Sossesåpan™ Avsnitt 10 – Olssons

Lars-Olov Olsson var länge kommunalråd i Örnsköldsvik. En betydande del av tiden tillsammans med John Norberg, som vi återkommer till i ett senare avsnitt. Dessa två herrar avgick som kommunalråd 2002. Idag, i praktiken pensionerad, sitter Lars-Olov Olsson i valnämnden och John Norberg har en stol i fullmäktige, likaväl som en plats i omsorgsnämnden. Ett... Fortsätt läsa mer →

Ännu en förklädd sosse

Medborgarförslag är en möjlighet som beskrivs av kommunen som: "Alla som är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun har rätt att skicka medborgarförslag. Förslagen ska handla om sådant som ligger inom kommunfullmäktiges kompetens. Varje förslag får endast behandla en fråga, ämnen av olika slag kan alltså inte tas upp i samma förslag. Kommunfullmäktige har som målsättning att... Fortsätt läsa mer →

Dubbla stolar

Roger Sandström var under 37 år fackligt aktiv i Lärarförbundet och var fortfarande aktiv när kommunen i början av 2016 skulle spara i bildningsnämndens utgifter. Nedskärningar i skolan stod för dörren och frågan var medialt intressant. P4 intervjuade Roger Sandström om saken:   Observera sista stycket där Roger Sandström citeras: "- De [negativa konsekvenser] har... Fortsätt läsa mer →

Den som är satt i skuld…

Ett mycket kort inlägg. Nedan bild talar för sig själv. Den visar kommunens beslutade låneram. D.v.s. hur stor den externa belåningen får vara. Det som skall noteras är att låneramen har varit konstant eller stigande sedan 2015 och föreslås ligga kvar på samma nivå 2018. Trots högkonjuktur har man alltså inte förmått ammortera. Ammorteringskrav på hushållens bolån,... Fortsätt läsa mer →

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑