16 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Isolated cow head vector portraits, cattle faces for farm natural dairy products packing. Cow animal head, illustration of black cattle cow

Allehanda låter i en artikel meddela att kommunen sjösatt ett ”demokratiprojekt”. Syftet är att öka valdeltagandet i Valla och Sörliden. Projektet sorterar under Kultur- och fritidsavdelningen. Naturligtvis utgår bidrag från Länsstyrelsen, vilka finansierar arbetskraftskostnaden i projektet.

Allehanda skriver:

”På kommunens kultur- och fritidsavdelning har åtta personer samlats. De är anställda av kommunen och ska fram till valet verka som demokratiambassadörer.

De är politiskt oberoende och deras huvudsakliga uppgift är att testa hur olika aktiviteter kan öka den demokratiska delaktigheten i bostadsområdena Sörliden och Valhalla. Målsättningen är att öka valdeltagandet i de båda områdena där det bor många utrikesfödda och valdeltagandet är lägre i jämförelse med andra områden. ”

Detta är utgångspunkten. Låt oss resonera kring varför kommunen egentligen lägger energi på detta.

Valla och Sörliden är Öviks invandrartäta områden och valdeltagandet är lågt. Hur lågt? I kommunalvalet 2014 var valdeltagandet i Valhalla 74%. Socialdemokraterna fick 48%. Observera att man inte behöver vara svenska medborgare för att rösta i kommunalvalet. Det räcker att man varit folkbokförd i kommunen de senaste 3 åren.

Jämför nu siffrorna ovan med t.ex. Gullänget. Där var valdeltagandet 86% och S fick 51%.

Faktum: i etablerade invandrarområden röstar invånarna i mycket hög utsträckning på S. En riksbekant Stockholmsförort som Rinkeby kan tjäna som exempel: valdeltagandet var lågt i de flesta delarna av Rinkeby – drygt 50% – och S fick ca 70% av rösterna. I Rinkeby bor det i princip endast invandrare eller deras barn idag. En kvalificerad gissning är att +95% av befolkning anser sig tillhöra en annan kultur än den svenska.

(Samtliga siffror ovan är tagna från Valmyndighetens hemsida, utom gissningen om Rinkebys befolkning).

Det är alltså helt rimligt att tro att det låga valdeltagandet i Valla och Sörliden beror på den höga andelen invandrare, samt att om man kan få ett ökat valdeltagande där, så kommer de tillskjutande rösterna på marginalen att ha ett valresultat på runt 70% för S.

Vad skulle det bli i utfall för S om Valhalla skulle höja valdeltagandet till samma som Gullänget och ökningen till 70% skulle bestå av S-röster? Antalet röstberättigade i Valhalla var 1183 personer år 2014. Om valdeltagandet stiger från 74% till 86% och 70% av ökningen går till S, så blir det 99 röster till S.

Det kanske inte synes vara så mycket. Men saken stannar förstås inte vid Valhalla och Sörliden. Projektet må ha sin utgångspunkt där, men höjer man valdeltagandet i den eritreanska gruppen i Sörliden, så lär det spilla över på hela den eritreanska gruppen i kommunen. Låt oss därför titta på hur många ”invandrarväljare” kommunen har som får rösta den 9/9 i kommunalvalet.

Man måste ha varit skriven i kommunen som minst sedan 2015, för att få rösta i kommunalvalet. Låt oss se vad bruttoinvandringen varit till kommunen under de föregående 10 åren. Alltså perioden 2005-2015. SCB:s statistik visar att den delen av bruttoinvandringen denna period, som idag har minst ålder 18 år, är 3890 personer. Alla dessa kan inte förväntas bo i kommunen idag. Vissa har flyttat till andra delar av Sverige, andra har utvandrat. En del har lämnat jordelivet.

De sistnämnda är mycket få, då invandringen av personer +60 år gamla har varit mycket låg under perioden. Antalet utrikes födda har under perioden ökat med 1693 till 4282 personer år 2015. Det finns alltså skäl att tro att en hög andel av de där 3890 personerna är dels i livet, dels bor kvar i kommunen. Antag att det gäller 80% eller 3112 personer.

Om valdeltagandet hos dessa är som i Rinkeby – ca 50% – och det kan höjas till 85% med 70% av de tillskjutande rösterna till S; hur många röster tjänar då S? Svar: 762 röster.

Nu börjar vi snacka. 2014 fick S 16560 röster i kommunvalet och det gav 28 mandat. Det blir 591 röster per mandat. Om S kan höja valdeltagandet hos invandrare i kommunen och dessa tillkommande väljare visar samma beteende som i etablerade invandrarområden, så betyder det ett mandat extra till S. Det kan göra hela skillnaden i ett val. Kom ihåg att S styr idag kommunen i lag med V och det med minsta möjliga marginal: S har 28 mandat, V 3 och totalt finns det 61 mandat.

Kalkylen ovan bygger på antaganden och ska inte ses som en absolut sanning, men vi slår som minst fast detta: av partierna i fullmäktige så är det S som gynnas om valdeltagandet i både Valla/Sörliden stiger, liksom om det stiger i kategorin invandrare i kommunen som helhet. Därför finns ett socialdemokratiskt incitament att öka röstdeltagandet hos invandrare.

Nu över till vilket folk på kommunen det är som basar över projektet.

Kommunen skriver på sin hemsida:

”Fritidsenheten vid Örnsköldsviks kommun har ansökt om och fått bidrag till projekt från Länsstyrelsen och har därför kunna anställa Caroline Johansson som projektledare. Engagerad i projektet är även Anette Eikelboom Sällström som ansvarar för integrationsfrågor kopplat till föreningsliv vid fritidsenheten och Leif Nilsson som är kommunens föreningslots. Projektet kommer samarbeta med flera parter i området såsom bostadsbolaget Övikshem, studieförbund, samfund och föreningar i området.”

Just Fritidsenheten har vi stött på tidigare, i inlägget ”[Social]demokratisamordnaren”. Vem är chef för Fritidsenheten? Gunnar Holmberg. Han är förstås socialdemokrat och stod på plats 31 på sossarnas vallista för Örnsköldsviks Södra i valet 2014. Han är även chef för kommunens ”demokratisamordnare” Camilla Larsson, som även hon är socialdemokrat med tidigare uppdrag som nämndeman och utbildare av Öviks socialdemokratiska partiorganisation i ”ungdomsfrågor”. Hon är även syster till Kultur- och fritidsnämndens socialdemokratiska ordförande Anna Sundberg – den nämnd som har det yttersta politiska ansvaret för Fritidsenhetens göranden. Det är det här gänget som tapetserar ”demokratidagen” med regnbågsflaggor och pröjsade +100 000 kr för att Soran Ismail skulle hålla två föreläsningar på ”Ungdomsforum”. För det senare, se inlägget ”En sexualdåres betalning”.

Sensmoral: En riktig tidning hade enkelt visat att kommunens ”demokratiprojekt” sorterar under en avdelning på kommunen där det finns socialdemokratiska politiker insprängda i tjänstemannaorganisationen. En riktig tidning hade påpekat för läsarna att det är socialdemokraterna som har mest att vinna på att valdeltagandet i Valla/Sörliden stiger.

Visst är det tjatigt, men kom ihåg: i enpartistaten växer politik och förvaltning ihop.

Alla enpartistater faller förr eller senare.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!