Har Övik sin egen NBV-affär?

Igår rapporterade riksmedia om en skandal i Nykterhetens Bildningsverksamhet, förkortat NBV. NBV är ett av de 10 studieförbund som är berättigade till statsbidrag från Folkbildningsrådet, som är den myndighet som ombesörjer statens bidrag till folkbildning. Bland övriga studieförbund återfinns t.ex. ABF, Studiefrämjandet, Medborgarskolan och Ibn Rushd. Det sistnämnda förbundets berättigande till statsbidrag är kontroversiellt. Ibn... Fortsätt läsa mer →

Afrikansk julfest på skattepengar

Ibland infinner sig både humor och dumheter i kommunens protokoll genom uppenbar inkonsekvens, varpå de kan fångas i en enda bild. Nedan återfinns en sådan. Det är ett utdrag från förteckningen över delegationsbeslut som avrapporterades vid kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde. Vi tycker att man nog gott kunde låta bli att ge pengar till både... Fortsätt läsa mer →

Ack Kramfors

Utan tvivel är det lätt att ironisera över en polischef som liknar den egna kommunen vid Bullerbyn i kriminalstatistiskt avseende. En våldtäkt, ett mord eller hemtjänststöld omkullkastar raskt liknelsen och förvandlar dess upphovsman till tacksam måltavla för breda folklagers projicerade ilska. Ilska över, inte i första hand tillståndet, utan utvecklingen. Samhället rör sig med fart... Fortsätt läsa mer →

Kreativitet sökes

En politiserande Limerick som korrekt visar vårt samhälles skick. Kanske demokratin fått sitt och mot diktaturen blir kvitt. När nu sosseadeln gynnar en klick. En naiv s-politiker i Ö-vik pläderade starkt för ekumenik. Men när hens röstetal så vek och solidaritet blev svek. Hen skrek: -Orättvist! Skit mä SD-politik [Diktat av signaturen N. Egligerbar]  Av... Fortsätt läsa mer →

Kommunen levererar välfärd: Lesbisk odyssé

Det finns de som anser att skatten bör hållas rimligt låg och kommunen skall tillhandahålla basala infrastruktur- och välfärdstjänster endast. Resten kan vi invånare sköta själva. Därvidlag kan man lätt hamna i hårklyveridiskussioner om huruvida skatten skall vara si eller så hög eller om privata utförare skall tillåtas på det ena eller andra området. Lättare... Fortsätt läsa mer →

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑