Liten kommunskola del 4 – kommunstyrelsen

Fullt upptagna med mer angelägna inlägg, har kommunskolan hamnat på efterkälken. Men nu kör vi ett avsnitt till och ämnet är kommunstyrelsen.

Enligt kommunallagen, föräldrabalken vallagen och en lag till, måste fullmäktige utse en kommunstyrelse, överförmyndarnämnd (eller -e), valnämnd och krisledningsnämnd. Övriga nämnder är i princip frivilliga i organisatorisk bemärkelse, då vissa kommuner har utskott i kommunstyrelsen istället för nämnder. Ansvarsområdena för dessa nämnder är dock till betydande del obligatorisk. Men långt ifrån i alla delar. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är t.ex. till mycket liten del ett lagstadgat krav, emedan hela bildningsnämndens verksamhet är ett obligatorium.

Så vad är kommunstyrelsen? Det är kommunens verkställande organ. Du kan jämföra med en bostadsrättsförening, jaktskytteklubb eller hembygdsförening. Fullmäktige är medlemmarna i föreningen och precis som i civilsamhällets föreningsliv, så utser man en styrelse – kommunstyrelsen. Det sker i slutet av det år det varit val. Precis som i föreningslivet har medlemmarna – fullmäktige – utsett en valberedning, som tar fram ett förslag. Valberedningens underlag är maktfördelningen mellan partierna i fullmäktige. Och den har vi väljare fastslagit. Det är viktigt att förstå att (vi har nämnt det tidigare) det enda förtroende vi väljare ger till politiker, är att vi röstar in dem i fullmäktige. När begreppet förtroendeuppdrag används, så handlar det alltid om ett förtroende som fullmäktige har gett en person – t.ex. att sitta som ledamot i en nämnd eller ett kommunalt bolags styrelse.

Kommunstyrelsens uppgifter beskrivs enklast genom att klippa in nedan bild från wikipedia:

Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen i Örnsköldsvik är heltidsarvoderade. De är Per Nylén och Anna-Belle Strömberg. Den senare är i sann nepotistisk anda syster till förre kommunalrådet Glenn Nordlund. Andre vice ordförande kallas oppositionsråd och är även det en heltidsarvoderad post, som idag innehas av Anna-Britta Åkerlind(C). I sann nepotistisk anda är hon f.d. hustru till det f.d. oppositionsrådet Anders Källström och mor till Centerpartiets ekonomiska talesperson Emil Källström, som även han sitter Örnsköldsviks kommunfullmäktige. Snurrigt? Jajamen.

Vad har kommunalråden och oppositionsrådet för arvoden? De är av socialdemokratiskt slag, kanske man kan säga:

I sin oändliga vishet har kommunfullmäktige i vår kommun beslutat att koppla arvoden till riksdagsledamöternas arvoden. Och Per Nylén kvitterar brutto ut 73 590 kr per månad. Du kanske kan komma ihåg det på 1:a maj. Känner du någon idealistisk SSU:are, kanske du kan fråga hur de ser på saken.

En jämförelse mellan Sollefteå och Örnsköldsvik är inte ointressant. Vi har utöver de obligatoriska nämnderna, fem stora nämnder till: omsorg, bildning, samhällsbyggnad, kultur&fritid och humanistiska. Sollefteå har endast en icke obligatorisk nämnd. (Vi återkommer till vilken). Istället organiserar sig Sollefteå med utskott i kommunstyrelsen.

Sollefteås kommunstyrelse har 15 ordinarie ledamöter och det finns fyra utskott:

Vi kanske ska förklara vad ett utskott är. Ett utskott i en styrelse är en grupp formad av en del av styrelsens ledamöter, som givits specifika ansvarsområden.

Det här betyder att det som kommunstyrelsen och de fem stora nämnderna ansvarar för i Övik, sköter man i Sollefteå med kommunstyrelsens 15 ledamöter.

Hur många ledamöter finns det i Örnsköldsvik?

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och respektive stor nämnd som nämns ovan har 13 ledamöter. Totalt 80 förtroendeuppdrag. Visst är Örnsköldsvik en nästan tre gånger så stor kommun som Sollefteå, men det är ändå så att Örnsköldsvik strösslar med förtroendeuppdrag. Skulle vi matcha Sollefteå per capita, så vore antalet knappt 45 istället för 80 förtroendeuppdrag inom de verksamhetsområden som de fem stora nämnderna plus kommunstyrelsen omfattar.

Slutligen: vilken nämnd var det Sollefteå hade utöver den obligatoriska?

Jävsnämnden:

Någon jävsnämnd finns inte i Örnsköldsvik.

3 reaktioner till “Liten kommunskola del 4 – kommunstyrelsen

Lägg till

  1. Jo det finns samma typ av nämnd även i Övik men där heter den myndighetsnämnden. Du måste läsa på bättre annars far du med fake news. ;-P

  2. När nu denna eminenta blogg tar upp ett mycket intressant ämne för Örnsköldsviks medborgare nämligen jävs förhållanden, så kan bilagt ”styrdokument” rekommenderas: https://www.ornskoldsvik.se/download/18.7c7af93b1492a24dbecb6f5c/1415003399178/Strategi+mot+mutor+och+jäv.pdf.
    Ovan bifogat styrdokument nämner inte att det enligt kommunallagen faktiskt är jäv att utse sin egen fru till ”förvaltare” om man själv är ”överförmyndare” eller att man utser kommunrevisionsnämndens vice ordförande till ”förvaltare” samtidigt som man bestämmer densammes arvoden, godkänner dennes redovisning av åtgärder (tex, försäljningar av fastigheter) för att sedan själv bli reviderad och beviljas ansvarsfrihet av den man tidigare själv gett ansvarsfrihet (svårt att hänga med?). Apropå det på andra ställen, redovisade Arne Gavelin fallet.
    Nää, någon kontroll av jävssituationer när det gäller höga politiker och tjänstemän förekommer knappast i Örnsköldsvik, men däremot regleras det bestämt om någon bland ”fotfolket” från en tacksam medborgare skulle erbjudas en uppskattning.
    I Örnsköldsvik är det minsann skillnad på sosseadel och allmoge.

Var inte blyg, Kommentera!

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: