24 oktober, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

[Det här inlägget är långt. Vänligen härda ut och läs hela. Tack!]

I det här inlägget försöker vi enkelt förklara hur överförmyndarverksamheten fungerar och vi redogör för vad vi anser vara konkreta myndighetsövergrepp på Arne Gavelin. Nya omständigheter presenteras också. Slutligen bidrar vi med vår uppfattning om hur du som är sympatisk med Arnes sak, kan hjälpa honom.

Så fungerar överförmyndaren

Varje kommun måste, enligt lag, ha en Överförmyndare eller en Överförmyndarnämnd, med främsta uppgift att utöva tillsyn på gode män och förvaltare. Sådana brukar gemensamt kallas för ställföreträdare och hur de förordnas och vad de har för befogenheter regleras i föräldrabalken.

Tillsynen består framförallt av att granska årsredovisningar som ställföreträdarna måste lämna in för sina huvudmän (Arne Gavelin är en huvudman). Man granskar även den sluträkning som ska lämnas in när en huvudman dör. Uppdraget som ställföreträdare upphör i samma stund huvudmannen dör. En god man eller förvaltare skall alltså under inga som helst omständigheter befatta sig med dödsboangelägenheter.

Uppgifter andra än tillsyn ligger också på Överförmyndaren. En sådan är att godkänna försäljning av fastigheter för huvudmän.

Det är tingsrätten som beslutar om att en människa skall sättas under förvaltarskap och förordnar förvaltaren. Överförmyndaren kan sedan, utan tingsrättens inblandning, byta förvaltare.

Överförmyndaren eller -nämnden är ett politiskt förtroendeuppdrag och utses av kommunfullmäktige efter varje val. I Övik var det en Överförmyndare fram tills senaste årsskiftet, då det upplägget byttes ut mot en överförmyndarnämnd gemensam med Umeå och några kommuner till.

Till sin hjälp har Överförmyndarnämnden en tjänstemannaförvaltning. För alla kommuner i den gemensamma nämnden utom Övik, så återfinns den förvaltningen i Umeå. Vi har istället ett eget överförmyndarkansli i Övik, som dock svarar inför den gemensamma nämnden. På kommunens hemsida kan du läsa mer och där återfinns även kontaktuppgifter till såväl tjänstemän som de politiker från Övik som sitter i den kommunöverskridande Överförmyndarnämnden.

Politiker och tjänstemän

Liksom i all kommunal verksamhet ligger ansvaret på politikerna – nämndsledamoterna – som sedan delegerar beslutsrätt i olika frågor till tjänstemän. En sådan fråga som delegerats är godkännande av försäljning av huvudmäns fastigheter. Vi har frågat Överförmyndarens kansli om det är tjänstemän eller politiker som godkänner försäljning i Övik. Till svar har vi fått att det är tjänstemän, men att större affärer kan gå upp i nämnden (som man kallar det).

När vi då frågat om försäljningen av Arne Gavelins fastigheter går upp i nämnden eller godkänns av tjänstemän – och i så fall av vilken tjänsteman då? – så har vi fått ett sekretessbeslut på svaret. Motiv till sekretess? Arne Gavelin kan anses lida skada eller men om informationen lämnas ut:

D3C82CA4-0108-4016-9804-F30C5E9F36D9

Över till vilka som är de verkliga myndighetsövergreppen i fallet Arne Gavelin. De är tre till antalet.

Det första övergreppet

En eller flera tjänstemän på Överförmyndarens kansli tar emot en orosanmälan, utreder omständigheterna och väljer att på ett otillräckligt underlag skicka in en ansökan till Ångermanlands Tingsrätt om att Arne Gavelin skall sättas under interimistiskt förvaltarskap. Vi kan därvidlag konstatera att det saknades ett läkarintyg som klart och tydligt angav att Arne Gavelins fysiska och psykiska förmågor var så eftersatta, att ett förvaltarskap var motiverat.

Till avsaknaden av sådant läkarintyg, skall läggas detta: Lena-Marie Alajärvi et consortes, som författade orosanmälan, har en vandel som kan ifrågasättas. Alla tre är skuldsatta och föremål för Kronofogdens omsorg. Nya, men obekräftade, uppgifter gör också gällande att Alajärvis dotter är satt under förvaltarskap. Dottern skall också ha varit hyresgäst i Arne Gavelins fastighet och vid något tillfälle orsakat stor skada på lägenhet eller inredning, som gjort henne ersättningsskyldig gentemot Arne. Det betyder att det fanns kopplingar mellan två av anmälarna och Överförmyndarens kansli, liksom det fanns kopplingar mellan anmälarna och Arne Gavelin av ett slag som är besvärande i sammanhanget. Det är talande att när Arne besöker en läkare för att få ett aktuellt utlåtande om sin hälsa, så uppdagas att Lena-Marie Alajärvi står angiven som nära vän i hans journal – något Arne inte önskat.

Ytterligare obekräftade uppgifter säger att den tredje anmälaren har en ekonomisk skuld till Arne Gavelin och har lånat en traktor som aldrig blivit tillbakalämnad. 

Det andra övergreppet

Övergreppet sker i Ångermanlands Tingsrätt. Självaste chefen för samma tingsrätt, Lena Wahlgren, har alldeles uppenbart inte intresserat sig för vilka orosanmälarna är, deras vandel eller vilka andra motiv än omsorg för Arnes person de kan ha. Tre ekonomiskt havererade individer, varav två ett äkta par med ett barn satt under förvaltarskap, betros att utgöra grund för att beröva Arne Gavelin hans fri- och rättigheter.

Arne är gammal, lever ensam utan (i juridisk mening) nära anhöriga och han har betydande tillgångar. Men Lena Wahlgren reagerar inte. Förvaltarskap beslutas först interimistiskt hösten 2018. Sedan slutligt våren 2019. Under förhandlingen har Arnes juridiska ombud varit förordnat i färre än 48 h. Så lång tid hade Arne på sig att förklara för ombudet vilka människorna som anmält honom är. Under förhandlingen är förmodligen de enda nya uppgifterna det vittnesmål som Arnes förvaltare avger på telefon, där nerifrån södra Sverige. Hon som, p.g.a. sin anställning på Optio, har ett ekonomiskt intresse av att Arne skall förbli under hennes förvaltarskap. Det tål också att påpekas att Lena Wahlgren är inte någon dussintjänsteman på Öviks kommuns överförmyndarkansli. Hon är lagman och chef för Ångermanlands Tingsrätt. Hur många andra ångermanlänningar har hon gett samma omsorgsfulla behandling? J´accuse.

Det tredje övergreppet

Begås av förvaltaren Linda Walegren. Hon försäljer Arnes egendom mot hans vilja. Först lös egendom i form av entreprenadmaskiner. Sen läggs hans hyresfastigheter ut till försäljning. Därefter skogsfastigheterna. Det finns helt enkelt inga skäl till detta. Hon ska förvalta egendomen, inte avyttra den. Arne Gavelin är ekonomiskt solid som få. Skulle han tillfälligtvis få likvida problem, så räcker det att sälja en hyresfastighet – inte allt han äger och har.

Hur hjälper du Arne Gavelin?

Överförmyndarnämnden är som sagt en politisk nämnd. Det är alltså politiker som är ytterst ansvariga över överförmyndarkansliets tjänstemän. Varför inte kontakta dessa politiker och tala om för dem hur du uppfattar behandlingen av Arne Gavelin?

Ledamöterna är dessa:

Arvid Lundberg (MP)
ordförande
Umeå kommun

Anton Bergström (M)
vice ordförande
Umeå kommun

Åke Lindgren (S)
Umeå kommun

Henrik Helmersson (L)
Bjurholms kommun

Inger Sellgren (C)
Nordmalings kommun

Sune Johansson (S)
Robertsfors kommun

Britthelen Almqvist (KD)
Vindelns kommun

Sofie Gustafsson (S)
Vännäs kommun

Annika Westin (S)
Örnsköldsviks kommun

Svante Lundberg (C)
Örnsköldsviks kommun

Du får själv ta rätt på kontaktuppgifter. Här finns Umeås förtroendemannaregister.

Stor nytta gör du också om du kontaktar politiker i Övik och frågar: tänker ni göra något åt Arne Gavelins situation och i så fall vad? Du hittar samtliga politiker i kommunens databas här.

Kontakta media m.m.

Slutligen kan du kontakta media. Ja, Allehanda kan du förstås glömma. Likaså SVT Västernorrland. Förmodligen också radions P4, även om vi har dålig koll på den kanalen. Men det finns så mycket mer än dessa. Expressen, Aftonbladet, tidningen Land, Uppdrag Granskning, s.k. alternativmedia, … Endast fantasin sätter gränser.

Ligg på! Ring hellre än att skicka email. Sprid på sociala medier. Knappast behöver du oroa dig för huruvida du har anständigheten på din sida.

Är du medlem i en pensionärsorganisation? PRO, SPF? Slå dem en signal på måndag. 

Kommunen har ett pensionärsråd med ledamöter från pensionärsorgamisationerna. Ordförande i rådet är sosse och allt annat än pensionär. Läs mer på kommunens hemsida. Vad vore lämpligare än om pensionärsrådet upplystes om hur gamla behandlas i Öviks kommun? 

Om du nu läst så här långt och uppfattar att det finns spår av uppvigling i ovan text, så är du förmodligen socialdemokrat och det är ditt dåliga samvete som spelar dig ett spratt. Fria människor läser och vredgas över oförrätten.

Läs alla inlägg om Arne Gavelin. Herr Arnes penningar

image_pdfSpara PDFimage_printSkriv ut

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Bli först att betygsätta

Etiketter

1a maj (1) A-lotterierna (1) A-lotteriet (1) Adriana Naghei Ostrowska (1) affärer (1) afghaner (1) AIDS (1) Akut Jeing (1) alkohol (1) allas lika värde (1) AllaTiders (1) Alla Tiders Kompetenser (1) Allehanda (39) Allehanda oseriös journalistik (3) Allehanda sprider lögner (1) Allehanda SVT hjärntvättar befolkningen (1) Alliansen (8) allmänheten (1) Allmänna arvsfonden (1) Alneviken (1) Amapola (2) anmälda brott (1) anmärkning (1) Anna-Belle Strömberg (4) Anna-Britta Åkerlind (6) Anna-Karin Wyndhamn (1) Anna-Marie Lindgren (1) Annie Lööf (1) Annika Westin (1) anonymitet (1) ansökan (1) antal poliser i Örnsköldsvik (1) arabiska (1) Arbetarkommunen (1) arbetarpartiet (1) Arbetsförmedlingen (1) arbetskraftsinvandring (1) Arbetslöshet (1) arbetsmiljöverket (1) Arise (3) Arne Gavelin (36) Arnäsvall (2) artskyddsbrott (1) arv (1) arvoden (1) avfolkning (1) Avgift (2) avgifter (1) Axfood (1) Backhoppning (1) barkdeponi (1) barn (1) Barnmisshandel (1) Barnmorskor (1) Bedrägeri (3) Befolkning (1) Befolkningsmängd (1) Befolkningsutbyte (1) befolkningsutveckling (2) befolkningsökning (1) befolkning Örnsköldsvik (1) behandlingshem (1) behöriga (1) besparingar (4) besparingar på äldre (1) besöksnäring (2) bevattningsförbud (1) bidrag (3) bildningsnämnden (8) bioekonomi (1) bioekonomiriksdag (1) Biomassa (1) bioraffinaderi (1) bjästa (1) Bjästa servicehus (1) Björna (5) Björnagården (1) björnaskolan (1) bostäder (2) Botniska korridoren (1) brand (1) Brattmyrliden (1) bredband (5) bro (1) brobygge (1) broskolan (2) brott (2) brottslighet (2) brottsutveckling (3) bryter mot lagen (1) Brå (2) budget (4) Bygdsam (1) Bygglov (2) byggnads (1) byggprojekt (1) byråkrater (1) byråkrati (1) bön (1) Camilla Larsson (1) Carolina Sondell (1) censur (3) Centerpartiet (6) Centrum För Rättvisa (1) CESAM (3) chefskap (1) Christer Jarlås (1) corona (9) coronastöd (1) coronavirus (1) coronaviruset (17) cykel (1) cykelbana (1) Daniel Kindberg (1) dari (1) Demografi (1) demokrati (1) demokratisamordnare (1) Den globala skolan (2) dick danielsson (2) digitalt (1) Digitaltolk (1) dikter (1) dimensionering (1) Din Tur (1) dioxin (1) distansiering (1) dokumentär (1) domsjö (1) Domsjö Fabriker (4) doping örnsköldsvik (1) dricksvatten (1) drottning Kristina (1) Dåliga restauranger i Örnsköldsvik (4) dålig ekonomi (1) dödspatrullen (1) E4 (1) Ebba Åkerlind (1) Ecce homo (1) EcoEnergy Africa (1) ekonomi (4) ekonomisk prognos (1) ekonomiskt resultat (1) Elvy Söderström (9) Emil Källström (3) Emil Nordfjell (1) engångssatsningar (1) epidemi (1) Erika Howcroft (1) Etanol (1) etnisk profilering (1) ett starkare samhälle (1) EU migranter (2) EU valet (1) Eva Sonidsson (3) Evolve (1) experter (1) Extratjänster (1) Fabriksområdet Köpmanholmen (1) facebook (1) fake news (1) familjepeppen (1) Fanbyviken (2) fastigheter (1) fastighetsstrateg (1) feminism (1) Fiber (3) fiberbank (3) fiberbankar (1) fiberbanken (1) fiberbanker (1) fiskodling (1) fjällräven (1) Fjälludden (1) flumvänstern (1) flyg (1) flygplatsrestaurangen (1) flyktingmottagning (1) folkbildningsrådet (1) folket (2) folkförakt (1) folkomröstning (2) folkvalda (1) fortbildning (2) foto (1) Fritids (1) frälsningsarmén (1) fullmäktige (10) fyrverkerier (1) färdtjänst (1) följare (1) föreläggande (1) föreläsning (4) föreningslivet (5) företagarkväll (1) Företagarna Örnsköldsvik (1) Företagsklimat (1) företagsklimat Örnsköldsvik (1) Företagskväll (1) företagsranking (1) företagsstöd (1) föroreningar (1) förskola (1) Förskolan Sjölyckan (1) förskolor (1) första maj (3) försörjningsbidrag (2) försörjningsstöd (1) förtroendevalda (2) förvaltare (3) förvaltarenhet (1) Förvaltarskap (1) gammal visdom (1) gatubelysning (1) Genesön (1) Georg Andrén (1) Gerdal (1) Gideå (1) gifter (1) Glenn Nordlund (9) God Jul (1) Graninge (1) grannehörande (1) grannsamverkan (2) granska (1) Granskning Örnsköldsvik (2) Granskning Örnsköldsvik har fullt upp (1) Gregor Flakierski (1) Grova brott (6) Grundskolan Örnsköldsvik (1) Gröna lån (1) Gullvik (1) Gunnar bodén (1) gymnasielagen (1) gymnasiet (1) gängkriminalitet (1) Gålsjövägen (1) gång- och cykelväg (1) gårdsförsäljning (1) Göran Wåhlstedt (3) halkbekämpning (2) hamn (1) hamnkajen (1) hamstring (1) Hans-Erik Flodin (1) Hans Jensevik (1) Hasse Tavér (2) hbtq (5) Hela Ö-vik (1) Helsingborg (1) Hemling (5) hemlös (1) Hemtjänst (4) Hemtjänsten (7) Herrgårdsparken (6) Herrgårdstippen (2) HIV (1) hjälpa på plats (1) Holmen (1) humanistiska nämnden (1) hummanistiska nämnden (1) Huskurage (1) husum (4) hygien (1) Hyresvärdar (1) Hänt extra (1) Härnösand (2) håll avståndet (1) Höga kusten (2) Höga Kusten teoretiska gymnasium (1) Höga Kusten Trail (1) Högland (1) Högre taxa (1) Ibn Rushd (1) Ikea-morden (1) information (2) information till medlemmarna (1) Inkompetenta politiker i Örnsköldsvik (1) inlandet (1) inspektion (1) insändare (3) interpellation (6) introduktionsprogram (1) invandrare (1) invandring (16) invandring socialbidrag (1) invandringspolitik (1) IOGT-NTO (6) ip only (1) Ivar Arpi (1) ivo (3) jan Olov Häggström (3) Jerry Engström (1) Jimmy Vållström (1) Jonas Gardell (1) Journalist (2) journalistik (2) jämlikhet (1) jämställdhet (1) kapitalism (1) Katarina Östholm (1) KB65 (1) Kollektivtrafik (1) kollektivtrafikmyndigheten (1) Kommunallagen (4) kommunalråd (2) kommunalval (1) kommunanställd (1) kommundirektör (2) kommundirektören (2) kommunekonomi (1) kommunen (2) Kommunen hyr sin egen mark (1) Kommunens ekonomi (1) kommunfullmäktige (13) kommunikationsavdelningen (1) Kommuninvest (2) kommunledningsförvaltningen (1) Kommunpolitik (1) Kommunskolan (2) kommunstyrelsen (1) kondomer (1) Kornsjö strand (1) korruption (3) kostnad (1) Kostnader i skolan (1) Kramfors (2) Krange Vind AB (1) Kreativitet (1) krimjournalistik (1) krispaket (1) Kristina Säfsten (3) Kristoffer Park (13) kritik (2) kultur (1) kulturhus (2) kulturhuset (2) kulturhus i Örnsköldsvik (1) Kulturhus Örnsköldsvik (1) Kultur och fritid (1) kultur och fritidsnämnden (2) Kultur och fritidsnämnden Örnsköldsvik (1) Kusthöjden (5) Kvicksilver (4) kvinnligt (1) kvinnor (1) Kvällsposten (1) Kyrkovalet (1) källförteckning (1) källhänvisning (1) källor (1) kärnkraft (1) (1) köpmanholmen (10) kör i fyllan (1) labb (1) landsbygd (1) Landstinget (1) Lars Eidenvall (1) LEADER (2) ledarskap (1) lekplatser (2) Lena Lindström (1) lesbisk makt (1) lexbase (1) liberala ledare (1) liberalerna (1) limerick (3) Lions club (1) livesändning (1) livsmedel (2) LO (1) logistik (1) logistikpark (1) LOU (2) Lucia (1) lurar (1) läckage (1) läkarintyg (1) länsstyrelsen (5) lärare (2) Lärarförbundet (1) Lättelement (1) lån (1) Långviksmon (2) löner (2) Lövsjö gård (1) Magnus Haglund (8) makthavare.se (1) Malmö (1) Malte Nyberg (1) manifestation (2) manligt (1) markarbete (1) Markus Näslund (1) Martin & Servera (1) mat (1) matbutiker (2) Matias Varelas (1) Maud Olofsson (3) Medborgarförslag (4) media (1) medier (1) Medierna (1) Mediestödsnämnden (1) Mellansel (1) mello (3) melodifestivalen (4) Micronät (1) Midsommar (1) Midsommar Örnsköldsvik (1) migrant (1) Migrationsverket (1) Mikael Breilin (1) mikael malmén (1) miljöbrott Örnsköldsvik (1) Miljögifter (8) Miljöskandal (3) minoritetens tyranni (1) mirakel (1) misshandel (1) mittmedia (9) MIVA (1) Moderaterna (8) MODO (1) Modo Hockey (2) mord (3) mord i Sverige (1) mord Västernorrland (1) Moskolan (1) motion (2) mountainbike (1) MUF (2) Musikmakarna (1) myndigheter (1) män (1) Måltids- och livsmedelspolicy (1) mångfald (1) mörkläggning (1) Naiva politiker (3) nationaldag (1) nationalsocialism (1) NBV (1) ncb (1) neddragning (1) nedläggning (1) Nedskärningar (1) Nekab (1) nepotism (3) nettokostnad (1) Nextjet (1) nfc (1) Nicklas Nyberg (4) Nina Rung (1) NMR (1) nolaskolan (8) Nordsverige (1) Norrdans (2) Norrländska Socialdemokraten (1) norrtåg (2) Nya Örnsköldsviks köp och sälj (1) Nykterhetens bildningsverksamhet (1) nyår (1) nyårskrönika (1) nämnder (3) närarbetsplatser (1) Näringsliv (2) näringslivsavdelningen (1) nättroll (1) obligatorisk (1) ocfentlig upphandling (1) Odd Johansson (1) OER (1) offentliga investeringar (1) Offentlig upphandling (2) Olagligt i Örnsköldsviks kommun (1) omsorg (2) omsorgsnämnden (2) omvärldsanalys (1) oppositionsråd (1) Optio (1) ordet fritt (1) Ordet fritt Örnsköldsvik (1) ordförandepost (1) ordningsföreskrifter (1) ordningsstadga (1) oseriös (1) oönskade graviditeter (1) P1 (1) Paradisbadet (5) Paradiset (1) parkskolan (2) partibok (1) partiprogram (1) Partistöd (2) Peab (1) Pedofil (1) Per Carstedt (2) Per Nylén (22) persiska (1) Peter Rung (1) Petersvik (1) Philip Botström (1) Pingstkyrkan (1) pizzeria (1) Planeringschef (1) plastpåseskatt (1) poesi (1) polis (1) Polisbrist (3) polischef (1) polisen (12) polishus (1) polishuset i Örnsköldsvik (1) Politik (1) Politiker (1) porträtt (1) prioriteringar (1) Processum (1) prognos (1) program (1) prostitution (1) pts (1) Ranasjöhöjden (2) rasism (1) ratsit (1) Readly (1) recension (1) Recondoil (1) regeringen (1) region nord (1) Region Västernorrland (4) regnbågsflaggan (2) Regnbågsgården (2) regnbågsveckan (1) reklam (1) renar (1) rennäring (1) renskötsel (1) reportage (1) Resecentrum (1) restauranger (1) restaurangsnusk (2) resvanor (1) RFSL (1) riksdagen (1) riksdagsval (1) RISE Processum (1) Robert Gyllroth (1) Rodret (1) rondellplan (1) Rosenbacken (1) rsfl (2) rädda barnen (1) Rättegång (1) rättssäkerhet (1) rättsövergrepp (4) Rökning (1) samarbetsavtal (1) samfällighet (1) samhall (1) Samhällsbyggnadsförvaltningen (1) samhällsbyggnadsnämnden (5) samverkansavtal (2) sanering (1) Sanmina får skattepengar (1) satir (1) SCB (2) Scenkonstbolaget (2) Sekab (5) sekab per carstedt (1) servicehus (1) sexuella sjukdomar (1) Sexuellt ofredande (3) SFI (1) SGI (1) SGU (1) shottaz (1) Sida (1) sidensjö (1) sifo (1) simbassäng (1) simhallen (2) sjukhuset (1) sjuksköterskelöner (2) sjukvård (1) Sjukvårdspartiet (1) Själevad (2) Sjölyckan (1) skandal (3) skatt (2) skattefridagen (1) skattehöjning (1) skattepengar (1) skattetryck (1) SKF (1) skjutningar (2) Skogsstyrelsen (1) skola (1) Skolan (11) Skolan Örnsköldsvik (1) skolmat (4) skolnedläggning (3) Skolpolitik (1) skolutredning (1) Skuldsättning (1) Skumraskaffärer (1) skyddskläder (1) skyddsutrustning (1) Sky News (1) skyttis (1) släktskap (1) Slöseri (2) Slöseri i Örnsköldsviks kommun (1) SM-veckan (1) Småbåtshamnen (1) snöberg (1) Snödeponi (1) Snöröjning (1) socialbidrag (7) Socialbidragen ökar kraftigt i Örnsköldsvik (1) Socialdemokrater (5) Socialdemokraterna (30) Socialdemokratiska Arbetarpartiet (2) Socialdemokratisk korruption (1) Socialdemokratiskt partistöd (1) Social dumpning (1) Socialism (2) Socialister (1) Socialtjänsten (1) Solen har fläckar (1) Sollefteå (3) somaliska (1) sommarskola (1) Soran Ismail (1) sossar (3) Sosseslumpen (1) SPF (1) SR (1) ssu (16) Stadshuset (1) Stadskärnan (1) stadsplanering (1) stalinskrapan (1) starkare samhälle (2) Statens Konstråd (1) Statisticon (1) statistik (3) statsbidrag (1) Stefan Dalin (1) Stefan Löfven (5) Stina Haglund (11) strandparken (1) studieförbund (1) stöd (1) stöld (2) stölder (1) stölder i hemtjänsten (1) stöldliga (1) stöldligor (2) Sundsvall (1) Sundsvalls kommun (1) Sundåsen (1) Susanne Sjöstedt (2) svartbygge (1) Svedjeholmens if (1) svenska flaggan (1) Svenskt Näringsliv (1) sverigebilden (1) Sveriges nationaldag (1) Sveriges Radio (1) SVT (5) SVT Allehanda mörkläggning och hjärntvätt (2) SVT Västernorrland (21) svågerpolitik (1) SWECO (1) Särskilt boende (2) Så luras väljarna (1) Söränget (3) Tanzania (3) tatarfalk (1) Testamente (1) Tidningen 7 (3) tiggare (2) tiggeri (5) Tiggeriet (5) tiggeriförbud (1) tiggeri Örnsköldsvik (1) tigrinja (1) tillsyn (2) Tillväxt (3) Timrå (1) Tjänstemän (1) Tobak (1) Tolfhamn (1) tolktjänster (1) Tomas Englund (2) Tomas Izaias Englund (1) trafikplikt (1) Trafikverket (5) Trehörningsjö (7) tryggare Sverige (2) trygghetsboende (2) TT (1) tunnel (2) Ulf häggqvist (1) Ulf Strinnholm (1) Ulvön (3) Umeå (2) underhåll (2) Underskott (1) undersökning (1) upphandling (1) uppskjutna operationer (1) uppsägning (1) USA (1) Utflyttning (4) utjämningsbidrag (1) utnyttjande av barn för sexuell posering (1) val (2) valambassadörer (1) Valborg (1) Vallhallavägen (1) vallista (1) Vandalisering (1) Var tar pengarna vägen? (1) Varvaberget (1) Varvsberget (4) vattenskyddsområde (1) vattenverk (1) Vilhelmina sameby (2) Vindkraft (7) vindkraftpark (1) Vindskydd (1) Vinskydd (1) Vinster i välfärden (2) vinterbete (2) Vintersport (1) virus (2) vision (1) Visita (1) viskos (1) visselblåsare (3) visselblåsarsystem (1) vägar (1) vägbelysning (1) vägsamfällighet (1) välfärdsförvaltningen (1) väljare (2) vänsterflum (2) Vänsterpartiet (3) Värdegrund (2) världsklass (1) Världsklass 2030 (1) västernorrland (1) Våldtäkt (2) Vård (1) vården (2) vårdkö (1) YourWill (1) yttrande (1) Ånge (1) Ås (1) Åsberget (2) Åsiktskontroll (1) ÖA (6) ÖA Allehanda mörkläggning (1) Örnboet (8) Örnnästet (4) Örnsköldsvik (7) Örnsköldsvik kommun (1) Örnsköldsviks Airport (3) Örnsköldsviks Allehanda (1) Örnsköldsviks flygplats (4) Örnsköldsviks gymnasium (1) Örnsköldsviks kommun fastighetsaffärer (2) Östersundshem (1) Övik Energi (4) Öviks energi (4) Öviks flygplats (1) Öviks hamn&logistik (1) Övikshem (5) äldreboende (6) äldreomsorg (4) äldreomsorgen (3) älgjakt (1) älgön (1) ångermanland (1) ångermanlands tingsrätt (7) årsredovisning (3) öppna skolan (1) örnsköldsviks kommun (17) överförmyndare (5) överförmyndaren (17) överskott (2) öviks hamn (1)