13 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

[Social]demokratisamordnaren – det ska böjas i tid

Örnsköldsviks kommun har en demokratisamordnare. Alla kommuner har inte sådana. Förmodligen inte ens en majoritet. Tidningen Hela Hälsingland skriver 2014:

”Bara ett tiotal kommuner i landet har tjänstemän som kallas demokratisamordnare. Men kommunchef Kjell Öhrström försvarar att Bollnäs inrättar en sådan tjänst.”

Granskning Örnsköldsvik stötte på demokratisamordnarens arbete redan 2015. En av bloggskribenternas barn hade då nämligen det tvivelaktiga nöjet att närvara vid ett arrangemang kallat ”demokratidag”. En betydande andel av kommunens högstadieelever sammanstrålade i Fjällräven arena där de skulle lära sig demokrati. Finns det inte något alldeles förskräckligt smaklöst i att kommunen trycker in eleverna i en ishockeyarena när de ska utbildas i en av vårt politiska systems mest fundamentala byggstenar? Hur ska intellektuellt sinnade människor, både unga och vuxna, kunna ta det på allvar?

Lärde sig barnet något om demokrati? Nej. Men en annan viktig lärdom drogs. Ty barnet förstod att det sammanhang skolan erbjöd där i Fjällräven arena, innehöll en god portion politisk uppfostran. Tänk rätt lille vän. Tänk som vi vill att du skall tänka.

På väggarna satt banderoller med texten ”För alla människors lika värde”. Regnbågsflaggor prydde väggarna och personalen var utstyrda i regnbågsponchos. Vad har regnbågar och värdegrundsfloskler med demokrati att göra? Ingenting. De är snarare politiska åsikter. Som sådana hade de varit välkomna på demokratidagen om de varit en del av ett åsiktspluralistiskt sammanhang. D.v.s. om även värdekonservativa åsikter och andra åskådningar kommit till tals. Men de var de förstås inte. Snarare framstod hela saken som ett vänsterpolitiskt väckelsemöte.

 

 

Som förälder är det oundvikligt att inte ställa frågan: vad är det för kommunförvaltning som arrangerar dylika politiska spektakel för barn och ungdomar?

Det har vi tagit reda på.

Demokratidagen arrangerades av kommunens demokratisamordnare och hon heter Camilla Larsson. Vi mailade kommunens personaldirektör Nils Hörnström:

Hej. Kommunen har minst en [demokratisamordnare] sådan anställd. Jag undrar vad en demokratisamordnare är? Finns det någon arbetsbeskrivning, -instruktion eller befattningsbeskrivning som jag kan få läsa?”

Inget svar fick vi från Nils Hörnström. Det är rätt vanligt när man mailar kommunens toppchefer i frågor som de uppfattar som obehagliga eller besvärliga. Man svarar inte och hoppas att problemet försvinner. Det gör det förstås inte och efter en påstötning får vi istället svar från Camilla Larsson. Någon bekräftelse från Nils Hörnström att han mottagit mailet och skickat det vidare får vi aldrig. Svaret är väldigt kortfattat:

Mitt uppdrag är att samordna arbetet utifrån kommunens barn och ungdomspolitiska policy och strategi. Med fokus på unga 13-25 år och delaktighet / inflytande.”

Kommunens barn och ungdomspolitiska policy kan läsas här,

Vi vill påstå att den policyn blott är blajblaj och saknar värde. Istället är tjänsten demokratisamordnare skapad för ett helt annat ändamål. Saken var ju nämligen den att den där demokratidagen såg ut som ett SSU-möte. Bild nedan från SSU Örnsköldsviks facebook.

SSU facebook

 

Vi påstår att demokratisamordnaren är politiskt tillsatt och att hennes arbete går ut på att påverka opinionen hos de unga i socialdemokratisk riktning.

”Mä! Vad är det för elakt förtal?”, kanske någon nu invänder. ”Ni ser spöken. Konspirationsteoretiker är vad ni är.”

Nej, det är vi inte.

Camilla Larsson är socialdemokrat. Inte bara i den mening att hon kan tros rösta på S. Inte heller i den mening att hon är medlem i partiet. Hon är medlem och aktiv i partiet.

Hur vet vi det? Internet never forgets.

Hon dyker upp första gången 2010 och då i ett kommunfullmäktigeprotokoll där hon utsetts till nämndeman. Kan läsas här.

2013 föreläser hon hos Domsjö S-förening på ämnet ”Unga under Lupp 2012”.

I Socialdemokraterna i Örnsköldsviks medlemstidning nr 25 februari 2014 kan man läsa:

Nu startar supervalåret med val till europaparlamentet, riksdagen, landstinget och kommunen. Arbetarekommunen vill att vi ska känna oss trygga, och vässa oss i att ta diskussionerna med grannen. Därför erbjuds våra medlemmar en utbildning i fyra steg.

Arbetarekommunen förväntar sig att DU, som kandiderar på våra listor och till uppdrag efter valet, deltar i utbildningen. Utbildningen sker i fyra steg på vardera en timme.

Framtidskontraktet:

Glenn Nordlund, Anna-Belle Strömberg

Värderingar:

Camilla Larsson, Jan-Olov Häggström, Stefan Dahl

Viktiga förslag i riksdagsbudgeten mm:

Kristina Nilsson (söndag),

Elvy Söderström (kvällarna)

Hur vinner vi valet:

Kristoffer Park, Zenitha Nordfjell”

Camilla Larsson utbildade medlemmarna i ”värderingar” tillsammans med Jan-Olov Häggström, sjukhusslaktaren, inför valen 2014.

Nog är Camilla Larsson sosse alltid. Med ”värderingar” som specialitet.

Hur blev hon demokratisamordnare? Vi mailar personaldirektör Nils Hörnström igen:

Har fått svar från Camilla Larsson. Jag undrar när hon anställdes som demokratisamordnare, vem som anställde henne, samt om hon haft andra anställningar i kommunen?”

Tror ni vi fick något svar? Nej. Istället får vi svar från personalchef Helena Bodén:

Hej!

Nils Hörnström har meddelat att du önskar kompletterande information om Camilla Larssons anställning. Camilla anställdes i kommunen 2003-09. Nedan kommer en sammanställning av hennes anställningar och uppdrag:

2003-2004, Ungdomshandledare

2005-2011, Fritidskonsulent

2011-2014-10-31, Projektledare med uppdrag ”Utveckling av den kommunala barn- och ungdomspolitiken”. Intern rekrytering.

2014-11-01—Demokratisamordnare, Inrättad tjänst med uppdrag att implementera Barn- och ungdomspolicyn i kommunens verksamhet”

Observera ”Intern rekrytering”. Det här får oss att fundera. Hur länge har Camilla Larsson sysslat med kombinationen unga, åsikter och värderingar? Vem anställde henne? Vem är hennes chef? O.s.v. Efter en viss mailväxling får vi veta att Gunnar Holmberg är Camillas chef och han sorterar direkt under Kultur och fritids avdelningschef Sune Westberg. Den senare är den som anställt Camilla som demokratisamordnare. Notera här att Sune Westbergs politiska motsvarighet är ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden. Vi återkommer till den personen.

Helena Bodén skriver också:

Vi annonserade inte ut någon av tjänsterna/uppdragen.

Camilla började arbeta med de barn- och ungdomspolitiska frågorna redan under sin tid som fritidskonsulent på fritidsgårdarna. När ”Ungdomsdialogen” blev ett projekt 2011 så var hon det bästa alternativet utifrån både kompetens och intresse av frågorna. Då vi stod i omorganisation 2011 fick vi inte inrätta nya tjänster vilket även motiverade att vi löste det med intern rekrytering.

När tjänsten inrättades 2014 så annonserades den inte ut eftersom Camilla hade haft projektledaruppdraget under perioden 2011–2014-10-31.”

Som för att ge hela mailväxlingen en absurd karaktär så låter Helena Bodéns mailsignatur meddela följande:

Personalavdelningens förhållningssätt till medborgare och medarbetare bygger på respekt för varje enskild individ. Vi arbetar för människors lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet. Personalavdelningen är HBTQ-certifierad.”

Denna för en personalchef märkliga signaturtext kompletteras med en bild:

hbtq certifiering

Vi slår fast följande: Camilla Larsson har varit aktiv i S sedan minst 2010 och under all denna tid har hon samtidigt varit anställd på kommunen i olika roller som haft gemensamt att arbeta med ungas delaktighet, inflytande, o.s.v.

Det ska böjas i tid det som socialdemokratiskt skall bli.

Vem är då månne Gunnar Holmberg som är Camillas närmsta chef? Han är också sosse, tänka sig. Här är hans förtroendeuppdragshistorik i kommunen:

Kommunförbundet Västernorrland. omb. ers, 2011-01-01 – 2014-12-31

Omsorgsnämnden. led, 2011-01-01 – 2014-12-31

Omsorgsnämndens ärendeberedning. led, 2011-01-01 – 2014-12-31

Omsorgsnämnden. 1:e vice ordf, 2003-01-01 – 2010-12-31

Omsorgsnämndens arbetsutskott. 1:e vice ordf, 2003-01-01 – 2007-12-31

Arbetsmarknadsnämnden. led, 2005-06-08 – 2007-03-31

Plan- och miljönämnden. ers, 1999-01-01 – 2002-12-31

Vi skulle återkomma till Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Vem är det? Jo, Anna Sundberg. Hon har flimrat förbi i inlägget ”När journalistiken är gift med politiken – bokstavligen”. Rubriken kommer sig av att hon är gift med en journalist på SVT. Men hon är också syster till…Camilla Larsson.

Anna Sundberg konkurrerade ut Zenitha Nordfjell om ordförandeposten i Kultur- och fritidsnämnden inför valet 2014. Formellt tillträdde hon vid årsskiftet 2014/2015, men att hon skulle få posten var känt långt tidigare. Camilla Larsson fick en permanent tjänst som demokratisamordnare 20141101 och hon anställdes av Sune Westberg som skulle få sina politiska ordrar av Camillas syster Anna Sundberg under de kommande fyra åren.

Känner ni lukten? Det luktar skit. Dessa till tjänstemän förklädda politiker kan klä, sminka och föra sig i akt och mening att lura i medborgarna att de är just tjänstemän och oförvitliga sådana. Men lukten, den blir de inte av med. De är politiker. Desillusionerade cyniker och nepotister som vill uppfostra våra barn att tänka rätt. D.v.s. tänka socialdemokratiskt.

Personaldirektör Nils Hörnström känner den också. Skitlukten.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!