25 maj, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

S-ledarskribentens Susanne Sjöstedts falska omsorg är ovärdig

På måndagens fullmäktigesammanträde deltog tre SD-ledamöter, varav två var 75 år gamla. Dessa två valde att närvara trots rekommendationen att +70-åringar inte skulle närvara. Anledningen var att ordinarie ledamöter inte kunde/ville närvara. Gruppledaren för SD lade på de enskilda individerna att besluta om att närvara eller ej. Skulle de inte närvarat, så skulle gruppledaren blivit ensam närvarande.

Detta slår Allehanda upp som en artikel:

Låt oss här förklara det självklara. När fullmäktige är reducerat till 35 ledamöter i den mycket väl tilltagna (hybris) fullmäktigesalen, så finns inte något särdeles smittskyddsproblem. Det är betydligt mer riskfyllt för de ålderstigna SD-ledamöterna att gå på affären och handla. Något de torde vara tvungna till, vilja de inte svälta ihjäl. Miljön i fullmäktigesalen är sansad, människorna känner någorlunda varandra och mötet äger rum högst en gång per månad.

Skulle dessutom övriga delen av församlingen ledamöter visa respekt för samtliga folkvaldas, oavsett ålder, rätt att närvara, så skulle de kunna sätta på sig munskydd, plasthandskar och simglasögon. (Det vore en fantastisk syn). Eller varför inte de hemmasnickrade skydd som sossarnas starka samhälle i världsklass nu tvingar på vård- och omsorgspersonal över hela landet. Deras högtravande ord om demokrati i andra sammanhang, borde förpliktiga till att hantera situationen med rådighet och respekt.

Kom nu ihåg detta: lärare på Nolaskolan som är 64 år gamla med halvdålig hälsa, förväntas undervisa och träffa ett tresiffrigt antal elever fem dagar i veckan.

Eftersom de politiska befälen i sosseleden just sätter politiken före allt, så följer Susanne Sjöstedt upp den ovärdiga artikeln ovan, med en ledartext av sällan skådad skitstövelkvalitet. Men innan vi redogör för hur, så vill vi lämna en friskrivelse: vi gör inte reklam för SD här. Inte heller avfärdar vi partiet. Däremot kan vi krasst konstatera att i Öviks kommunpolitiska liv är partiet ointressant. De är väsentligen tysta och levererar varken oppositionella anföranden eller genomtänkta motioner eller interpellationer, samt är inte vågmästarparti. Därför nämns de sällan på bloggen.

Dessa formuleringar återfinns i Sjöstedts text:

Partikamraterna verkar hålla med. 75-åriga ledamoten Gösta Nordberg verkar klappa sig själv på axeln när han talar om hur ”vi offrade hälsan för partiet”. Snacka om brist på självinsikt!

Han verkar samtidigt inte fatta att när han ursäktar beteendet med att han ”bor på landet och träffar inte så mycket folk” utöver ”kassörskan på Ica” så innebär resan in till Ö-viks centrum och gruppaktiviteter inomhus där att han faktiskt riskerar att dra med sig smitta hem och till den där kassörskan.

Egoismen i att sätta sitt eget intresse av att ”vara med” över sin hänsyn till andra, den bisarra självbilden när man väger sina egna grunda kunskaper i epidemiologi (eller klimatförändringar…) tyngre än experternas. Nej, det väcker knappast förtroende hos någon.”

Vilken smörja! Hon försöker kleta ned Gösta Nordberg med oansvarigt beteende, helt enkelt för att han överhuvudtaget lämnar hemmet. Genom att han besöker fullmäktige, så skulle han bete sig oansvarigt mot en kassörska på Ica. Tankefiguren är helt bisarr. Ohederlig.

Rekommendationen att +70-åringar skall vara extra försiktiga, beror på att risken för komplikationer och ytterst död, i sviterna av en coronainfektion, ökar kraftigt med stigande ålder. Det är alltså omsorg om 75-åringar som rekommendationerna bygger på – inte att de skulle vara smittohärdar som hotar kassörskor. Det Gösta Nordberg helt uppenbart menade, var att han i sitt liv har ett mycket begränsat gränssnitt mot andra människor. Ett fullmäktigemöte per månad med reducerat antal ledamöter får inte hans ”riskbägare” att rinna över.

Sjöstedts falska omsorg och skuldbeläggande är helt enkelt vidrigt. Att fullmäktiges ordförande rekommenderar +70-åringar att inte deltaga på fullmäktige är högst rimligt. Men det kräver förstås att de faktiskt kan kvittas bort. Vilket de inte kunde i det här fallet. Och ytterst fattade enskilda och, nota bene, vuxna individer själva beslut i frågan. De som kan ha synpunkter på det är deras anhöriga. När en politisk motståndare gör snask av saken, är det bara äckligt.

Dessutom är det så att ålder är inte de enda riskfaktorerna. Det som benämns underliggande sjukdomar är lika viktigt. I andra sammanhang pratar man om biologisk ålder, som ett komplement till ålder i strikt matematisk bemärkelse. Den biologiska åldern syftar på vilket skick en människa är i. Speciellt då i den fasen av livet när kroppen går på retur.

En 45-åring med sunda matvanor och ett idrottsligt leverne, kan vara i ett betydligt bättre hälsoskick, än en fetlagd vanerökare i 30-årsåldern. Och en 61-år gammal sossekrumelur med osunda dryckesvanor, som aldrig brett har ångrat någon skamlig handling, kan vara i större coronafara, än en smärt 75-årig sverigedemokrat.

När ska Allehanda kolla hälsostatusen hos övriga ledamöter? Vi har ett förslag ni kan börja med. Den fullmäktigeledamot som var närvarande och är så överviktig, att skulle han gå omkull i fullmäktigesalen, torde det behövas en motorlyft för att få han på fötter. Finns där inte underliggande sjukdomar och ett blodtryck vida högre än Gösta Nordbergs, så föreligger ett medicinskt mirakel av samma dignitet som det i Arne Gavelins Seltjärn.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 48

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!