Det medicinska miraklet i Seltjärn

Det finns aspekter av rättsövergreppet på Arne Gavelin som förtjänar att lyftas fram extra. Arbetsledaren vid överförmyndarenheten i Örnsköldsvik, Jens Hjalmarsson, har i en intervju gjord av Svt Västernorrland som sändes dagen före det att Ångermanlands Tingsrätt befriade Arne Gavelin från förvaltarskapet, gett uttryck för uppfattningen att Arne Gavelin tillfrisknat. Tankefiguren är att Gavelin var... Fortsätt läsa mer →

Kl 11:00 idag fredagen den 6 december upphörde Arne Gavelins förvaltarskap

Tingsrättens beslut är fattat och meddelades idag kl 11:00. Förvaltarskapet över Arne Gavelin tas bort på samtliga tre områden - förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Förvaltaren Linda Walegren entledigas och beslutet gäller omedelbart. Det som fällt avgörandet är det läkarintyg som Arne Gavelin lämnat in från geriatriken på Örnsköldsviks sjukhus. Det är... Fortsätt läsa mer →

Nu klart: förvaltarskapet över Arne Gavelin tas bort – tingsrättsförhandlingen inställd

Förhandlingen i Ångermanlands Tingsrätt den 2 december, angående Arne Gavelins förvaltarskap, ställs in. Det kan bara betyda att tingsrätten har för avsikt att på handlingarna besluta att förvaltarskapet upphör. Vi har yttrandet som överförmyndarnämnden skrivit. Det konstaterar, vilket tidningen Nordsverige tidigare rapporterat, att läkarintyget som friskförklarar Arne Gavelin medför att rekvisitet ”ur stånd” inte uppfylls.... Fortsätt läsa mer →

Extra! Extra! Arne Gavelins förvaltarskap kan vara på väg att upphöra

Tidningen Nordsverige rapporterar att Arne Gavelin kan vara nära att bli kvitt förvaltarskapet. Man skriver: ”Inför Arnes ansökan om upphörandet av förvaltarskap har nu Överförmyndaren i Örnsköldsviks kommun, via Överförmynarnämnden i Umeåregion inkommit med sitt yttrande. I yttrandet tar man fasta på den enskildes hälsotillstånd och konstaterar att den medicinska bedömningen, det vill säga de... Fortsätt läsa mer →

Överförmyndarnämnden bordlade frågan om godkännande av försäljningen av Arne Gavelins fastigheter

Bloggen erfar att överförmyndarnämnden i onsdags valde att bordlägga frågan om försäljning av Arne Gavelins två hyresfastigheter respektive två skogsfastigheter. Man vill invänta tingsrättens beslut om huruvida förvaltarskapet skall upphöra. Tingsrätten håller förhandling i saken den 2 december. Vi vet inte hur långt därefter det kan dröja innan tingsrättens beslut fattas och tillkännages. Om förvaltarskapet... Fortsätt läsa mer →

M ställer interpellation om rättssäkerheten för människor satta under förvaltarskap

Äntligen ett politiskt livstecken på överförmyndarområdet, efter det att fallet Arne Gavelin blivit känt! M lämnar nu in en interpellation till kommande fullmäktige den 25 november. Interpellationen i sin helhet:   Arbetsgången lär bli sådan att interpellationen godkänns av fullmäktige den 25 november. Besvarad blir den först påföljande fullmäktige - i bästa fall. Det betyder... Fortsätt läsa mer →

Nu går försäljningen av Arne Gavelins fastigheter upp i Överförmyndarnämnden

Bloggen erfar att nu på onsdag sammanträder den för Umeå, Övik, m.fl. kommuner gemensamma Överförmyndarnämnden och ett av ärendena är att ta ställning till förvaltarens försäljning av Arne Gavelins fastigheter. Det skall röra fyra fastigheter. Två hyreshus i Bredbyn och två skogsfastigheter, varav en är Järvsberget. Om nämnden godkänner försäljningarna så förlorar Arne Gavelin lagfarten.... Fortsätt läsa mer →

Från allehandabunkern intet nytt

Från Allehandas redaktionsbunker bakom den mentala järnridå som separerar tidningen från folket i allmänhet och anundsjöbönder i synnerhet, skickar den politiske redaktören en kommuniké:  Räds icke småfolk, drängar, besuttna och predikanter. Vi är alla i trygga händer. Särskilt Arne Gavelin. Tillsyn har minsann utförts på den gemensamma överförmyndarnämnd i vilken Övik ingår. Verksamheten är välskött,... Fortsätt läsa mer →

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑