Den globala skolan

I måndags skrev vi en text där vi påstod att den styrande makten inte kan hålla sig ifrån att påverka nya generationers politiska uppfattningar, genom att använda skolan som ett politiskt instrument. Betraktar man världen nyktert, så förstår man att detta är sant i alla samhällssystem. Inte bara i avlägsna diktaturer eller de demokratier man utifrån egna politiska preferenser ogillar. Kort och gott, såväl det amerikanska utbildningsväsendet som Rysslands dito, går till del den politiska maktens ärenden.

Så sker även i Sverige.

Vi tänkte illustrera detta med ett nationellt skolpolitiskt projekt vid namn Den Globala Skolan. Nedan kallat ”DGS”.

DGS sorterar organisatoriskt under Universitets- och högskolerådet, men finansieras med biståndsmedel från Sida. Budgeten för 2019 låg på 9,5 Mkr. Projektet har en verksamhetsledare som tillsammans med två tjänstemän är lokaliserade till Gotland. Valet av den udda platsen beror på socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik. Vidare har DGS åtta konsulter som är regionansvariga för verksamheten.

Universitets- och högskolerådet har en webplats för internationellt samarbete och utbyte, utbyten.se. Där kan man läsa följande om DGS:

”Vill du lära dig mer om globala målen? Om klimat, demokrati, mänskliga rättigheter och andra kulturer? Om jämlikhet, energi, konsumtion och kontroversiella frågor? Om hur du kan jobba med allt det här i din roll som lärare eller ledare? Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan (DGS) arrangerar fortbildning över hela landet inom lärande för hållbar utveckling.”

De globala mål man nämner, är de mål som är fastslagna i ”Agenda 2030”, vilken regeringen beskriver så här:

”Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.”

Ansvariga statsråd för de globala målen är miljöpartisterna Isabella Lövin och Peter Eriksson.

Notera särskilt formuleringen ”Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga”.

Vindkraftutbyggnaden i Sverige subventioneras genom elcertifikatsystemet och från politiskt håll kallar man detta för hållbar energiproduktion, vilket också är anledningen till subventionen. Vindkraftsutbyggnaden skall då rimligen, enligt Agenda 2030, ses som integrerad och odelbar med utrotandet av fattigdom och kvinnors frigörelse i misogynt präglade samhällen långt bort från vårt eget land. Och för detta ansvarar två miljöpartister.

Den Globala Skolan har till uppgift att utbilda lärare i hur de kan utbilda eleverna i De Globala Målen. Och just där letar sig de politiska åsikterna in i skolan.

Inte många ifrågasätter om det är vettigt att skolan lär elever om sämre lottade samhällens fattigdom. Det hör till såväl allmänbildning som till ren anständighet. Men när man stämplar en energiproduktionsform som ”hållbar” och därmed ger den upphöjd status att marknadsföras i skolan, så har man halkat in på något helt annat.

Vindkraften kan förstås i resonemanget ovan bytas ut mot något annat som regeringen stämplat som hållbart och som kan sorteras in under De Globala målen. Liksom man kan byta ”hållbart” mot ”jämställt”.

Sådana här projekt suger förstås upp människor med en mycket klar och tydlig vänsterslagsida. När de globala målen skall läras ut till elever, lär knappast kapitalism och marknadsekonomi lyftas fram som fattiga samhällens väg ur fattigdom. Trots att dessa två fenomen varit helt fundamentala för vårt eget lands ekonomiska utveckling, liksom hela den västeuropeiska civilisationen.

Imorgon följer vi upp Den Globala Skolan med lite exempel från sociala medier på just hur tydlig vänsterslagsida projektet har.

Och jo, det finns en poäng med att skriva om de här sakerna på en blogg som annars intresserar sig uteslutande för lokala angelägenheter i Övik. På fredag kommer det börja klarna. Vi kan här konstatera att kommunen anger på sin hemsida att ”internationalisering” är en viktig del av den kommunala gymnasieverksamheten:

Förmodligen hade du ingen aning om att Öviks kommun anser att ”internationalisering” är viktigt. Kanske var du fullt upptagen med att få dina snart vuxna barn att bli kvar i hembygden.

Var inte blyg, Kommentera!

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: