5 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Socialdemokratiskt vatten blir till vin

Ett exempel på socialdemokratiskt politiskt spin.

Ibland erbjuds mycket tydliga exempel på när den socialdemokratiska propagandamaskinen drar igång. Sådana tillfällen är väl värda att studera.

Just det här exemplet börjar med en lite ovanlig artikel i Örnsköldsviks Allehanda, signerad Ulf Häggqvist. Bloggen har inte gjort någon hemlighet av hur vi ser på Allehandas journalistiska produktion. Den är i stort sett värdelös. Men ibland publiceras artiklar som faktiskt avslöjar något och ger medborgarna viktig information, som de annars inte skulle fått. Inte sällan är det då just Ulf Häggqvist som skrivit artikeln. Tidigare kunde även Tomas Izaias Englund leverera sådana artiklar. Men sedan han slutat(?) som journalist till förmån för att vara politisk redaktör för den ”liberala” delen av tidingens ledarsida, verkar hans huvudintresse vara att rädda kvar hustruns kristdemokratiska parti i kommunfullmäktige.

Ulf Häggqvists artikel är denna.

Den handlar om det faktum att invandringen till Örnsköldsvik har ökat explosionsartat. Dels genom Migrationsverkets s.k. anvisningar, dels genom att invandrare (”nyanlända”) frivilligt bosätter sig i kommunen. 2015 tog kommunen emot 239 personer. I år är prognosen över 500. Migrationsverket står för kostnaderna under den s.k. ”etableringsprocessen” som är två år lång. Därefter får kommunen försörjningsansvaret. Och ett försörjningsansvar är det: arbetslösheten i denna grupp är skyhög. Vidare har kommunen ansvar att ordna bostad under etableringsprocessen. Vad som händer med det ansvaret efter etableringsprocessen råder det delade meningar om. Just nu tolkar många kommuner lagen som att det ansvaret upphör.

Invandringen till kommunen 2015 börjar nu lämna etableringsprocessen. Därmed blir de arbetslösa utan inkomst. Alltså fall för socialtjänsten och försörjning genom försörjningsbidrag (”socialbidrag”). Detta förhållande avspeglas i statistiken för försörjningsbidrag. Kommunen har internt beställt en rapport som visar dagens kostnad och ger en prognos för kommande år. Det är denna rapport Ulf Häggqvist fått nys om och skrivit artikeln kring. Vidare har han också fått kännedom om att kommunen anställer dessa arbetslösa nyanlända direkt in i välfärdsförvaltningen, med statliga arbetslöshetsstödspengar som betalar hela arbetskraftskostnaden.

Det senare är förstås ett helt sinnessjukt förhållande. Målsättningen, säger kommunalrådet Per Nylén, är att kommunen skall komma upp i 100 sådana anställda i s.k. extratjänster. Det är människor som inte har någon utbildning för den påhittade arbetsuppgift de ges. Inte heller kan de språket. Men genom åtgärden så betalar staten kostnaden och de här individerna försvinner ur socialtjänstens statistik och börs, likaväl som de försvinner ur arbetslöshetsstatistiken. Granskning Örnsköldsvik gissar att detta förhållande kommer att få ett abrupt slut efter nästa val. Ty allt talar för en fortsatt socialdemokratisk regering och de statliga pengar som nu gödslas över kommunerna har ett enda syfte: att skjuta upp den oundvikliga ekonomiska nedgången i kommunerna tills efter valet. Regeringen finansierar spektaklet genom att låna respektive spara in på sina kärnverksamheter.

Ulf Häggqvist artikel är bra. Man kan nästan se framför sig hur han promenerat ned till kommunhuset, efter att fått ta del av ovannämnda rapport. Där har han blivit mottagen utanför entrén av Per Nylén och Susanne Sturk (Humanistiska nämndens orförande), ej inne i kommunhuset. Både Per Nylén och Susanne Sturk ser ut i ansiktet som de käkat citron på bilderna. De är uppenbart inte bekväma med situationen och det är rimligt att tro att de önskat att denna information smugit under radarn och inte nått ut till kommuninvånarna. Artikeln är bra och vi kan bara uppmana: läs den! Den är också rätt uttömmande. Vi kompletterar nedan med en grafisk framställning av faktisk och förväntad utveckling i försörjningsbidragskostnader för nyanlända:

diagram kostnad

 

Notera att det i ovan kostnader inte är med de kostnader som de nyanlända ger upphov till i skola, barnomsorg, m.fl. kommunala verksamheter.

Dessutom kan det vara bra att komplettera med nedan diagram, som visar hur många utrikes födda som mottar försörjningsbidrag i Örnsköldsviks kommun. Observera hur antalet faller kraftigt från jun-jul 2017. Det var förmodligen då kommunen anställde socialbidragstagarna i kommunens förvaltning, med hjälp av statliga pengar.

diagram försörjningsbidrag

 

Surcitronerna Per Nyléns och Susanne Sturks ansikten i Ulf Häggqvists artikel var sålunda ett socialdemokratiskt nederlag. Vad göra då? Man anlägger moteld.

Häggqvists artikel publicerades på nätet den 1/9. Den 18/10 går kommunen ut med ett pressmeddelande där man inbjuder till en pressträff. I inbjudan skriver man bl.a.

Välkomna till pressträff

Måndag 23 oktober bjuder välfärdsförvaltningens avdelning för arbetsmarknad och integration in till en pressträff om extratjänsterna. Medverkar gör kommunalråd Per Nylén, omsorgsnämndens ordförande Anna-Belle Strömberg samt riksdagsledamot Kristina Nilsson samt representanter från välfärdsförvaltningen. Media får också möjlighet att möta några av de personer som idag går på extratjänster.”

Måndagen den 23/10, lägger kommunen upp detta på sin hemsida:

 

Extratjänster – positiv satsning ur flera perspektiv

Extratjänster inom välfärden introducerades genom regeringsbeslut 2015 och har under 2017 vidgats till att även omfatta viss kulturell, idrottslig och social verksamhet. Extratjänster riktar sig till långtidsarbetslösa och nyanlända som genom subventionerade anställningar kan utgöra en resurs inom ordinarie verksamhet. De subventionerade anställningarna kan pågå som längst 24 månader.

Inom Örnsköldsviks kommun får drygt 100 personer, via extratjänster, meningsfull sysselsättning och arbetslivserfarenheter som fungerar som steg in på den ordinarie arbetsmarknaden. De som har fått denna möjlighet är dels deltagare inom arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti, dels nyanlända som befinner sig i etableringsfasen.

Ett stort värde med extratjänsterna är att de, förutom inblick i arbetslivet, dels erbjuder delaktighet i ett socialt sammanhang, dels bidrar till att de nyanlända får en extra stimulans i språkträningen, säger Maria Nilsson, avdelningschef arbetsmarknad och integration.

I Örnsköldsvik finns de flesta extratjänsterna inom skola, vård och omsorg samt Återbrukets och Startpunktens verksamheter där de utgör en uppskattad extra resurs.

Vår ambition är att kunna fortsätta utveckla detta vidare och öka antalet extratjänster eftersom vi ser ett stort mervärde för alla. Det förutsätter bland annat att våra verksamheter kan erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter och att det finns utrymme för handledning på arbetsplatsen. Till stöd för den nyanlända gruppen och ordinarie personal, har vi utbildat särskilda språkombud som finns tillhands ute på ett antal arbetsplatser, säger Anna-Belle Strömberg, omsorgsnämndens ordförande.”

På fredagen samma vecka (igår när denna text skrivs) så delas tidningen 7 ut. Även där finns spinnet om extratjänster med. En artikel på ett helt uppslag, signerad Märta Wulff, har getts den lätt absurda rubriken:

Extratjänster har gett 100 jobb”

Vi påminner här om blogginlägget ”Symbios”. Där framgår klart och tydligt hur kommunen köper tidningen 7:s lojalitet genom överdriven annonsering för belopp som överstiger gränserna för offentlig upphandling, utan att någon offentlig upphandling görs. Man förhandlar inte ens fram något avtal. Naturligtvis får man något tillbaka när man ber om det. Tjänster och gentjänster. Vad sägs om följande formuleringar i Märta Wulffs artikel?

”… Även om tjänsterna introducerades genom ett regeringsbeslut 2015 är det först i år som de tagit riktig fart i Örnsköldsvik, men sedan dess har det gått undan. Baserat på kommunens storlek beräknades omkring 35 extratjänster som rimligt att uppnå, men här har man redan passerat 100 och nådde i veckan 110.

– Det är jätteroligt att vi fått så många i tjänsterna och det är ett stort värde för våra kommunala verksamheter att få in fler personer som kan bidra till dem. …[]…säger kommunalrådet Per Nylén.”

…och

Öviksmodellen

Ett av skälen till framgångarna för extratjänster i Örnsköldsvik tror man är en lyckad samverkan mellan kommun och arbetsförmedling. Så lyckad att arbetsförmedlingen pratar om en Öviksmodell där kärnan är samverkan och dialog för att få till en bra matchning. …”

I en sidorubrik på 7:ans uppslag om extratjänster skriver man – som om ovan tokeri inte räckte – detta:

Och nu kan det bli 100 till”

Övik är så fantastiskt att nu kan vi alltså få 100 extratjänster till.

Vad vi har är en situation där invandringen till Örnsköldsvik är sammansatt av människor som i förskräckande omfattning inte har några förutsättningar att få ett riktigt arbete. Någonsin. Man saknar inte bara språk, utan även utbildning. Systemet med extratjänster (och andra anställningsstöd, t.ex. instegsjobb) är framtaget för att statistiskt dölja katastrofen vad avser arbetslöshet och försörjningsbidrag. Men kostnaden är densamma. När staten betalar kalaset med 110 extratjänster i Örnsköldsvik och tidningen 7 skamlöst och äckligt går den socialdemokratiska propagandamaskinens ärenden kom då ihåg detta: en lördag natt finns det typiskt 1-2 polispatruller tillgängliga i hela Ådalen och Nolaskogs. Tillsammans. Nettokostnaden för en extratjänst för staten är inte känd av oss. Men lek med tanken att det är 12 000 kr/månad och tjänst. Den där framgångssagan som de 110 extratjänsterna påstås vara, kostar alltså 1,32 miljoner kr. I månaden. På ett år knappt 16 miljoner kr. D.v.s. som den besparing som påstods göras när BB i Sollefteå lades ned.

Förstå detta, kära läsare:

Dessa statliga pengar har tagits av medborgarna i form av skatt och moms. Det är inte en snäll gåva till folket från en stat som trollar fram pengar ur tomma intet. Det är du, vi och alla andra som betalat in skatt för att finansiera detta. Och dessa pengar kommer att ta slut. Efter kommande val finns ingen anledning för regeringen att hålla skenet uppe, ty valet är förbi och kassakistan är ack så tom.

Så vill som framgår ovan inte sossarna att du skall tänka. De vill att du skall veta att ”Extratjänster har gett 100 jobb”…”Och det kan bli 100 till”.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!