12 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Interpellationen: svaret nu tillgängligt – presentation i fullmäktige bordlagd

Som vi tidigare redogjort för, har moderaterna författat en interpellation på temat rättssäkerhet för individer satta under förvaltarskap. Det är rimligt att påstå att interpellationen kommit till som en direkt konsekvens att Arne Gavelins öde blivit känt för en bredare allmänhet.

(En interpellation är en skriftlig fråga som ställs av en eller flera ledamöter i fullmäktige. Mottagare är en förtroendevald med politiskt ansvar över ett visst område).

Inför gårdagens fullmäktige gjordes svaret på interpellationen tillgänglig för allmänheten. Dock presenterades inte svaret i fullmäktige, då svarsförfattaren inte kunde närvara. Istället beslutades att bordlägga frågan till nästa fullmäktige.

När denna punkt behandlades, så satt fullmäktiges vice ordförande Jan-Olov Häggström (S) med klubban i hand. Samma Häggström som var ensam överförmyndare i 18 års tid och är den som etablerat rutiner och praxis i Öviks överförmyndarverksamhet. Samma man som inte såg några hinder med att hans egen fru utsågs till förvaltare och därmed hamnade under hans tillsyn. Ett jävsförhållande som är förbjudet i kommunallagen.

Så här såg det ut i fullmäktige:

Moderaterna skrev interpellationen den 28/10 2019. Svaret kommer att behandlas tidigast i slutet av mars 2020. Sådan hast finner man hos det som politikerna högtravande benämner den demokratiska processen.

Själva interpellationen kan läsas här:

Överförmyndarnämndens ordförandes svar återfinns här:

Vi återkommer till interpellationssvaret och tackar svarsförfattaren för hans utevaro igår. Det ger oss nämligen en månad att påminna läsarna om just hur Arne Gavelin har blivit behandlad. Därtill kanske lite nya uppgifter kommer att presenteras. Vem vet.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 31

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!