M ställer interpellation om rättssäkerheten för människor satta under förvaltarskap

Äntligen ett politiskt livstecken på överförmyndarområdet, efter det att fallet Arne Gavelin blivit känt! M lämnar nu in en interpellation till kommande fullmäktige den 25 november.

Interpellationen i sin helhet:

 

M interpellation

Arbetsgången lär bli sådan att interpellationen godkänns av fullmäktige den 25 november. Besvarad blir den först påföljande fullmäktige – i bästa fall. Det betyder att förhandlingen den 2 december om huruvida Arne Gavelins förvaltarskap skall bestå, hinner gå av stapeln och förmodligen hinner även tingsrätten fatta beslut i frågan.

Det betyder att när ledamoten i överförmyndarnämnden, Annika Westin, skall besvara interpellationen, så har antingen Arne Gavelins förvaltarskap upphävts eller så har det beslutats att det skall bestå. Båda varianterna är skandalösa och leder vardera vidare till nya frågeställningar. 

Består förvaltarskapet, så har i princip rättssystemet trillat ihop. Kom ihåg att Arne Gavelin blev satt under förvaltarskap på lösa boliner. Anmälarna saknar helt trovärdighet genom deras helt enkelt dåliga vandel. Ett korrekt läkarintyg saknades. Det som fanns formulerade sig i termer av att det var sannolikt att Arne Gavelin led av kognitiv svikt. Sådan formulerad sannolikhet saknar juridiskt värde. Såvitt är känt har överförmyndarens tjänstemän inte bemödat sig att träffa Arne Gavelin. Ett skäl till förvaltarskap som angavs, var att Arne Gavelin bodde så illa att han behövde hjälp därifrån. Han bor på samma plats idag (och låt honom fortsätta göra det!).

Upphävs förvaltarskapet så öppnar sig möjligheten för Arne Gavelin att driva en skadeståndsprocess mot både kommunen och förvaltaren Linda Walegren. Riktigt sjukt i sammanhanget är att ingen process mot Optio AB kan drivas. Föräldrabalken medger inte företagsinblandning i förvaltarskap och lagen är tydlig med att det är förvaltaren personligen som är ansvarig för sina handlingar.

Lena Wahlgren, chefen för Ångermanlands Tingsrätt, som på vittnesmålen från de kronkallefall som anmälde Arne Gavelin, i vad som måste betraktas som rent förtal och bedräglig handling mot den gamle mannen, nu två gånger har beslutat om förvaltarskap, kommer förmodligen gå fri från klander vad som än händer. En medborgare höjd över varje misstanke.

Vi gissar också att den polisanmälan som gjorts med anledning av händelser som utspelats när en av Arne Gavelins maskiner skulle avhämtas, kommer att utredas och sedan läggas ned. Förundersökningsledaren på polisstationen i Övik är dotter till Lena Näslund. Den senare socialdemokratins grand old lady i Övik och dessutom en av kommunfullmäktiges revisorer – hon skall alltså granska bl.a. överförmyndarverksamheten. Hä-hä och häpp-häpp!

Det går också rykten om Arne Gavelins skuldsättning. Känt är detta: Arne Gavelin har en skuld hos Kronofogden. Den är hänförlig en tvist med ett lokalt företag och rör en faktura. Arne Gavelin bestred fakturan och saken gick till tingsrätten. Men innan förhandling hölls, så blev Arne Gavelin satt under förvaltarskap. Och förvaltaren medgav företagets fordran och därmed fick Arne Gavelin betala fakturan, dröjsmålsränta, kostnader för motparten och förhandlingen.

Vilka skulder Arne Gavelin har i övrigt vet vi inte och det är hans ensak, enär ingen fordringsägare har ansökt hos Kronofogden om någon indrivning. Om det vore så att bank eller kreditinstitut har lån till Arne Gavelin – om vilket vi inte vet något om – så har de åtminstone inte haft synpunkter på hur Arne Gavelin har skött betalningarna av ränta och amortering. Då hade de ju nämligen vänt sig till Kronofogden illa kvickt, när sådana tillgångar finns som hos Arne Gavelin.

Oavsett: ingen människa sätts under förvaltarskap p.g.a. skulder och Arne Gavelin har knappast några skulder som kräver att nära nog hela hans fastighetsinnehav avyttras. För hade det varit så, hade saken varit hos Kronofogden för länge sen.

Och kom ihåg: denna man skulle aldrig ha satts under förvaltarskap! Det är där den verkliga skandalen ligger. Allt som sker därefter är vidrigt, men de skeendena möjliggjordes av det ursprungliga övergreppet.

2 reaktioner till “M ställer interpellation om rättssäkerheten för människor satta under förvaltarskap

Lägg till

  1. När nu denna eminenta blogg redovisar innehållet i den interpellation som inlämnats av Moderaterna men som borde ha skrivits för många år sedan,(för vetskap om många oegentligheter i ”överförmyndarverksamhetens” namn har varit kända för höga moderater under många år men ingen reaktion har setts till) så fortsätter denna blogg att utföra storartade samhällsinsatser. Nu när fallet Arne Gavelin är på var mans läppar i kommunen och börjar på att bli ett rikskänt fall, då passar det att öppna truten. Men bättre sent än aldrig vilket i sig nu hedrar Moderaterna i kommunen. De lokala skattefinansierade media (ÖA, SVT och p4 Västernorrland) håller fortfarande käften och stöttar det etablisemang man är en del i.
    Vad svaret från Annika Westin blir på ovan nämnda interpellation kan förmodligen sammanfattas redan nu enligt följande:
    Överförmyndar nämndens (I Örnsköldsvik) tidigare beslut OCH organisation har aldrig ifrågasatts (förutom av det nu avsomnade partiet SPI) av någon politisk instans. Kommentar, nämnden har bestått av en enda person sedan 2003-04 till halvårsskiftet 2017, Jan-Olov Häggström, som förordat såsom ”godemän” och ”förvaltare” ett stort antal av Örnsköldsviks lokala politiker (och journalister) med olika partibeteckningar (inkl. sin egen fru och medlemmar av kommunens revisorsnämnd tex. vice ordf. Roger Frisk).Någon skillnad i detta förfaringssätt kan inte ses med efterträdaren Annika Westin. Man hugger inte mot den hand som föder en.
    Att det skulle vara rättsosäkert när överförmyndarkontoret med sin chef Jens Hjalmarsson i spetsen förordnar bolaget Optio i Västerås (utan vidare upphandling) att bli Arne Gavelins ”förvaltare” (via en anställd tjänsteman Linda Walegren) har ju godkänts genom ansvarsbefrielse av kommunens revisorer och länsstyrelsens tillsyn. Strunt samma att det egentliga syftet med tillsättandet har varit att vara behjälpliga att tex. kringgå skrivna testamenten, bekomma skogsfastigheter till personer i den lokala noblessen, förse lokala entreprenadmaskinshandlare med objekt etc. Man har ju undgått kritik från de politisk styrda kontrollorganen.
    De som i sin yttersta förlängning bär ansvaret för möjliggörandet av alla dessa övergrepp och gett möjlighet till ett ”hov” som skor sig, runt överförmyndarverksamheten är de i Örnsköldsviks kommun röstberättigade som lagt sin röst på de ansvariga politikerna.

Var inte blyg, Kommentera!

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: