12 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Ännu ett byggprojekt som fördyras

Kommunen skall bygga ett korttids- och barnboende med två träningslägenheter. Bygget har budgeterats till 20 Mkr och omsorgsnämnden har givits lov av fullmäktige att använda investeringsmedel för ändamålet.

Nu fördyras bygget med 4 Mkr.

Anledningen anges vara att vid budgetering var inte tomt för byggnationen klar. Det blev en skogstomt med behov av trädfällning och lösning för dagvatten. Därtill har projekteringen gjort byggnaden 100 m2 större än ursprungligt planerade 500 m2.

Vi har vid flera tillfällen visat på byggprojekt som sprängt budget efter det att man satt spaden i marken. Här sker det redan innan bygget påbörjas.

Det är inte lätt att budgetera. Ingen kan förvänta sig att det alltid skall bli rätt och budget hållas. Men, det borde bli fel åt båda håll. Nu och då borde exempel dyka upp där man inte bara håller budget, utan färdigställer till lägre kostnad än budgeterat. Det är extremt sällsynt.

Mardrömmen vore ett realiserande av byggplanerna på Varvsberget. Tänk när kommunen skall budgetera de vägar, gatubelysning, avlopp, vatten, fjärrvärme, el, m.m. som krävs – och som ska finansieras väsentligen av oss som inte skall bo där uppe.

Vi citerar stadsarkitekt Patrik Jansson, när han i Allehanda svarar på frågan ”Vilka värden står emot varandra?”:

”– Byggplanerna och den faktiska verkligheten. Hur stor plats skulle bebyggelsen ta, till exempel. Och det är väldigt mycket. Står man på torget i centrala stan och tittar mot Varvsberget, skulle det man upplever är toppen av berget behöva sprängas bort. Det handlar om ett väldigt stort ingrepp på berget…”

Ett underbart begrepp! Den faktiska verkligheten.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 5 / 5. Vote count: 24

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!