5 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Skattediande låtsasföretagare del 2: friluftsmannen med rätt sambo

Vi fortsätter vår granskning av LEADER Höga Kusten.

Tidigare har vi sett att jäv verkar vara ett förhållande man inte problematiserar eller tar hänsyn till i LEADER Höga Kusten. Och för Örnsköldsviks del synes LEADER Höga Kusten ha pinkats in som revir av låtsasföretagarna Åsa Ringlöv och Ann Holst med kommunens goda minne. Dessa låtsasföretagare fakturerar nästan uteslutande kommunen och på kommunen finns landsbygdsutvecklare Lena Lindström som attesterar deras fakturor. Även hon sitter i LEADER-föreningens styrelse. Bidragsmottagaren – via Ulvö kapellag – Agneta Alenius Madsen är invald i föreningens styrelse, under sken av att vara föreningslivsrepresentant, men i själva verket är hon sossepolitiker. Låtsasföretagare Ann Holst är projektledare för ett projekt som anslagits LEADER-medel, samtidigt som hon sitter i föreningens valberedning.

Jäv. Jäv. Jäv.

Men som om ovan inte vore nog, så har vi ett jäv kvar att redogöra för.

LEADER-konceptet är så fantastiskt utformat så att LEADER-föreningen kan bevilja projekt som drivs i egen regi anslag. D.v.s. man kan anslå pengar till sig själva. Så har man också gjort. Innan vi redogör för hur, så påminner vi om att LEADER Höga Kusten är en förening med en styrelse, valberedning och revisorer. Föreningen har också två personer anställda; Jenny Edvinsson (”verksamhetsledare”) och Eva Jilkén (”projektcoach med kommunikationsansvar”).

Det finns två projekt LEADER Höga Kusten driver i egen regi:

Det första är ”Samverkan för Höga Kustens entreprenörer”. Projektet beskrivs som:

Samverkansprojektet vill förbättra förutsättningarna för landsbygdens entreprenörer i Höga Kusten. Det förberedande projektet drivs av Leader-kontoret och syftet är att undersöka behoven hos landsbygdsföretagare, inventera möjliga samarbetspartners för att på sikt inleda ett internationellt samarbete som främjar entreprenörsklimatet i Höga Kusten. Framförallt tar projektet sikte på de möjligheter som digitaliseringen skapar och hur vi Leader på bästa vis bidrar till att tillvara dessa möjligheter för landsbygdens företag.”

Det andra är ”Vi Landsbyggare – EN SATSNING PÅ ATT FÖRÄNDRA BILDEN AV ENTREPRENÖRSKLIMATET I HÖGA KUSTENS LANDSBYGD”. Projektet beskrivs som:

Hur skapar vi en positiv syn på landsbygden och entreprenörsklimatet och på så sätt skapar en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft? Det var frågan som Leader ställde sig och ur det växte ett projekt som arbetar med opinionsbildning, inspiration och att skapa en Landsbyggaredag för de som bygger vår landsbygd i Höga Kusten.”

”Samverkan för…” har fått ett något beskedligt anslag: 132 000 kr från LEADER Höga Kusten självt och 268 000 kr från staten/EU.

Men det andra projeket, ”Vi landsbyggare”, finns det stålar att ösa ur. 700 000 kr från LEADER Höga Kusten och 1,42 miljoner kr från staten/EU. På två år. Alltså drygt 2,1 miljoner kr totalt och drygt 1 miljon kr per år. Projektledare är Eva Jilkén, den hos föreningen anställde ”projektcoachen med kommunikationsansvar”.

Vad göra med pengarna? En del är redan gjort. ”Landsbyggaredagen” genomfördes den 20/6. Där korades ”Årets landsbyggare” i tre kategorier: ”entreprenör”, ”entreprenöriell förening” och ”attityd”.

(Vad tusan är en ”entreprenöriell förening”? Vi googlade uttrycket och det blir bara två sidor med träffar, varav nästan alla träffar kopplar till LEADER Höga Kustens användning av uttrycket. Det verkar sålunda röra sig om ett hittepåuttryck.)

landsbyggaredagen

(Bilden: Åra Ringlöv, Lena Lindström, m.fl. smörjer kråset på ”Landsbyggaredagen”)

 

Möjligen blåste man lite pengar i detta projekt även på den nationella LEADER-träffen i Sollefteå den 16-17/5. LEADER-föreningar från hela landet sammanstrålade och på LEADER Höga Kustens hemsida beskrivs sammankomsten med orden

Dagen är fullspäckad med intressant innehåll och föreläsningar, men deltagarna kommer också att erbjudas en smak- och naturupplevelse utöver det vanliga för att få uppleva Höga Kusten.”

(Uppleva Höga Kusten…i Sollefteå? Vad är detta för geografiskt lurendrejeri?)

Låt oss notera tre saker om dessa två evenemang:

1. I Sollefteå var den s.k. entreprenören Jerry Engström föreläsare. Hans huvudsakliga sysselsättning är att ge föreläsningar. På hans hemsida kan man läsa att han föreläsaer om

Turism & Destinationsutveckling

Entreprenörskap & Företagande

Varumärkesbyggande & Marknadsföring

Inspiration för Ungdomar

Inspiration för Företag

Det är inte gratis att anlita Jerry Engström som föreläsare. Tvärtom. Hans närvaro i Sollefteå lär ha varit arvoderad.

2. Landsbyggaredagen arrangerades i Friluftsbyn i Docksta. Friluftsbyn ägs och drivs av Jerry Engström via hans företag ”High Coast Resort AB”.

3. På Landsbyggaredagen vann Jerry Engström priset ”Årets Landsbyggare – attityd”. Juryn består av LEADER Höga Kustens styrelse.

Sen noterar vi en fjärde sak i sammanhanget:

4. I det första blogginlägget konstaterade vi att Jerry Engström och High Coast Resort AB tilldelats 200 000 kr av LEADER Höga Kusten för att anlägga rastplatser längs en kajakled.

Så till saken:

Jerry Engström är Eva Jilkéns sambo.

Mer jäv alltså. Och ett inte så litet jäv.

På den nationella LEADER-träffen i Sollefteå föreläste Jerry Engström på temat ”Samverkan för tillväxt”. The irony. Nog samverkas det här för att Jerrys plånbok skall se tillväxt. Den där alldeles särskilda typen av samverkan som inte riktigt tål att se dagsljus.

Låt oss ge lite exempel på annan samverkan som ger Jerry inkomster:

”Bygd och stad i balans” (LEADER-projekt) ägs av kommunen med Ann Holst som extern projektledare. Projektet har konceptet/projektet BYGDSAM som komponent och vi nämnde detta i vårt första inlägg om LEADER Höga Kusten. BYGDSAM har lett till att fyra ekonomiska föreningar har startats på fyra s.k. serviceorter. Respektive förening har en deltidsarvoderad projektledare som upphandlats av kommunen. En upphandling som Jordbruksverket har ifrågasatt. Projektledarna är Åsa Ringlöv, Lena M Strömberg, Ann-Cathrin Zackrisson och Siv Sandberg.

Av dessa fyra föreningar har minst två, Anundsjö och Nätra, anlitat Jerry Engström som föreläsare. Care of skattebetalarna. Samverkan, som sagt.

Vidare har Jerry Engström varit drivande i den föreningsarrangerade festivalen ARKNAT. Se vårt inlägg om vindskyddsskojeriet. Detta projekt, som Jerry Engström garanterat fakturerat från sitt bolag High Coast Resort AB, har mottagit stöd från Örnsköldsviks kommun om totalt 190 000 kr under perioden 2016-2017. Tillkommer ett sponsoravtal om 300 000 kr över tre år med Höga Kusten Destinationsutveckling AB, ett mellan kommunerna Härnösand, Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsvik kommuner samägt bolag. Mera samverkan, vill vi lova.

Just nu är Jerry Engström inblandad i ett projekt med, åtminstone vid första anblick, kraftig flumvarningsstämpel: ”Sounds like Sweden”. Beskrivning återfinns t.ex. här. Örnsköldsviks kommun stödjer detta projekt via ”Världsklass Örnsköldsvik” med 80 000 kr. Ännu mer samverkan.

Sist, men absolut inte minst, så återfinns ett bidragsstöd från Länsstyrelsen till High Coast Resort AB, på den nätta summan om 886 000 kr under perioden 2015-2016. Även under 2017 mottar High Coast Resort bidrag från Länsstyrelsen.

Nog samverkas det alltså för tillväxt. I Jerry Engströms fall sker samverkan med offentlig sektor och går ut på att skattebetalarna skall delfinansiera en betydande del av Jerry Engströms företagande.

Därför klingar det inte så lite illa, när Jerry Engström beklagar sig i Örnsköldsviks Allehanda över att offentlig sektor, i det här fallet Vägverket, bygger rastplats längs med E4:an vid Skuleberget. Citat ur artikeln:

Varken Jerry Engström eller Anders Svensson har någonting emot rastplatser i sig för i huvudsak tung trafik. Tvärtom.

Däremot har de starka åsikter om att de bygger servicehus med toaletter och lekparker så nära inpå existerande verksamheter med lokala entreprenörer – utan marknadsmässiga avgifter.

Det vore rimligare om det var några mil härifrån och inte direkt vid turistnavet, anser Jerry Engström.

[]…

Jerry Engström tycker det är synnerligen anmärkningsvärt att myndigheter inte för en dialog med lokala entreprenörer i området innan de fattar beslut.

Nu får man läsa om det i tidningen och med det menar jag inte att det är fel på tidningen, utan att det vore önskvärt att diskussioner förs om en samsyn innan besluten klubbas, säger Jerry och tillägger.

Myndigheterna måste välja väg. Ska de driva affärsmässiga verksamheter eller vill de att vi, lokala entreprenörer, ska göra det?”

Vad Jerry Engström förmodligen försöker säga är att myndigheterna alltid borde vara en ekonomisk tillgång för honom. Aldrig en belastning. Man kan undra på vilket sätt en rastplats längs med E4:an gör att myndigheterna, med Jerry Engströms ord, driver affärsmässig verksamhet? När man väl känner hans förmåga att erhålla skattemedel, så låter hans kritik mot rastplatser något ihålig.

Vi avslutar med att konstatera att på ”Företagarkvällen” 2017 (se bild nedan) kammade Jerry Engström hem ”årets nyföretagare”. Konferencier på galan var kommunens näringslivschef Fredrik Holmgren och låtsasföretagaren Åsa Ringlöv. Den förre var tidigare VD för Mediepartner i Norr AB som ger ut tidningen 7, i vilken kommunen direktupphandlar annonsering för ansenliga belopp, långt över gränsen för kravet på offentlig upphandling. Något avtal med Mediepartner i Norr finns inte. Vi har skrivit om saken här,  Innan Fredrik Holmgren blev VD på Mediepartner i Norr, så var han projektledare för Världsklass Örnsköldsvik. D.v.s. samma evighetsprojekt som skickar pengar i Jerry Engströms riktning om och om igen. På galan tog även Lena Lindström emot pris, för en annan skapelse ämnad att ge kommunen kontroll över det lokala näringslivet, CESAM. Men det är en annan historia. Närmst på bilden nedan återfinns dessutom Agneta Alenius Madsens äkta make, Ruben Madsen, som tog hem handel- och turismpriset.

företagarkvällen

Världen är extra liten i Örnsköldsvik. Samma människor dyker upp hela tiden och smörjer varandra. Deras främsta meriter verkar vara deras inbördes släkt- eller vänskap.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!