1 oktober, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

När journalistiken är gift med politiken – bokstavligen

Vårt förra inlägg handlade om ett utsläpp av bioharts från Domsjöfabriken i december ifjol. Ett utsläpp som mötts av ett märkligt ointresse och slapphet från både kommun och Länsstyrelse. Ingen information har gått ut från endera myndigheten till allmänheten och varken pappers- eller nätmedia har skrivit om saken i anslutning till att utsläppet skedde. Granskning Örnsköldsvik uppmärksammade saken genom en notis på kommunens hemsida, där man upplyste om att sanering pågår i Alneskogens naturreservat – 5 månader efter det att utsläppet skedde. Det resulterade i ett inlägg som kan läsas i sin helhet här, https://granskningornskoldsvik.com/2017/05/06/skargard-i-varldsklass-komplett-med-utslapp/

Kommunens notis publicerades på kommunens hemsida den 3/5. Den återfinns här http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/aktuelltinombyggaboochmiljo/aktuelltbyggaboochmiljo/saneringpagarialneskogensnaturreservat.5.6f706cde15ba6e4ac4f55bd.html

Domsjö fabriker lade själva upp en nyhetsnotis om saneringen den 3/5. Den återfinns under ”Nyheter” på deras startsida, http://www.domsjo.adityabirla.com/Sidor/Startsida.aspx Ironiskt nog lade man inte upp en nyhetsnotis efter själva utsläppet den 9/12 2016 – varför inte då?

Vårt blogginlägg publicerades lördagen den 6/5. Samtidigt tipsade vi Ulf Häggqvist på Örnsköldsviks Allehanda respektive Sveriges Radio genom deras tipsfunktion.

Den 8/5 sänder SVT:s Mittnytt detta reportage https://www.svtplay.se/klipp/13590777/alneskogens-naturreservat-saneras-fran-bioharts Läs gärna vårt blogginlägg först och titta på SVT:s reportage sen. Kom ihåg att vi var två dagar före SVT med vårt blogginlägg.

Den 9/5 publicerar Örnsköldsviks Allehanda denna artikel http://www.allehanda.se/vasternorrland/ornskoldsvik/efter-lackage-fran-domsjo-fabriker-sanering-pagar-i-alneskogens-naturreservat Artikeln är ett mycket kortfattat kondensat av SVT:s reportage, som det verkar.

Vi noterar att Allehanda inte valde att skriva om saken redan den 7/5 (i nätupplagan), trots att man hade all information och mer därtill genom vår försorg jämfört med SVT:s reportage.

Hur kan det då komma sig att en notis från kommun och Domsjö fabriker, tar en hel vecka på sig att bli nyheter i Allehanda och SVT? Och att däremellan har en privat blogg redan publicerat nyheten, som av en märklig slump. Vi ser två olika möjligheter.

Den ena möjligheten är att kännedom om saneringsarbetet kom SVT tillhanda på omvägar men via vår blogg och det är därför det tar en vecka att uppmärksamma nyhetsnotisen från kommunen. SVT rycker sen ut och gör ett, ursäkta språkbruket, halvarslat reportage om saken, där inga kritiska frågor ställs (vi återkommer till detta längre ned). Allehanda hakar sedan på dagen efter med en lika lam artikel.

Den andra möjligheten, som vi håller för betydligt mer trolig, är att någon eller några på kommunen och/eller Domsjö fabriker, har läst vårt blogginlägg och får kalla fötter. Bättre att förekomma än att förekommas. Därför kontaktar man SVT Mittnytt och satsar på att deras journalistiska insats blir lika ogranskande som alltid. D.v.s. på samma nivå som Allehanda. Över hela saken svävar ju det stora skynket ”stor och för kommunen viktig arbetsplats”, vilket normalt betyder att man stryker medhårs och nedlåter sig till det mesta i gummiryggsväg.

Låt oss reflektera över SVT Mittnytts reportage. Det är 1 min 41 sek långt och signerat Thomas Sundberg. Reportaget talar om att utsläppet skedde en decembernatt förra året, att utsläppet bestod av bioharts, samt att ”det mesta togs om hand direkt efter utsläppet, men en del drev över på andra sidan Örnsköldsviksfjärden och där frös den fast”. Därefter yttrar sig Domsjö Fabrikers miljöchef Patrik Svensson och säger att ”det är svårt att säga hur stora mängder det är, men vad jag förstår har man fått ihop signifikanta mängder här [Alneskogens Naturreservat]”. Därefter tar Thomas Sundberg vid igen och drar snabbt Alneskogens historia, för att sedan meddela att saneringen beräknas ta två månader och att allmänheten bör undvika stranden i naturreservatet, där den mesta biohartsen kletat fast vid stenar och drivved. Därefter får Patrik Svensson avsluta med att redogöra för att man sanerar med hjälp av (vatten)ånga.

Vad är det för ett j-a reportage när en verksamhet orsakat ett utsläpp som kontaminerat ett naturreservat?! En gymnasist kan göra ett bättre journalistiskt arbete än detta. Observera att Länsstyrelsen har polisanmält Domsjö fabriker (om än efter det att vi frågat om saken). Utsläppet är känt till kvantitet enligt företagets egen tillbudsrapport, men det kunde inte miljöchefen kläcka ur sig i reportaget.

Vi noterar att följande frågor INTE ställdes till miljöchefen Patrik Svensson:

Vad orsakade utsläppet och hur gick utsläppet till?

Hur mycket bioharts släpptes ut och under hur lång tid?

Varför gick inte Domsjö fabriker ut med information till media direkt efter det att utsläppet skett?

Vilka akuta åtgärder vidtog Domsjö fabriker i samband med utsläppet och vilket resultat gav dessa? Finns det anledning att se över den egna beredskapen i miljöräddningsfrågor?

Om bioharts drivit i land i Alneskogen finns det inte anledning att tro att bioharts även drivit ut genom Bonässundet?

Vad händer med den bioharts som har lagt sig på havsbotten? Bryts den ned? Stör den det marina livet?

Vad har företaget vidtagit för åtgärder för att tillse att olyckan inte kan upprepas?

Vi noterar vidare att INGEN fråga ställs till varken kommun eller Länsstyrelse. Observera då också att kommunen är här inblandad på två olika sätt: dels som myndighet, dels som markägare.

Vi har redan sett i förra blogginlägget hur kommunen verkar ha velat släta över eller t.o.m. helst tillse att utsläppet inte alls uppmärksammades. I samband med att utsläppet skedde inspekterade man inte ens sin egen kontaminerade mark, trots att denna var ett naturreservat. Inte heller gick man ut med information till allmänheten. Varför beter man sig så? Förmodligen för att man uppfattar det som den strategin som visar att man är lojal mot Domsjö fabriker.

Alneskogen är kommunägd mark och naturreservat. Det är ett friluftsområde som kommunen ansvarar för, genom underhåll av t.ex. vindskydd. I ett dokument med namnet ”Riktlinjer och åtgärder för friluftslivsarbetet i Örnsköldsviks kommun” så skriver kommunen:

Genesmon med det arkeologiska friluftsmuseet och Alneskogens naturreservat ska utvecklas med ett helhetsperspektiv när det gäller natur-, kultur- och friluftsvärden.”

Dokumentet har godkänts av förvaltningschefsgruppen. Den förvaltning som är ansvarig för friluftsliv i kommunen är Kultur och Fritid. Förvaltningschefen är gemensam för Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur och Fritid. Hon heter Carina Edblad och svarar inför Samhällsbyggnadsnämden och Kultur- och fritidsnämnden. I frågor som rör naturreservat och friluftsliv så hamnar det politiska ansvaret på Kultur- och fritidsnämnden. Denna nämnds ordförande heter Anna Sundberg och är, förstås, socialdemokrat.

Hur knyter vi då ihop säcken här?

Jo, Thomas Sundberg på SVT som är skyldig till det helt okritiska reportaget där alla frågor om själva utsläppet undviks, är gift med Anna Sundberg, som har det högsta politiska ansvaret i kommunen för Alneskogens naturreservat.

Är det nu någon som tror att Thomas Sundberg inte visste mer om saken än vad som presenterades i reportaget eller kunde värkt fram mer kritiska frågor? Är det någon som tror på tomtar, troll och oknytt?

image_pdfSpara PDFimage_printSkriv ut

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Bli först att betygsätta

Etiketter

1a maj (1) A-lotterierna (1) A-lotteriet (1) Adriana Naghei Ostrowska (1) affärer (1) afghaner (1) AIDS (1) Akut Jeing (1) alkohol (1) allas lika värde (1) AllaTiders (1) Alla Tiders Kompetenser (1) Allehanda (36) Allehanda oseriös journalistik (3) Allehanda sprider lögner (1) Allehanda SVT hjärntvättar befolkningen (1) Alliansen (8) allmänheten (1) Allmänna arvsfonden (1) Alneviken (1) Amapola (2) anmälda brott (1) anmärkning (1) Anna-Belle Strömberg (4) Anna-Britta Åkerlind (5) Anna-Karin Wyndhamn (1) Anna-Marie Lindgren (1) Annie Lööf (1) Annika Westin (1) anonymitet (1) ansökan (1) antal poliser i Örnsköldsvik (1) arabiska (1) Arbetarkommunen (1) arbetarpartiet (1) Arbetsförmedlingen (1) arbetskraftsinvandring (1) Arbetslöshet (1) arbetsmiljöverket (1) Arise (3) Arne Gavelin (36) Arnäsvall (2) artskyddsbrott (1) arv (1) arvoden (1) avfolkning (1) Avgift (2) avgifter (1) Backhoppning (1) barkdeponi (1) barn (1) Barnmisshandel (1) Barnmorskor (1) Bedrägeri (3) Befolkning (1) Befolkningsmängd (1) Befolkningsutbyte (1) befolkningsutveckling (2) befolkningsökning (1) befolkning Örnsköldsvik (1) behandlingshem (1) behöriga (1) besparingar (4) besparingar på äldre (1) besöksnäring (2) bevattningsförbud (1) bidrag (3) bildningsnämnden (8) Biomassa (1) bioraffinaderi (1) bjästa (1) Bjästa servicehus (1) Björna (5) Björnagården (1) björnaskolan (1) bostäder (2) brand (1) Brattmyrliden (1) bredband (5) bro (1) brobygge (1) broskolan (1) brott (2) brottslighet (2) brottsutveckling (3) bryter mot lagen (1) Brå (2) budget (4) Bygdsam (1) Bygglov (1) byggnads (1) byggprojekt (1) byråkrater (1) byråkrati (1) bön (1) Camilla Larsson (1) Carolina Sondell (1) censur (3) Centerpartiet (6) Centrum För Rättvisa (1) CESAM (3) chefskap (1) corona (8) coronavirus (1) coronaviruset (17) cykel (1) cykelbana (1) Daniel Kindberg (1) dari (1) Demografi (1) demokrati (1) demokratisamordnare (1) Den globala skolan (2) dick danielsson (2) digitalt (1) Digitaltolk (1) dikter (1) Din Tur (1) dioxin (1) distansiering (1) dokumentär (1) domsjö (1) Domsjö Fabriker (4) doping örnsköldsvik (1) dricksvatten (1) Dåliga restauranger i Örnsköldsvik (4) dålig ekonomi (1) dödspatrullen (1) Ebba Åkerlind (1) Ecce homo (1) EcoEnergy Africa (1) ekonomi (4) ekonomisk prognos (1) ekonomiskt resultat (1) Elvy Söderström (7) Emil Källström (3) Emil Nordfjell (1) epidemi (1) Erika Howcroft (1) Etanol (1) etnisk profilering (1) ett starkare samhälle (1) EU migranter (2) EU valet (1) Eva Sonidsson (3) Evolve (1) experter (1) Extratjänster (1) Fabriksområdet Köpmanholmen (1) facebook (1) fake news (1) familjepeppen (1) Fanbyviken (2) fastigheter (1) fastighetsstrateg (1) feminism (1) Fiber (3) fiberbank (3) fiberbankar (1) fiberbanken (1) fiberbanker (1) fiskodling (1) fjällräven (1) flumvänstern (1) flyg (1) flygplatsrestaurangen (1) flyktingmottagning (1) folkbildningsrådet (1) folket (2) folkförakt (1) folkomröstning (2) folkvalda (1) fortbildning (2) foto (1) Fritids (1) frälsningsarmén (1) fullmäktige (10) fyrverkerier (1) färdtjänst (1) följare (1) föreläggande (1) föreläsning (4) föreningslivet (5) företagarkväll (1) Företagarna Örnsköldsvik (1) Företagsklimat (1) företagsklimat Örnsköldsvik (1) Företagskväll (1) företagsranking (1) företagsstöd (1) föroreningar (1) Förskolan Sjölyckan (1) förskolor (1) första maj (3) försörjningsbidrag (2) försörjningsstöd (1) förtroendevalda (2) förvaltare (3) förvaltarenhet (1) Förvaltarskap (1) gammal visdom (1) Georg Andrén (1) Gerdal (1) Gideå (1) gifter (1) Glenn Nordlund (9) God Jul (1) Graninge (1) grannsamverkan (2) granska (1) Granskning Örnsköldsvik (2) Granskning Örnsköldsvik har fullt upp (1) Gregor Flakierski (1) Grova brott (6) Grundskolan Örnsköldsvik (1) Gröna lån (1) Gullvik (1) Gunnar bodén (1) gymnasielagen (1) gängkriminalitet (1) Gålsjövägen (1) gång- och cykelväg (1) gårdsförsäljning (1) Göran Wåhlstedt (2) hamn (1) hamnkajen (1) hamstring (1) Hans-Erik Flodin (1) Hans Jensevik (1) Hasse Tavér (2) hbtq (5) Hela Ö-vik (1) Helsingborg (1) Hemling (5) hemlös (1) Hemtjänst (4) Hemtjänsten (7) Herrgårdsparken (6) Herrgårdstippen (2) HIV (1) hjälpa på plats (1) Holmen (1) humanistiska nämnden (1) hummanistiska nämnden (1) Huskurage (1) husum (4) hygien (1) Hyresvärdar (1) Hänt extra (1) Härnösand (2) håll avståndet (1) Höga kusten (2) Höga Kusten teoretiska gymnasium (1) Höga Kusten Trail (1) Högland (1) Högre taxa (1) Ibn Rushd (1) Ikea-morden (1) information (2) information till medlemmarna (1) Inkompetenta politiker i Örnsköldsvik (1) inspektion (1) insändare (3) interpellation (6) introduktionsprogram (1) invandrare (1) invandring (16) invandring socialbidrag (1) invandringspolitik (1) IOGT-NTO (6) ip only (1) Ivar Arpi (1) ivo (3) jan Olov Häggström (3) Jerry Engström (1) Jimmy Vållström (1) Jonas Gardell (1) Journalist (2) journalistik (2) jämlikhet (1) jämställdhet (1) kapitalism (1) Katarina Östholm (1) KB65 (1) Kollektivtrafik (1) kollektivtrafikmyndigheten (1) Kommunallagen (4) kommunalråd (1) kommunalval (1) kommunanställd (1) kommundirektör (2) kommundirektören (2) kommunekonomi (1) kommunen (2) Kommunen hyr sin egen mark (1) Kommunens ekonomi (1) kommunfullmäktige (13) kommunikationsavdelningen (1) Kommuninvest (2) kommunledningsförvaltningen (1) Kommunpolitik (1) Kommunskolan (2) kommunstyrelsen (1) kondomer (1) Kornsjö strand (1) korruption (3) kostnad (1) Kostnader i skolan (1) Kramfors (2) Krange Vind AB (1) Kreativitet (1) krimjournalistik (1) krispaket (1) Kristina Säfsten (3) Kristoffer Park (13) kritik (2) kultur (1) kulturhus (2) kulturhuset (2) kulturhus i Örnsköldsvik (1) Kulturhus Örnsköldsvik (1) Kultur och fritid (1) kultur och fritidsnämnden (2) Kultur och fritidsnämnden Örnsköldsvik (1) Kusthöjden (4) Kvicksilver (4) kvinnligt (1) kvinnor (1) Kvällsposten (1) Kyrkovalet (1) källförteckning (1) källhänvisning (1) källor (1) kärnkraft (1) (1) köpmanholmen (10) kör i fyllan (1) labb (1) landsbygd (1) Landstinget (1) Lars Eidenvall (1) LEADER (2) ledarskap (1) lekplatser (2) Lena Lindström (1) lesbisk makt (1) lexbase (1) liberala ledare (1) liberalerna (1) limerick (3) Lions club (1) livesändning (1) LO (1) logistik (1) logistikpark (1) Lucia (1) lurar (1) läckage (1) läkarintyg (1) länsstyrelsen (5) lärare (2) Lärarförbundet (1) Lättelement (1) lån (1) Långviksmon (2) löner (2) Lövsjö gård (1) Magnus Haglund (8) makthavare.se (1) Malmö (1) Malte Nyberg (1) manifestation (2) manligt (1) markarbete (1) Markus Näslund (1) matbutiker (2) Matias Varelas (1) Maud Olofsson (3) Medborgarförslag (4) media (1) medier (1) Medierna (1) Mediestödsnämnden (1) Mellansel (1) mello (3) melodifestivalen (4) Micronät (1) Midsommar (1) Midsommar Örnsköldsvik (1) migrant (1) Migrationsverket (1) Mikael Breilin (1) mikael malmén (1) miljöbrott Örnsköldsvik (1) Miljögifter (8) Miljöskandal (3) minoritetens tyranni (1) mirakel (1) misshandel (1) mittmedia (9) MIVA (1) Moderaterna (8) MODO (1) Modo Hockey (2) mord (3) mord i Sverige (1) mord Västernorrland (1) Moskolan (1) motion (1) mountainbike (1) MUF (2) Musikmakarna (1) myndigheter (1) män (1) mångfald (1) mörkläggning (1) Naiva politiker (3) nationaldag (1) nationalsocialism (1) NBV (1) ncb (1) neddragning (1) nedläggning (1) Nedskärningar (1) Nekab (1) nepotism (3) nettokostnad (1) Nextjet (1) nfc (1) Nicklas Nyberg (3) Nina Rung (1) NMR (1) nolaskolan (8) Norrdans (1) Norrländska Socialdemokraten (1) norrtåg (1) Nya Örnsköldsviks köp och sälj (1) Nykterhetens bildningsverksamhet (1) nyår (1) nyårskrönika (1) nämnder (3) närarbetsplatser (1) Näringsliv (2) näringslivsavdelningen (1) nättroll (1) Odd Johansson (1) OER (1) offentliga investeringar (1) Offentlig upphandling (2) Olagligt i Örnsköldsviks kommun (1) omsorg (2) omsorgsnämnden (2) omvärldsanalys (1) oppositionsråd (1) Optio (1) ordet fritt (1) Ordet fritt Örnsköldsvik (1) ordförandepost (1) ordningsföreskrifter (1) oseriös (1) oönskade graviditeter (1) P1 (1) Paradisbadet (5) Paradiset (1) parkskolan (2) partibok (1) partiprogram (1) Partistöd (2) Peab (1) Pedofil (1) Per Carstedt (2) Per Nylén (22) persiska (1) Peter Rung (1) Petersvik (1) Philip Botström (1) Pingstkyrkan (1) pizzeria (1) Planeringschef (1) plastpåseskatt (1) poesi (1) polis (1) Polisbrist (3) polischef (1) polisen (11) polishus (1) polishuset i Örnsköldsvik (1) Politik (1) Politiker (1) porträtt (1) prioriteringar (1) prognos (1) prostitution (1) pts (1) Ranasjöhöjden (2) rasism (1) ratsit (1) Readly (1) recension (1) Recondoil (1) regeringen (1) region nord (1) Region Västernorrland (3) regnbågsflaggan (2) Regnbågsgården (2) regnbågsveckan (1) reklam (1) renar (1) rennäring (1) renskötsel (1) reportage (1) Resecentrum (1) restauranger (1) restaurangsnusk (2) resvanor (1) RFSL (1) riksdagsval (1) RISE Processum (1) Robert Gyllroth (1) Rodret (1) Rosenbacken (1) rsfl (2) rädda barnen (1) Rättegång (1) rättssäkerhet (1) rättsövergrepp (4) Rökning (1) samarbetsavtal (1) samhall (1) Samhällsbyggnadsförvaltningen (1) samhällsbyggnadsnämnden (4) samverkansavtal (2) sanering (1) Sanmina får skattepengar (1) satir (1) SCB (2) Scenkonstbolaget (1) Sekab (4) sekab per carstedt (1) servicehus (1) sexuella sjukdomar (1) Sexuellt ofredande (3) SFI (1) SGI (1) SGU (1) shottaz (1) Sida (1) sidensjö (1) sifo (1) simbassäng (1) simhallen (2) sjukhuset (1) sjuksköterskelöner (2) sjukvård (1) Sjukvårdspartiet (1) Själevad (2) Sjölyckan (1) skandal (3) skatt (2) skattefridagen (1) skattepengar (1) skattetryck (1) SKF (1) skjutningar (2) Skogsstyrelsen (1) skola (1) Skolan (11) Skolan Örnsköldsvik (1) skolnedläggning (3) Skolpolitik (1) skolutredning (1) Skuldsättning (1) Skumraskaffärer (1) skyddskläder (1) skyddsutrustning (1) Sky News (1) skyttis (1) släktskap (1) Slöseri (2) Slöseri i Örnsköldsviks kommun (1) SM-veckan (1) Småbåtshamnen (1) snöberg (1) Snödeponi (1) Snöröjning (1) socialbidrag (7) Socialbidragen ökar kraftigt i Örnsköldsvik (1) Socialdemokrater (5) Socialdemokraterna (28) Socialdemokratiska Arbetarpartiet (2) Socialdemokratisk korruption (1) Socialdemokratiskt partistöd (1) Social dumpning (1) Socialism (2) Socialister (1) Socialtjänsten (1) Solen har fläckar (1) Sollefteå (3) somaliska (1) sommarskola (1) Soran Ismail (1) sossar (3) Sosseslumpen (1) SPF (1) SR (1) ssu (16) Stadshuset (1) Stadskärnan (1) stadsplanering (1) stalinskrapan (1) starkare samhälle (2) Statens Konstråd (1) Statisticon (1) statistik (3) statsbidrag (1) Stefan Löfven (5) Stina Haglund (11) strandparken (1) studieförbund (1) stöd (1) stöld (2) stölder (1) stölder i hemtjänsten (1) stöldliga (1) stöldligor (2) Sundsvall (1) Sundsvalls kommun (1) Sundåsen (1) Susanne Sjöstedt (2) svartbygge (1) Svedjeholmens if (1) svenska flaggan (1) Svenskt Näringsliv (1) sverigebilden (1) Sveriges nationaldag (1) Sveriges Radio (1) SVT (5) SVT Allehanda mörkläggning och hjärntvätt (2) SVT Västernorrland (19) svågerpolitik (1) SWECO (1) Särskilt boende (2) Så luras väljarna (1) Söränget (3) Tanzania (3) tatarfalk (1) Testamente (1) Tidningen 7 (3) tiggare (2) tiggeri (5) Tiggeriet (5) tiggeriförbud (1) tiggeri Örnsköldsvik (1) tigrinja (1) tillsyn (2) Tillväxt (3) Tjänstemän (1) Tobak (1) Tolfhamn (1) tolktjänster (1) Tomas Englund (2) trafikplikt (1) Trafikverket (3) Trehörningsjö (7) tryggare Sverige (2) trygghetsboende (2) TT (1) tunnel (1) Ulf häggqvist (1) Ulf Strinnholm (1) Ulvön (3) Umeå (1) underhåll (2) Underskott (1) undersökning (1) uppskjutna operationer (1) uppsägning (1) USA (1) Utflyttning (4) utjämningsbidrag (1) utnyttjande av barn för sexuell posering (1) val (2) valambassadörer (1) Valborg (1) Vallhallavägen (1) vallista (1) Vandalisering (1) Var tar pengarna vägen? (1) Varvaberget (1) Varvsberget (4) vattenskyddsområde (1) vattenverk (1) Vilhelmina sameby (2) Vindkraft (7) vindkraftpark (1) Vindskydd (1) Vinskydd (1) Vinster i välfärden (2) vinterbete (2) Vintersport (1) virus (2) vision (1) Visita (1) viskos (1) visselblåsare (3) visselblåsarsystem (1) vägbelysning (1) välfärdsförvaltningen (1) väljare (2) vänsterflum (2) Vänsterpartiet (3) Värdegrund (2) världsklass (1) Världsklass 2030 (1) västernorrland (1) Våldtäkt (2) Vård (1) vården (2) vårdkö (1) YourWill (1) Ånge (1) Ås (1) Åsberget (1) Åsiktskontroll (1) ÖA (6) ÖA Allehanda mörkläggning (1) Örnboet (7) Örnnästet (4) Örnsköldsvik (7) Örnsköldsvik kommun (1) Örnsköldsviks Airport (3) Örnsköldsviks Allehanda (1) Örnsköldsviks flygplats (4) Örnsköldsviks gymnasium (1) Örnsköldsviks kommun fastighetsaffärer (2) Östersundshem (1) Övik Energi (4) Öviks energi (4) Öviks flygplats (1) Öviks hamn&logistik (1) Övikshem (5) äldreboende (6) äldreomsorg (4) äldreomsorgen (3) ångermanland (1) ångermanlands tingsrätt (7) årsredovisning (3) öppna skolan (1) örnsköldsviks kommun (17) överförmyndare (5) överförmyndaren (17) överskott (2) öviks hamn (1)