13 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Arne Gavelins trailerdragare

”När som maktens lakejer mest likna en sekt.
Då domstolar brister och inte handlar korrekt.
Arne fick egendom kringströdd,
hela sin ekonomi förödd.
Aldrig kan ansvariga återfå min respekt.”

När Ångermanlands Tingsrätts chef Lena Wahlgren satte Arne Gavelin under interimistiskt förvaltarskap senhösten 2018, så hade han tillgångar i form av såväl hyres- och skogsfastigheter, som lösöre bestående av diverse entreprenadmaskiner.

I maskinflottan fanns även en trailerdragare. En Scania 143, omregistrerad till traktor. Man får antaga att det var den som skulle köra ut de andra maskinerna till var de nu skulle användas.

Ägarbyte på denna trailerdragare registrerades den 23 april 2019. Då var Arne Gavelin satt under interimistiskt förvaltarskap. Ägarbytet föregick alltså förhandlingen om slutligt beslut om förvaltarskap som kom att hållas kort därefter (om vi inte minns fel, den 28 april).

Av det här kan man dra vissa slutsatser.

Förvaltaren sålde ut Arne Gavelins lösöre redan under det interimistiska förvaltarskapet.

Och säljer man trailerdragaren först i en maskinpark, så har man nog bestämt sig för att sälja hela klabbet.

Kombinerar man dessa slutsatser, så landar man i detta: förvaltaren hade redan under det interimistiska förvaltarskapet bestämt sig för att sälja ut maskinparken och räknade helt sonika med att Arne Gavelin skulle förbli under förvaltarskap efter förhandlingen.

Tyvärr är det nog också så det går till i landet där självbilden är omsorg, ödmjukhet och solidaritet, men där det i marvattnet skvalpar såväl myndighetsövergrepp som en särpräglad mentalitet av slaget koncentrationslägervakt: jag lydde bara order (eller gjorde som regelverket sa).

Ovan slutsatser gäller förstås under antagandet att betydande delar av maskinparken inte redan hade sålts ut per den 23 april. Något säger oss att det finns anledning att återkomma till den saken. Exempelvis om trailern försvann samtidigt med trailerdragaren och om det också stod något på trailern.

Funderar man dessutom på vilken nytta Arne Gavelin kan ha haft av maskinerna, så är det väl inte helt osannolikt att de tjänstgjorde i underhåll och anläggande av timmervägar på hans skogsfastigheter. Säljer förvaltaren då ut dem, så är det inte helt långsökt att tänka i banor av att även skogen beslutats skickas under klubban.

Det som har sålts, har någon även köpt.

Trailerdragaren har regnr OGM310.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 56

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!