Hemtjänststölderna – fortsättning

Nya uppgifter har kommit bloggen tillhanda i fallet med stölderna i hemtjänsten. Innan vi redogör för dessa, vill vi lämna en - förhoppningsvis onödig - uppmaning. När man skriver om ett enskilt fall av missförhållande i en verksamhet, finns det en risk att verksamheten som sådan drabbas och smittas av det skedda. Det ligger liksom... Fortsätt läsa mer →

Moderaternas interpellation om rättssäkerhet för individer satta under förvaltarskap fick ställas

I måndags godkände fullmäktige att moderaternas interpellation får ställas. Läs mer om interpellationen i ett tidigare inlägg. Svaret lär avges under december, januari eller februari gissar vi. Eftersom överförmyndarnämnden är gemensam med bl.a. Umeå, så blir det inte en övikspolitiker som svarar, utan den miljöpartistiske ordföranden från Umeå, Arvid Lundberg. Han vet förstås inte ett... Fortsätt läsa mer →

Extra! Extra! Arne Gavelins förvaltarskap kan vara på väg att upphöra

Tidningen Nordsverige rapporterar att Arne Gavelin kan vara nära att bli kvitt förvaltarskapet. Man skriver: ”Inför Arnes ansökan om upphörandet av förvaltarskap har nu Överförmyndaren i Örnsköldsviks kommun, via Överförmynarnämnden i Umeåregion inkommit med sitt yttrande. I yttrandet tar man fasta på den enskildes hälsotillstånd och konstaterar att den medicinska bedömningen, det vill säga de... Fortsätt läsa mer →

Överförmyndarnämnden bordlade frågan om godkännande av försäljningen av Arne Gavelins fastigheter

Bloggen erfar att överförmyndarnämnden i onsdags valde att bordlägga frågan om försäljning av Arne Gavelins två hyresfastigheter respektive två skogsfastigheter. Man vill invänta tingsrättens beslut om huruvida förvaltarskapet skall upphöra. Tingsrätten håller förhandling i saken den 2 december. Vi vet inte hur långt därefter det kan dröja innan tingsrättens beslut fattas och tillkännages. Om förvaltarskapet... Fortsätt läsa mer →

M ställer interpellation om rättssäkerheten för människor satta under förvaltarskap

Äntligen ett politiskt livstecken på överförmyndarområdet, efter det att fallet Arne Gavelin blivit känt! M lämnar nu in en interpellation till kommande fullmäktige den 25 november. Interpellationen i sin helhet:   Arbetsgången lär bli sådan att interpellationen godkänns av fullmäktige den 25 november. Besvarad blir den först påföljande fullmäktige - i bästa fall. Det betyder... Fortsätt läsa mer →

Nu går försäljningen av Arne Gavelins fastigheter upp i Överförmyndarnämnden

Bloggen erfar att nu på onsdag sammanträder den för Umeå, Övik, m.fl. kommuner gemensamma Överförmyndarnämnden och ett av ärendena är att ta ställning till förvaltarens försäljning av Arne Gavelins fastigheter. Det skall röra fyra fastigheter. Två hyreshus i Bredbyn och två skogsfastigheter, varav en är Järvsberget. Om nämnden godkänner försäljningarna så förlorar Arne Gavelin lagfarten.... Fortsätt läsa mer →

Sevärd dokumentär för den som intresseras av fallet Arne Gavelin

Arne Gavelins öde har fått mycket stor spridning i bygderna. Tidningen Nordsverige följer hans fall och det har vi gjort även här på bloggen. Inget ämne har väckt sådan läsarrespons, som hur Arne Gavelin blivit behandlad av kommun, tingsrätt och den företagsförmedlade förvaltaren. Men tongivande lokal och regional media är dödstyst. Beröringsskräcken eller den politiskt... Fortsätt läsa mer →

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑