Skolnyheter: när medborgarna inte ges hela bilden

SVT Västernorrland rapporterar: ”När skolåret ringde ut i Västernorrland på försommaren i år, var det 18,5 procent av niondeklassarna som lämnade grundskolan utan tillräckliga betyg för att kunna söka till gymnasiet. Motsvarande siffra för riket är 17,5 procent. ...[]… Av Västernorrlands kommuner fortsätter Örnsköldsvik att utmärka sig som den bästa skolkommunen. Kommunen kan stoltsera med... Fortsätt läsa mer →

Förskingrarna

2005 förvärvades etanolproducenten SEKAB av Carstedtägda Ecodevelopment i lag med NEKAB, där den senare ägs av de kommunala energibolagen i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik. NEKAB ägde 50% av SEKAB initialt. SEKAB fick omgående ekonomiska problem som löstes av de kommunala ägarna genom utlåning och borgen för lån i bank. I februari 2009 beslutade ägarna till... Fortsätt läsa mer →

Ett glädjande besked

Kyrkovalet är avklarat. I Ångermanlands valkrets har antalet avlagda röster till stiftet ökat med drygt 30%. Antalet S-röster har ökat med 832 st eller knappt 18%. Sossarna har intern drivit kampanj för att deras sympatisörer skall rösta i kyrkovalet. Den kampanjen har varit lyckosam, uppenbarligen. Ändå minskar S från 46,8% i föregående stiftsval till 41,7%... Fortsätt läsa mer →

Journalistiskt hänsynstagande av politisk karaktär

Allehanda har idag en artikel på nätet som under rubriken "Butik i Örnsköldsvik får förbud att sälja vissa livsmedel – saknade obligatorisk märkning" låter meddela följande: "I maj gjorde miljö- och hälsoenheten från Örnsköldsviks kommun ett oanmält kontrollbesök i den aktuella butiken. Då upptäcktes att vissa varor saknade information som svensk märkning, ingrediensförteckning med allergener... Fortsätt läsa mer →

Freudiansk felsägning i rabatten?

En av de enskilt viktigaste bidragande orsakerna till att socialdemokraterna har tillåtits ha lekstuga med kommunens förvaltning, är avsaknaden av en aktiv, frispråkig och modig opposition. Annorlunda uttryckt: Centerpartiet i Örnsköldsvik sköter inte sin uppgift som opposition. (Det kommer att bli mycket intressant att se om socialdemokraterna och centern kommer att göra upp efter nästa... Fortsätt läsa mer →

Månglarna i templet

Nepotismen är institutionaliserad i socialdemokraterna. En bild säger mer än tusen ord. Se nedan. Förmodligen finns mer släktskap i denna bild. Vi känner bara inte till den. Bilden visar socialdemokraternas kandidater i Nätra/Sidensjö till kyrkofullmäktigevalet.

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑