25 maj, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Interpellationssvaret uteblev igen – och politiskt undantagstillstånd införs i Övik

Inte blev det något interpellationssvar denna gång heller.

Fullmäktiges partier har i en uppgörelse beslutat att reducera närvarande ledamöter till 35. Det normala antalet är 61. Reduceringen sker av smittskyddsskäl. Man uppmanar också +70-åriga ledamöter att hålla sig hemma. Rimliga åtgärder.

(Varför inte permanenta antalet till 35? Skulle Stockholms Stad ha samma antal fullmäktigeledamöter per tusen invånare som Övik, så vore de 980 stycken där. Skulle alla 61 ledamöter i Öviks fullmäktige lyfta skinkorna och faktiskt hålla ett anförande under en tredjedel av mötets, låt säga, 15 viktigaste punkter, och varje anförande är 3 minuter, så skulle mötet ta över 15 timmar. Nej, inbyggt i konstruktionen är att nästan alla ledamöter skall vara skinkgnidare, som tysta gör intet annat än att trycka på en knapp.)

På så sätt kommer det sig att författarna av interpellationen inte är närvarande och då utgår punkten från dagordningen. ”Vi har gjort upp att det skall vara så” säger fullmäktiges ordförande Birgit Johansson. Vilka ”vi” är framgår inte. Ej heller i vilket beslutsforum saken har gjorts upp.

Och vill man att interpellationen skall drunkna i corona, så väntar man förstås tills dess corona står på kulmen. Det är fullt möjligt att det kommer hinna gå ett halvår efter det att interpellationen lämnades in, tills dess den är besvarad. Detta i en situation när alla vet – oavsett om Allehanda skriver om det eller inte – att Arne Gavelin-affären är skälet till att interpellationen författats. Och Centrum för rättvisa kommer hjälpa Gavelin rättsligt. Ska Allehanda vara tyst när det sker också?

Fullmäktige beslutar också att lägga två punkter till dagordningen, vilka behandlar möjligheterna att hålla sammanträden på distans för fullmäktige och nämnderna.

Men som om ovan inte vore nog – se nedan.

Vad säger människan egentligen? Jo, detta:

”I kristider är det viktigt att säkerställa att nödvändiga politiska beslut kan fattas. Det demokratiska beslutsfattandet behöver värnas. Det är nödvändigt att fokusera på det som är av störst betydelse. Därför är vi överens om att kommande möten i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder skall koncentreras till de ärenden där beslut verkligen krävs.

…[]…

…och sedan att ärendemängden koncentreras på frågor som är aktuella för beslut.”

Det här låter fint och moraliskt – för den ouppmärksamme. Vad som egentligen står där är att den demokratiska processen skall bromsas ned och under normala omständigheter så hanterar fullmäktige och nämnder ärenden i vilka inga beslut behöver fattas. Ska vi kanske beskära annat än den demokratiska processen i epidemitider? Vad sägs om yttrandefrihet? Behövs det färre demokratiska beslut i tider av kris? Tänk vi trodde nästan det omvända.

Ännu värre blir det när man läser denna artikel i Allehanda. Där framkommer detta:

Från Örnsköldsviks Allehanda

Vad är det fråga om? Lägg sedan till detta:

Från Örnsköldsviks Allehanda

Sossarna har lurat skjortan av den s.k. oppositionen och fått dem att gå med på att införa politiskt undantagstillstånd. Vad är detta för politiskt ledarskap? Det formligen stinker om detta. Treorna skall gå i gymnasiet, men de folkvalda lägger politiken på hyllan? Driver ni med oss? Det kan ni minsann komma överens om, hela vägen från SD till V och allt där emellan.

För att verkligen göra hela situationen extra absurd, så står kommundirektör Magnus Haglund i talarstolen på fullmäktigemötet och nära nog skryter om att treorna går i gymnasiet. Han nämner förstås inte ett ord om att introduktionsprogrammet också går kvar, en inte obetydlig detalj som vi återkommer till i ett separat inlägg.

Kan man hålla undervisning för treor och introduktionsprogram på gymnasiet, med en acceptabel grad av smittskyddsnivå, så måste man väl kunna hålla fullmäktige- och nämndssammanträden en ynka gång per månad? Men för all del, förklara inte er logik för oss. Förklara för en 18-19-åring.

Jamen det är redan gjort! Läs här bara insändarsvaret i Allehanda på en insändare skriven av en elev i årskurs tre på gymnasiet:

”Hej Emilia, tack för dina synpunkter. Jag förstår att du och kanske dina kamrater kan vara oroliga, och är det så – prata med er rektor. Beslutet att låta er elever i årskurs 3 fortsätta sin undervisning på plats i skolan togs av skolledningen i syfte att ge er bästa förutsättningar en fullgöra er utbildning, och ta er efterlängtade examen.

Kristina Rastbäck, skolchef Örnsköldsviks kommun”

Befälen går i livbåtarna först.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 31

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!