12 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Örnsköldsvik Airports årsredovisning

Vi har läst Örnsköldsvik Airports årsredovisning för räkenskapsåret 2019 och återger här valda delar, samt kompletterar med information.

För enkelhets skull förkortar vi Örnsköldsviks Airport med dess internationella kod OER.

OER har under året haft inrikes linjetrafik till Arlanda och ett tiotal charteravgångar till Kroatien. Därutöver mindre verksamhet i form av service, taxiflyg, m.m.

Det är vi skattebetalare som äger OER. Ägarstrukturen är sådan att kommunen äger koncernbolaget Rodret, vilket i sin tur äger de kommunala bolagen Övikshem, OER, MIVA, m.fl.

Aktiebolagsstyrelsen i OER har haft 8 sammanträden under året. Ordförande i styrelsen är Tomas Karlsson, som inte är knuten till något politiskt parti, utan är högre chef på BAE Systems. Resten av styrelsen består av Rodrets VD Per Lindberg, samt en kristdemokrat och två sossar, varav den ena är Elvy Söderström.

OER har naturligtvis en vision. Den lyder:

Här lyfter din dag. Örnsköldsvik Airport, en säker, innovativ och hållbar flygplats som lyfter 150 000 resenärer år 2030.”

Det skulle bli 410 personer per dygn i snitt. Hur tänkte man då?

Utöver vision, så har OER förstås en affärsidé, en värdegrund och värdeord. Vi orkar inte återge dem. Det är samma intetsägande låtsasspråk som i tusentals och åter tusentals andra sammanhang.

Under rubriken ”Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer” redogörs för framtiden. Styrelsen – vilka är de som undertecknar årsredovisningen – tvingas konstatera att SAS lämnat OER och att man måste öka antalet passagerare för att säkra flygplatsen i Övik. Nedan citat är väl värt att notera om man har sinne för humor i eländet:

”Den långsiktiga finansieringen är en utmaning som bolaget aktivt arbetar med tillsammans med andra flygplatser och SRF”

Humorn består förstås av att det är skattebetalarna som är den långsiktiga finansieringen och så alltid har varit. Både via den kommunala inkomstskatten och statens börs. Få kommunpolitiker verkar förstå det, men statens inkomster kommer framförallt från skatt.

Det framkommer också att flygplatsen har stort underhållsbehov:

”Stora investeringsbehov av basinfrastruktur föreligger, vilket innefattar ny asfaltsbeläggning på rullbanan, utbyte av banljusanläggning samt utbyggnad av terminal.”

Det här är en verksamhet som vi äger. Man kan tycka att någon mening kunde precisera investeringsbehoven på ett språk som ägarna förstår: ange det i reda pengar. Men det gör man inte.

Över till resultaträkningen. OER hade en nettoomsättning på 25,8 Mkr. Det är alltså vad man fakturerade sina kunder. Därutöver hade man övriga rörelseintäkter på 15,8 Mkr, varav 14,9 Mkr var flygplatsbidrag. Av intäkter om totalt 41,6 Mkr var 36% bidrag.

Verksamhetens kostnader uppgick till 49,9 Mkr och därmed föreligger ett rörelseunderskott om 8,2 Mkr. Det är en besk dryck att svälja: OER tar emot 14,9 Mkr i bidrag och går ändå 8,2 Mkr back. Skattebetalarna står för bidragen och täcker även underskott, även om pengarna tar omvägen via Rodret.

Bidrag och underskott summeras till 23,1 Mkr. Årsredovisningen anger märkligt nog inte hur många resenärer flygplatsen har haft. Man har en vision om 150 000, men anger inte vad det verkliga antalet var. Lek med tanken att det var hälften. I så fall står skattebetalarna för 300 kr för varje resenär.

Inte lika mycket som subventionen till färjetrafiken till Ulvön, men det närmar sig.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 5 / 5. Vote count: 23

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!