9 april, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Coronaviruset och kommunens beredskap – en prövning i verklig äldreomsorg?

Den som följer coronavirusets framfart i inhemsk och internationell media, vet att det som var ett regionalt utbrott i Kina, har förvandlats till en pandemi.

När detta skrivs på tisdag kväll, så har viruset konstaterats i 77 länder. I Italien har över 2500 människor bekräftats smittade. Samma siffra för Iran är 2336 och för Sydkorea 5186. Och det har gått fort. På måndagen var det 15 fall i Sverige. Under tisdagen rapporterades 9 fall till. En ökning med 60% på ett dygn.

Som räkneexempel: om initialt 24 smittade fortsätter öka med 60% per dygn, så kommer Sverige på det åttonde dygnet ha 1030 smittade. Huruvida det är realistiskt att vänta sig en sådant takt, vet vi förstås inte.

Försvårande för Sveriges del torde vara att dels reser svenskarna gärna och ofta – alla nio rapporterade fall på tisdagen var människor som besökt Norditalien. Dels har Sverige en i sammanhanget mycket stor iransk minoritet. Knappt 80 000 av Sveriges invånare är födda i Iran. I den gruppen reser man förstås mellan Sverige och Iran i relativt stor omfattning.

Persiska bekanta till bloggarna berättar att de nås av rapporter från anhöriga i hemlandet, att förhållandena är betydligt värre än de officiella uppgifterna från regimen gör gällande. Fler är smittade, fler behöver andningshjälp under sjukdomsförloppet och fler dör. Sjukdomen är spridd i hela Iran. Den religiösa diktaturen har stora svårigheter att hantera epidemin. Man försöker kombinera religiös defaitism med halvdana sjukvårdsinsatser. Enligt ett vittnesmål var sjukvårdtransportens personal i en viss stad förbjuden att bära full skyddsutrustning, då myndigheterna befarade att panik då kunde utbryta.

Sverige är ett betydligt mer välordnat land än Iran och har därför avsevärt bättre möjligheter att hantera epidemin. Men vissa saker börjar ändå stå klart nu.

De där fyra platserna på infektion på Sundsvalls Sjukhus, tillsammans med en dedikerad intensivvårdsplats, som Svt Västernorrland gjorde reportage om för några dagar sedan, kommer man inte långt med. Preliminära uppgifter, baserade på den kinesiska erfarenheten, visar att även om dödligheten över hela den smittade delen av populationen är låg (ett cyniskt användande av ordet ”låg”, mer om det längre ned), så kräver en betydligt högre andel kvalificerad sjukvård. I sammanhanget kan nämnas att i Sverige som helhet finns drygt 500 intensivvårdsplatser och 13 av dessa finns i Västernorrland, där 246 000 invånare skall samsas om dem. Så rika är vi.

Dödligheten hos coronaviruset beror också svårt av två saker. Det ena är tillgången till kvalificerad vård. Det andra är ålder.

Yngre och medelålders människor har lite att frukta. Dödligheten understiger 0,4% för gruppen yngre än 50 år gamla och desto yngre, desto lägre risk. Men för äldre är saken annorlunda. I gruppen 60-69 år gamla är dödligheten 3,6%. För 70-79 år gamla stiger den till 8% och för +80 är den knappt 15%. (Kinesisk studie).

Rysk roulette med en patron i revolvertrumman på en sexskjutare, ger en dödlighet på 16,7%.

Även underliggande sjukdomar höjer risken, t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, högt blodtryck, m.m.

När detta skrivs ligger en hel del fokus på skolor ute i världen. Säkerligen finns det oroliga föräldrar även i Sverige. Vissa kommuner låter föräldrar till barn som rest utomlands stanna hemma i frivillig karantän, trots skolplikt. Det är nog vettigt. Även om barn själva drabbas lindrigt, så är de effektiva smittobärare.

Men, siffrorna ovan visar att det är de äldre vi bör oroa oss för. Ty, användningen av ordet ”låg” är just cynisk. Det finns inget lågt med minst 8% dödlighet i gruppen +70 år gamla. Det är en fruktansvärd siffra. Tänk också på att med den dödligheten, så betyder det att en våldsamt hög andel blir svårt sjuka med mycket stort vårdbehov. Resurserna som måste allokeras, kan därför bli mycket omfattande.

Och det kanske är här som vissa läsare börjar förstå att det finns två kommunala verksamheter som måste förbereda sig på ett förmodat utbrott av coronavirus i kommunen. Äldreboenden och hemtjänst.

På ett äldreboende kan viruset bli en katastrof. Smittad personal i hemtjänsten kan få enorma konsekvenser.

Under tisdagen frågade bloggen tre anställda i sådana verksamheter, huruvida viruset avhandlats på arbetsplatsen av arbetsledningen/arbetsgivaren. Nej, var svaret från samtliga.

Söker man på ordet ”epidemi” på kommunens hemsida, så får man noll träffar. Inte heller ”corona” ger några träffar. Det finns dock en sida med rubriken ”Trygghet, säkerhet och krisberedskap”. Där finns en rad dokument att läsa. Vid en snabb koll hittar vi inte ordet ”epidemi” i dessa.

Allehanda har rapporterat att munskydden är slutsålda i Övik och att Härnösands kommun uppmanat anställda inom äldreomsorgen att inte besöka äldreboenden, om de rest i smittoområden. Det senare är förstås ypperligt.

Politik är politik och bloggen har en uttalad politisk agenda – att driva opinion mot det socialdemokratiska styret. Men det går inte att klandra kommunen för att de inte förutsåg en pandemi, som riskerar att få karaktären av viral ättestupa. Vi kan vara på väg mot svåra tider. Det tillstånd viruset skapar i världen, kan skapa sekundära effekter inom ekonomi och geopolitik, som orsakar mer elände än virusets medicinska effekter.

Därför ställer vi försiktigt frågan rakt ut i luften: är det inte dags att börja agera nu? Vänta inte på de myndigheter och den regering som uppvisat ett extremt långsamt, ansvars- och omdömeslöst beteende.

Hur än framtiden kommer utvecklas, så är detta säkert: det är vi som måste hantera situationen. Ingen annan kommer att göra det åt oss.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 33

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!