Analys av politiken inför valet

Det går mot val. Någon valkampanj är ännu inte igång. Kommentarer av det politiska läget finns det många av –men då rörande rikspolitiken i riksmedia. I lokalmedia är det sämre. En del ledare i Örnsköldsviks Allehanda berör den lokala politiska situationen, men då utan att gå ned på den jordnära nivån. Låt oss göra det.... Fortsätt läsa mer →

Mellopaus

Vi avslutade vårt inlägg om hur kommuntjänstemännen och -politikerna - inklusive Stefan Löfven - tillsammans med sina respektive, var snabba att nyttja fribiljetterna till Melodifestivalen, med "to be continued". Och vi ska fortsätta på temat. Men inte riktigt ännu. Det här blir ett mellaninlägg. Vårt första inlägg måste ha väckt visst ont blod. Ty Liberalerna,... Fortsätt läsa mer →

Klansamhället – när Örnsköldsviks politiker bryter mot kommunallagen vill massmedia inget veta

I ett tidigare inlägg visade vi hur politikerna i Örnsköldsviks fullmäktige har brutit mot kommunallagen, år efter år. Detta genom att inte följa kommunallagens jävsregler. Istället har nära släktingar beviljat varandra ansvarsfrihet. Vi har också redogjort för just Örnsköldsviks obscena nära släktskap i fullmäktige. Både kommunalrådet Glenn Nordlund och oppositionsrådet Anna-Britta Åkerlind hade sina söner... Fortsätt läsa mer →

Nextjets konkurs: så stor är skulden till Örnsköldsviks skattebetalare

Flygplatsverksamheten i Örnsköldsvik är en ekonomisk katastrof. Vi har tidigare beskrivit flygplatsekonomin i detta inlägg. Verksamheten är helt beroende av statligt stöd. Vad värre är att de driftstödspengar som följde med flygplatsen då det helt kommunalt ägda bolaget Örnsköldsvik Airport köpte den av Swedavia (f.d. Luftfartsverket), nu är slut. De tog slut under 2017 och... Fortsätt läsa mer →

Gästinlägg: Vi behöver riktig journalistik

[Sammanfattning: Bloggens första gästinlägg. Ämnet är lokalmedia och vilken bild av verkligheten den förmedlar.] En lokaltidnings viktigaste uppdrag är att spegla verkligheten korrekt och konsekvensneutralt samt att vara plattform för åsiktsyttringar, debatt och opinion. Detta är livsviktigt för en vital demokrati. Örnsköldsviks Allehanda har misslyckats kapitalt på samtliga punkter och svikit sitt demokratiska ansvar. Delvis är det... Fortsätt läsa mer →

Klansamhället – konsten att bryta mot kommunallagen

[Sammanfattning: Örnsköldsviks kommunfullmäktige och nämnder har, som tidigare redogjorts för, omfattande släktskap mellan politikerna. Nu visar det sig att fullmäktigeledamöter konsekvent har åsidosatt kommunallagens jävsregler, genom att inte anmäla jäv när fullmäktige fattar beslut om att bevilja ansvarsfrihet för nämnder och kommunstyrelse.]   I förra blogginlägget såg vi hur båda kommunalråden och oppositionsrådet har sina... Fortsätt läsa mer →

Klansamhället – inte en kommun som alla andra

[Sammanfattning: Örnsköldsviks politiska liv är unikt, på så sätt att släktskapen i kommunfullmäktige och nämnderna är mycket omfattande. Politikerna lyfter skamlöst fram sina egna barn eller andra släktingar till positioner i politiken. Och det är inte vilka politiker som helst det handlar om. Här finns kopplingar till högt uppsatta rikspolitiker i både S och C.... Fortsätt läsa mer →

När etnicitet plötsligt spelar roll

[Sammanfattning: Minderårig flicka blir sexuellt ofredad på badhuset i Örnsköldsvik av en ensamkommande afghan. Tingsrätten frikänner afghanen med motiveringen att flickan kan ha förväxlat gärningsmannen med annan person, då den åtalade befann sig bland landsmän när utpekandet skedde. Hon anses alltså inte kunna känna igen en afghan bland afghaner.] Badhuset i Örnsköldsvik, med det träffande... Fortsätt läsa mer →

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑