Så plundras Arne Gavelin

Det finns inte längre någon anledning att skriva om Herr Arne. Från och med nu så skriver vi om Arne Gavelin. Ty så är hans namn och han har själv gått ut i tidningen Nordsverige med sin berättelse. Vi vet också att Arne Gavelin skickat sin berättelse till Aftonbladet, Expressen och Uppdrag Granskning.

Glömde vi någon media? Jo, vår favorittidning Örnsköldsviks Allehanda skall också ha fått samma material. 

Berättelsen om fallet Arne Gavelin är dock inte slut. Den har endast börjat. 

En mycket kort och enkel rekapitulering av fallet är detta:

Människor i Arne Gavelins närhet anmälde honom till Överförmyndaren i Övik. Anmälarna ansåg att den till åldern komna mannen behövde hjälp. Några veckor tog det, så hade Överförmyndaren utrett saken och ansökt hos tingsrätten om interimistiskt förvaltarskap för Arne Gavelin. Lagmannen Lena Wahlgren – chef för Ångermanlands Tingsrätt – beslutade sedan om sådant förvaltarskap utan att varken träffat eller talat med Arne Gavelin. Något riktigt läkarintyg fanns inte.  Det enda som fanns var tre personers anmälan. Så togs Arne Gavelins rättigheter ifrån honom. 

Ett halvår senare fattades ett beslut om fortsatt förvaltarskap. Beslutet föregicks av en förhandling där Arne Gavelin deltog. Han fick inte själv välja juridiskt ombud. Det gjorde Lena Wahlgren åt honom. När förhandlingen hölls hade hans ombud endast varit förordnat i 48 timmar. Förvaltaren från företaget Optio hördes under förhandlingen. En part med ekonomiskt intresse av att Arne Gavelin fortsatte vara satt under förvaltarskap, tilläts alltså yttra sig under förhandlingen. Västmanlands Tingsrätt har 2013 underkänt arrangemanget med förvaltare från Optio. Det hindrade inte Lena Wahlgren. Hon vet visst bättre. 

För någon vecka sedan annonserades Arne Gavelins entreprenadmaskiner ut. De är nu sålda. Två av hans fastigheter lades för kort tid sedan ut till försäljning hos Mäklarhuset Örnsköldsvik. 

Till nuet.

Arne Gavelin är en förmögen man. Han äger 11 fastigheter, varav en är en stor skogsfastighet. Det samlade skogsinnehavet i övriga fastigheter är inte obetydligt. Nu försäljs ytterligare fastigheter, inklusive den större skogsfastigheten. 

 

16E9DD03-A699-4223-AECD-86EFF77D6B57

 

476922B3-442E-4A6C-8AF8-761A145894FF

Arne Gavelin vill inte att dessa säljs. Det finns inte heller någon rimlig anledning att sälja dessa fastigheter mot hans vilja. Även om Arne Gavelin är satt under förvaltare, så kan han fortsätta äga dessa fastigheter till sin död. Inget i hans situation kräver att fastigheterna försäljs. Fastigheterna säljs för att människor i denna äckliga smet vill tjäna pengar på Arne Gavelins olycka. 

Det är Jan Wiklund på företaget Skogens Hus AB som håller i försäljningen av fastigheterna. Jan Wiklund sitter i styrelsen för bolaget och är firmatecknare. Han är alltså delägare. 

B4B9A2E2-B82D-429E-B8F4-91782B6F4BA7

 

Ja, varenda en som deltar i plundringen av Arne Gavelin, kommer att bli presenterad på den här bloggen. Kanske ni inget visste om den vidriga hanteringen av Arne Gavelin? Jodå, det gjorde ni. Det är inte Arne Gavelin som anlitat er och kommit överens om ert arvode.

Imorgon presenterar vi de tre samhällets stöttepelare som anmälde Arne Gavelin. Vilka var det som hade sådant inflytande att Överförmyndaren valde att endast på deras ord driva vidare en process med målsättning att beröva Arne Gavelin på hans självbestämmande? 

Slutligen vill vi redan nu börja hamra in detta: hela överförmynderiverksamheten är politiskt styrd. Vi återkommer till hur det fungerar, men det alla bör – måste – förstå, är att politiker kan stoppa detta djävulskap som Arne Gavelin är utsatt för.

Den opposition som påstår sig värna individen och dennes äganderätt, ställ er upp nu och visa att ni inte bara blåser varmluft. Detta gäller inte minst C – är ni landsbygdens parti?

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Bli först att betygsätta

14 reaktioner till “Så plundras Arne Gavelin

Lägg till

 1. Man blir ju förbannad, jag har samma jävla förvaltare som Arne, hon tog bort min f-skatt, moms gjorde mitt bolag inaktivt. Jag kan inte längre arbeta med det jag höll på med.

 2. En förvaltare är till för att BEVAKA ENS RÄTT, SÖRJA FÖR PERSON, FÖRVALTA ENS EGENDOM inte att avyttra Arnes egendomar hon gör fel, hon ska fan i mig polisanmälas. Öviks kommun är lika inblandade jag ska se till att dom personerna där ska få sparken, jag ska prata med förvaltningsnämnden. Det kan inte gå till såhär. Ingen kan tvinga Arne att sälja om han inte vill. Det var en förvaltare som tidigare sålde en klientes företag hon blev betalningskyldig på 12 milj kronor. Det var i södra sverige hon åkte dit.

 3. Detta händer och sker i detta ögonblick så nog är det sant och som jag sagt förr, detta ÄR en skandal och rent sagt för jävligt beteende i vår s.k. demokrati.

 4. Påminner om nationalsocialisterna som tog över äganderätten över judarnas ägodelar, sålde det dom inte ville ha själva å skickade judarna till gaskammare, nationalsocialisternas förkortades nazister

 5. Optio AB har fått betalningsanmärkningar nu så det ser inte så bra ut för dem, och personalen som jobbar där är lekemanna typer med ekonomiska bekymmer. Västerås kommun vill inte anlita Optio AB som förvaltare fast Optio ligger i Västerås. När en pappa inte tyckte om vad Optio gjorde mot sin handikappade son, då blev pappan hotad med rättsliga åtgärder. Optio är sjuka

 6. Många, många liknande ovan nämnda, övergrepp i Örnsköldsvik har genom åren begåtts med alla partiers tysta godkännande, med tillämpning av det politiskt kontrollerade systemet med ”godemän” och ”förvaltare”. Vid årsskiftet 2003-04 avskaffades den dittills verksamma sju politiker starka ”överförmyndarnämnden” till att bara bestå av en enda politiker Jan-Olov Häggström, orsaken var (hör och häpna) ”demokratiskäl” !! Häggström har fram till sommaren 2017 när han efterträddes av sossen Annika Westin, ensam fattat beslut (ibland har en ersättare kallats in, Edit Persson ni vet fyllot vars bravader tidigare beskrivits i denna blogg) i de utan jämförelse, allra mest inskränkande åtgärder samhället kan besluta om för en kommunmedborgare. De beslut som utan insyn Häggström fattat beslut om är tex. försäljningar av fastigheter, försäljnig av annan egendom (bilar, skog etc.), placering av medborgare på institution, omhändertagande av barn etc. etc. I Örnsköldsvik omfattas ca. 1100 medborgare av detta system varav ca. 100 är satta under det mest inskränkande ”förvaltarskapet”. De figurer (gode män och förvaltare) som under Jan-Olov Häggström hade att verkställa beslutade åtgärder avlönas genom utag av medborgarens egna medel. För de läsare som är intresserad över vilka som utsetts till ”god man” eller ”förvaltare” kan en drygt 300 personer lång lista (många kommunpolitiker finns med men också reportrar vid ÖA) hämtas ut vid ”Överförmyndar kontoret” i Örnsköldsvik. En av de allra högst avlönade bland dessa figurer heter Roger Frisk. Denne Roger Frisk har under många år också varit vice ordf. i kommunens revisorsnämnd. Dvs. Häggström utser Frisk till tex. någons förvaltare, bestämmer arvodet, kontrollerar Frisks uppdragsutförande, varefter Frisk kontrollerar att Häggström kontrollerats sig själv på ett korrekt sätt (svårt att hänga med?). I varje rättssamhälle skulle ovan beskrivna, kallas för korrupt beteende, men icke i det socialdemokratiska Örnsköldsvik.
  Denna unika Ö-vikshistoria föredrogs under 2014 för riksdagens ”civilutskott” under den offentliga utredningen ”Villkor för godemän och förvaltare”. Många muntra kommentarer och skratt hördes från utskottets ledamöter, dessa fastnade dock i halsen på dem när några fall från Örnsköldsvik föredrogs. Fallen var förvaltarskap för Lennart och Maj Öman (egentligen tvångsförsäljning av deras hem vid andra Långgatan i Ö-vik), förvaltarskap för Martin Grönlund (egentligen ett försök att komma åt Bilbolaget), förvaltarskap för Karin Höglund (egentligen ett kringgående av skrivet testamente). Resultatet av denna utredning blev en ”lag om framtida fullmakter” en lag som redan 2004 hade föreslagits men förhalats i riksdagen. Med de ovan namnda genomgångarna med civilutskottet så föreslog ett enat utskott att lagen så snart det kunde ske skulle bli svensk lag och detta skedde per den 1 juli 2017. Numera kan en medborgare i Sverige redan i förhand besluta om vem som (om detta skulle behövas) skall bli ens ”godeman” eller ”förvaltare”, det enade utskottet ville förhindra de övergrepp som bl.a Örnsköldsviks lokalpoliter kunnat utsätta sina medborgare för. Om detta kan vidare fördjupning fås genom att läsa ”Omyndigförklarad” utgiven på Timbros förlag.
  Tyvärr skiter politiska figurer som Jan-Olov Häggström, Annika Westin med flera i legala regleringar och moraliska värderingar och låter banditer i sitt entoarage bestående av tjänstemän vid överförmyndar kontoret, fastighetsmäklare, skogsuppköpare, bilhandlare etc. fortsätta våldföra sig på medborgare i Örnsköldsvik. Kom ihåg en sak kära medborgare att varje röst på socialdemokraterna är en legitimering av dessa banditer.

  1. Denne Roger Frisk är numera ordförande i PRO Domsjö. Antar att han har ”kungligt apanage” där också…

  2. År 2014 fråga en när bekant tillika ”god man” och politiskt engagerad i fullmäktige om jag kunde ställa upp som god man för en person i behov. Ja, var mitt svar! Papper med krav från Socialförvaltningen undertecknades av två av varandra oberoende personer som genom personlig kännedom om min heder och vandel, intygade och garanterade min lämplighet. Sedan hände ingenting. Vid förfrågan visades sig att pappren ”försvunnit”. Då satt promilleföraren Edit Persson som Överförmyndare i Häggströms frånvaro. Slutkontentan av det hela blev: ingen God man. Tack och lov är denna promilleförare med benägenhet för kollisioner i trafik, bärgad och bortforslad från samtliga uppdrag inom Örnsköldsviks kommun.Må hon hålla sig på parkeringen till Lasarettsgatan 23 framgent. Utan bil!

 7. Finns det något jag/vi kan göra för att hjälpa Arne?
  (Bortsett från att inte rösta på socialdemokraterna).

 8. Apropå Jan-Olov Häggström (S) och överförmyndaren skrev jag denna text på min Facebook-sida för sju år sedan.//EvaG

  Eva Gidlund
  29 september 2012
  Jag har fått svar på frågan i min insändare, ” Är det tillfälligheter eller satt i system? ” J-O Häggström ger besked i dagens ÖA. Försäljning av föräldrahem är satt i system. Han ger klartecken till förvaltare, i egenskap av överförmyndare, att cirka 25 fastigheter eller bostadsrätter per år får säljas. (Här kan man befara att siffran är i underkant.)
  Anhöriga får alltid komma med synpunkter. Där inte anhöriga går att nå, trots rekommenderade brev och polishandräckning går det inte att få den anhöriges samtycke.”
  Med andra ord säljs föräldrahemmet oavsett vad anhöriga tycker, överförmyndaren kan t o m begära handräckning hos polisen om anhöriga ”trilskas” och motsätter sig försäljning.
  Maktfullkomligheten är total, överförmyndare och förvaltare avgör, oavsett vad nära anhöriga tycker. Så förfärligt illa ställt är det. Det som är privat egendom blir överförmyndarens-förvaltarens. En central fråga är vad fakturor för utförda tjänster kostar den äldre, 1000 kr/timmen? Äldre hinner inte dö innan deras egendom försäljs.
  Den reviderade avgiftsmodellen i omsorgen som antogs av Kf 2011-11-28 anger riktning.
  Vilken form av tillgångar och till vilket värde får personen/makar ha?
  J-O Häggström skriver i insändaren”…det är försäljningar där ägaren inte kommer att flytta …från ett särskilt boende tillbaka till sin fastighet.”
  I avgiftsmodellen finner man följande: Personens permanentbostad räknas inte som tillgång. Inte heller om personen i bor i särskilt boende och make/maka bor kvar i den permanenta bostaden.
  Andra fastigheter är permanentbostad räknas som tillgång om dess taxeringsvärde överstiger två prisbasbelopp, 85 600 kronor.(2011). Utvecklingen i den här kommunen vad äldre beträffar innefattar maktfullkomligt agerande som är minst sagt skrämmande!

Var inte blyg, Kommentera!

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: