9 april, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Coronamatematik för Öviksbor

”Makthavare må ha respekt för corona
om de trovärdigt säger sig om folk måna.
Statistik gör en inte rädd
mer av den får vården beredd.
Men passivitet skulle inte förvåna.”

Det råder nu inga som helst tvivel om att coronaviruset har fått fotfäste på svensk mark. Människor kommer att bli sjuka. De flesta med milda symptom och utan risk för men eller behov av sjukvård. En mindre del kommer kräva sjukvård.

En ännu lägre andel kommer att dö.

Men hur många kan det röra sig om? Vad är det egentligen länder världen över vidtar drastiska åtgärder för att skydda sig mot?

Nedan diagram visar hur Öviks kommuns befolkning fördelar sig över alla åldrar. (Stapeln för åldern 100 visar antalet som är 100 år eller äldre).

2019 dog det 676 människor i Öviks kommun.

Tidningen Norrländska Socialdemokraten har publicerat ett diagram som återger coronavirusets dödlighet, som redovisad i en kinesisk studie.

Huruvida denna dödlighet är relevant för svenska förhållanden går inte att veta. Folkhälsotillståndet lär vara annorlunda i Kina. Exempelvis kan man förmoda att frekvensen rökare är mycket högre där, vilket lär påverka dödligheten i en infektionssjukdom som angriper lungorna.

Men det är denna studie som finns och den får bli utgångspunkt för vår räkneövning. Och ingen vill väl anklaga Norrländska Socialdemokraten för att fara med fake news.

Vad avgör hur många människor som dör? Antalet människor i respektive åldersgrupp, andelen som blir smittade i gruppen och dödligheten för de som blir smittade.

Exempel: om 10% av en grupp om 2000 människor blir smittade och dödligheten är 2%, så kommer 200 människor att bli sjuka och av dem kommer 4 att dö.

Så vad händer om vi gör ett antagande om hur många människor som kommer att smittas och sedan applicerar dödlighetssiffrorna ovan?

År 2019 var 10 172 människor i Öviks kommun 70 år eller äldre. 3663 av dessa var 80 år eller äldre. Om 2% av den +70 år gamla skulle infekteras av coronaviruset och dödlighetssiffrorna från Kina är applicerbara, så skulle drygt 200 bli sjuka och av dessa skulle 21 dö.

Om 2% av alla åldersgrupper skulle infekteras, så skulle drygt 1000 bli sjuka och 29 skulle dö.

En viktig skillnad mellan coronaviruset och säsongsinfluensan, är att coronaviruset är en helt ny variant och därför saknar alla människor antikroppar mot det. Inget vaccin finns. Detta kan göra att en hög andel av befolkningen blir smittad. Som synes ovan är det fullt möjligt att redan en smittad andel om 2% ger ett tvåsiffrigt antal döda.

Vid ungefär andelen 7% smittade, så går antalet döda över hundrastrecket i kommun, med den ovan angivna dödligheten. Och hundra döda i Övik, motsvarar knappt 18 000 döda i landet, skulle samtliga kommuner drabbas lika.

Om dödligheten i själva verket är en tiondel lägre, så skulle, vid 7% smittade (jämt fördelade över åldrarna), istället en tiondel så många dö – 10 i Övik och 1800 i landet.

Hur hög andel kommer att smittas? Ingen vet. Kommer samma andel smittas i åldersgrupperna ovan? Förmodligen inte, varför beräkningarna ovan är förenklingar. Dessutom vet vi inte, som sagt, om den kinesiska dödligheten är relevant för Sverige.

Men utan tvivel visar ovan varför coronaviruset måste tas på allvar och varför så många länder vidtar drastiska åtgärder. Applicerar man den kinesiska dödligheten på Öviks befolkning med dess åldersfördelning, blir dödligheten 2,6%, om andelen smittade blir samma i alla åldrar.

Detta inlägg färdigställs på fredag eftermiddag och i skrivande stund har coronaviruset dödat 148 människor i Italien. 98 av dödsfallen återfinns i Lombardiet i norra Italien. Antalet smittade där överstiger 2000. Regionen Lombardiet har ca 10 miljoner invånare och största stad är Milano med 1,2 miljoner invånare. Endast 198 bekräftade smittade återfinns i storstaden Milano. Utvecklingen i Italien kan följas här.

Slutligen några ord om ett märkligt uttalande som cirkulerar:

Du behöver inte vara orolig, viruset dödar bara gamla och sjuka.

Inte sällan fälls detta uttalande av vänstersinnade människor. I sin förnuftsdyrkan hemfaller de till vad som knappast kan beskrivas som annat än fascism. Ty få människor är utan ett socialt och familjärt sammanhang. Den som inte behöver oroa sig för den egna personen, har i sin närhet människor de månar om – som tillhör riskgrupperna.

Att vid ett konstaterat utbrott vara noga med handhygien och andra hygienrutiner, är en gest av solidaritet. Och den står och faller med individens moral och disciplin. Det är andra som skall skyddas från dig.

Självklart har människor med rot i vänsterns kollektivism svårt att hantera en situation, där individens handlande är helt avgörande för vilken solidaritet kollektivet kan visa.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 4 / 5. Vote count: 21

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!