Socialdemokratiskt vatten blir till vin

Ett exempel på socialdemokratiskt politiskt spin. Ibland erbjuds mycket tydliga exempel på när den socialdemokratiska propagandamaskinen drar igång. Sådana tillfällen är väl värda att studera. Just det här exemplet börjar med en lite ovanlig artikel i Örnsköldsviks Allehanda, signerad Ulf Häggqvist. Bloggen har inte gjort någon hemlighet av hur vi ser på Allehandas journalistiska produktion.... Fortsätt läsa mer →

[Social]demokratisamordnaren – det ska böjas i tid

Örnsköldsviks kommun har en demokratisamordnare. Alla kommuner har inte sådana. Förmodligen inte ens en majoritet. Tidningen Hela Hälsingland skriver 2014: ”Bara ett tiotal kommuner i landet har tjänstemän som kallas demokratisamordnare. Men kommunchef Kjell Öhrström försvarar att Bollnäs inrättar en sådan tjänst.” Granskning Örnsköldsvik stötte på demokratisamordnarens arbete redan 2015. En av bloggskribenternas barn hade... Fortsätt läsa mer →

Sossesåpan™ Avsnitt 6 – Zenitha Nordfjell och Olssons – triss i både Z, syskon och generationer

(Bilden visar Zenitha Nordjell med mor och dotter tillsammans med Stefan Löfven på Pride i Stockholm) Allehanda 25/4 2014: ”Zenitha Nordfjell meddelade under fredagseftermiddagen att hon inte längre kandiderar som ordförande till kultur- och fritidsnämnden efter allehanda.se:s avslöjande om att hon sökt sjukersättning och fått avslag så sent som i oktober 2013.” Oförmögen till vanligt... Fortsätt läsa mer →

Kort om ekonomi direkt från hästens mun

Nästa kommunstyrelsesammanträde den 5/10, kommer kommunstyrelsens ekonomiberedning att presentera "Tertialuppföljning, september 2017". I denna kan man läsa följande två passager: (1) "I prognosen beräknas nu nettokostnaden öka med 4,4 % medan skatteintäkter och statsbidrag bedöms öka med 4,0 % jämfört med föregående år. Det är lägre än budgeterad ökning, men som dock är på en... Fortsätt läsa mer →

Granskningsrapporten för NEKAB passerar fullmäktige: en lektion i socialDEMOKRATI

Örnsköldsviks kommunfullmäktige (KF) sammanträdde måndagen den 25/9. Ett ärende för dagen var att besluta om ett yttrande över granskningsrapporten över NEKAB och detta bolags årsredovisning för 2016. Kommunstyrelsen hade berett ärendet och formulerat detta förslag till beslut: "Kommunfullmäktige har tagit del av granskningsrapport daterad den 9 juni 2017 från utsedd lekmannarevisor i NEKAB samt ”Grundläggande... Fortsätt läsa mer →

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑