12 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Liten kommunskola, del3 – nämnder

När val till fullmäktige har hållits så väljer fullmäktige ett presidium (ordförande, vice och andre vice ordförande) samt en valberedning. Därefter arbetar valberedningen med att ta fram ett förslag på hur nämnder och andra organ skall  fyllas med förtroendevalda. Vid valårets sista fullmäktige väljer sedan fullmäktige alla dessa förtroendevalda och efter årsskiftet tillträder de nya förtroendevalda i nämnderna. Valberedningens underlag är hur väljarna har röstat fram en fördelning av fullmäktigeledamöter. Skulle valberedningens förslag avvika från den fördelningen, så kan – förenklat – ett parti tvinga fram proportionella val av ledamöterna i en nämnd. Det sker mycket sällan och vad vi vet aldrig i Övik.

Lägg på minnet: det är bara fullmäktiges ledamöter som du som väljare är med och väljer. Alla övriga förtroendeuppdrag är valda av fullmäktiges ledamöter.

Så vad är nämnder? Vi kan börja med de nämnder en kommun måste ha enligt lag.

Dessa är kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd (som kan ersättas med en överförmyndare, vilket är en enmansnämnd). Övriga nämnder beslutar kommunen själv om att ha och är inte tvingande.

I Övik är dessa nämnder:

Omsorgsnämnden / Humanistiska nämnden / Bildningsnämnden / Samhällsbyggnadsnämnden / Kultur- och Fritidsnämnden / Kostnämnden

Var och en av nämnderna har avgränsande ansvarsområden, de har ett presidium och sammanträder ca en gång per månad, med sedvanligt långt sommaruppehåll. Ledamöterna är som sagt valda av fullmäktige. Man behöver inte vara fullmäktigeledamot för att var ledamot i en nämnd.

Vi kommuninvånare har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden, men saknar rätt att närvara vid nämndernas sammanträden.

En nämnd har ett ansvarsområde och är den högsta politiska operativa makten på det området. Naturligtvis är nämnden underställd fullmäktige och kan inte hursomhelst fatta beslut. Fullmäktige är och förblir det högsta beslutande organet, men fullmäktige arbetar inte operativt.

Ordförande i de respektive nämnderna är arvoderade på heltid, med undantag för valnämnd, överförmyndarnämnd och kostnämnd. Överförmyndarnämnden är sedan årsskiftet gemensam med Umeå m.fl. kommuner. Under sig har nämnderna en förvaltning. Det betyder kommunala tjänstemän som arbetar med nämndens ansvarsområde och på nämndens uppdrag.

Med början i nästa avsnitt av kommunskolan så presenterar vi nämnderna, dess verksamhet och dess ledamöter. Först ut blir kommunstyrelsen.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!