppfinning som underlättat... Fortsätt läsa mer →

Vi hade fel

En kunnig läsare har haft vänligheten att rätta oss: socialdemokraterna har inte haft egen majoritet i fullmäktige all tid perioden 1971-2014. Vi tackar för rättelsen! Rätt skall vara rätt. Således gäller: I valen 1973, 1976 och 1979 tog man hem 30 av fullmäktiges 61 stolar. Lösning blev samarbete med VPK (åtminstone 1979, de andra två... Fortsätt läsa mer →

Sossesåpan™ – Prolog

Sedan kommunreformen och bildandet av Örnsköldsviks kommun 1971, har Socialdemokratiska Arbetarpartiet haft ett oavbrutet maktinnehav i kommunen. Med undantag för i valet 2014, så har S erhållit egen majoritet i fullmäktige i samtliga val. [Rättelse: detta är inte sant ty valen 1973, 1976 och 1979 vann S 30 av fullmäktiges 61 stolar - vi beklagar... Fortsätt läsa mer →

Rätt partibok

Örnsköldsviks kommun har ambitionen att bli Sveriges bästa skolkommun år 2020. Det är ett projekt som får oss att associera till Ikaros. Ni vet, den grekiske hjälten som med hjälp av fjädrar och vax tillverkade vingar och därmed kunde rymma tillsammans med sin far Daidalos från kung Minos. Ikaros flög för nära solen, varpå vaxet... Fortsätt läsa mer →

Baggböleri i tillväxtfrågan

Den 24/4 sammanträdde fullmäktige i Örnsköldsvik. Den viktiga dagordningspunkten var godkännande av kommunens årsredovisning. Det mesta diskuterades under sammanträdet. Utom årsredovisningen. Vi kommer behandla kommunens tvivelaktiga hantering av årsredovisningen i ett annat inlägg. Inte så få, framförallt socialdemokratiska, fullmäktigeledamöter gick upp i talarstolen och berömde kommunens tillväxt eller uttryckte sin glädje över denna. Befolkningen i... Fortsätt läsa mer →

Besparing till lägsta politiska pris

"- Å vem firade du jul med, Gustaf? - Fyra minuter med hemtjänsten." [Citat från serietecknaren Lindström]   I ett tidigare inlägg påstod vi att Socialdemokraterna och Vänstern planerar att spara 5 Mkr på omsorgsnämnden år 2018. Sedan 10 Mkr år 2019 och 15 Mkr år 2020 (i relation till 2017). Det påståendet är inte... Fortsätt läsa mer →

Skadereglering bland valboskapen

Väljarkåren åldras. Andelen pensionärer bland väljarna stiger och därmed stiger deras betydelse. De är många nog att avgöra val. Samtidigt har pensionärerna en egenskap - en intressant sådan i sammanhanget opinionsbildning - som skiljer dem från de yngre generationerna: man ägnar sig inte alls åt digital informationsinhämtning i samma omfattning. Många äldre kommuninvånare läser ÖA... Fortsätt läsa mer →

Best of budget 2018

Idag avhandlar kommunstyrelsen S+V-majoritetens respektive alliansens föreslagna budgetar för 2018, inklusive plan för 2019-2020. Eftersom S+V har egen majoritet, så kommer budgeten med största sannolikhet att sedermera antas av fullmäktige. Vi plockar ut guldkornen här, samt funderar lite över siffrorna. Vi börjar med ett antal citat ur budgeten samt våra kommentarer till dessa: ”I föreslagen... Fortsätt läsa mer →

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑