5 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Nyhetsvärdering är att utifrån olika kriterier, som identifikation, sensation eller politisk ideologi, bedöma och avgöra vilka nyheter som är så värdefulla att de bör få utrymme och placeras i en nyhetsrapportering av olika slag.” – Wikipedia

 

Vi har i två inlägg granskat ett utsläpp av bioharts från Domsjö Fabriker. Utsläppet skedde i december 2016 och resulterade, bland annat, i att strandlinjen i Alneskogens naturreservat blev kontaminerat. En två månader lång sanering pågår just nu och sysselsätter 4-6 man.

Så långt har vi genom tämligen enkel utredning konstaterat eller skaffat oss följande information:

1. Ingen nät-, pappers- eller tv-media producerade journalistik om utsläppet direkt efter detta skett. Sveriges radio meddelade på radio att utsläppet pågick, men följde inte upp saken.

2. Ingen personal från kommunens räddningstjänst deltog i miljöräddningen. Inte heller närvarade personal från Miljö&Hälsa på kommunen. Det saknades alltså helt insyn såväl som tillsyn från kommunen i det första skedet av utsläppet. Kommunen inspekterade varken sin egen eller allmänhetens mark, för att bilda sig en uppfattning om utsläppets omfattning och konsekvenser.

3. Miljöinspektören som är ansvarig för saneringsarbetet i Alneskogen, hävdar närmast kategoriskt att myndighetsarbete med utsläppet är Länsstyrelsens ansvar. Sant är att enligt den s.k. Sevesolagstiftningen har Länsstyrelsen tillsammans med Arbetsmiljöverket ett tillsynsansvar. Men det avser den förebyggande verksamheten och är inte ett, så att säga, operativt ansvar när en olycka väl skett. Miljöinspektören hänvisar alla frågor om utsläppet till Länsstyrelsen, utom det som rör pågående saneringsarbete. Dessutom säger han rakt ut att kommunen inte såg något behov av att gå ut med information till allmänheten när utsläppet skedde, vilket är ett mycket ögonbrynshöjande uttalande.

4. Länsstyrelsen svarar på våra frågor och lämnar, efter lite besvär, ut Domsjö Fabrikers tillbudsrapport. Länsstyrelsen har, precis som kommunen, inte inspekterat omfattning och konsekvenser av utsläppet i samband med att det skedde. På direkt fråga den 5/5 om huruvida Domsjö Fabriker är polisanmälda, så svarar Länsstyrelsen att polisanmälan har gjorts…den 5/5. Polisanmälan görs sålunda först när en privatperson ansätter Länsstyrelsen med frågor – 5 månader efter att utsläppet skedde.

5. För mer information, se de tidigare inläggen.

I kronologisk ordning har följande skett:

20161209 Utsläpp bioharts i Moälven från Domsjö Fabrikers verksamheten.

20161209-20161211 (ca) Domsjö Fabriker utför sanering i egen regi m.h.a. underentreprenör.

20170220 Domsjö Fabriker upprättar tillbudsrapport.

201704XX Domsjö Fabriker fortsätter saneringsarbete i Alneskogen.

20170428 Miljö&Hälsa besöker Alneskogen för första gången sedan utsläppet skedde.

20170503 Kommunen publicerar en notis på sin hemsida om pågående sanering.

20170503 Granskning Örnsköldsvik läser notisen och påbörjar en egen undersökning.

20170506 Granskning Örnsköldsvik publicerar ett blogginlägg om utsläppet, samtidigt tipsar vi diverse media, organisationer och privatpersoner. I vårt inlägg redogör vi för utsläppets storlek och omfattning, myndigheternas hänvisande till varandra, Domsjö Fabrikers tillbudsrapport, hur olyckan gått till, hur miljöräddning utförts, hur Länsstyrelsen inte polisanmält bolaget förrän vi efterfrågar saken, m.m.

20170508 SVT Mittnytt gör ett helt okritiskt reportage i TV om pågående saneringsarbete. Journalisten som gör reportaget är gift med den socialdemokratiska ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden, vilket är ansvarig politisk nämnd för Alneskogens naturreservat.

20170509 Örnsköldsviks Allehanda skriver en lika okritisk artikel och publicerar på nätet.

20170510 Granskning Örnsköldsvik publicerar ett inlägg om den okritiska journalistiken och noterar släktskapet mellan journalistik och politik.

Vad är då det senaste i frågan? Jo, igår 20160512, så publicerade Örnsköldsvik Allehanda en artikel där man bl.a. meddelar att Domsjö Fabriker är anmälda för misstanke om miljöbrott. Artikeln är kort och innehåller inga frågor till varken myndigheter eller Domsjö Fabriker. I sin beklämmande helhet lyder den:

I december inträffade ett utsläpp av hartsolja från Domsjö fabriker ut i Moälven. Sedan dess har flera saneringsinsater gjorts. Nu har länsstyrelsen anmält misstanke om miljöbrott efter händelsen.

Det var den nionde december förra året som utsläppet, som skulle ha skett under natten eller morgonen, anmäldes till länsstyrelsen. En bedömning är att 10,5 kubikmeter hartsolja släpptes ut, vilket motsvarar ungefär 4,2 kubikmeter bioharts.

En miljöräddning påbörjades när utsläpptes upptäcktes och grundutsläppet ska ha stoppats under morgonen. Sanering pågick sedan i flera dagar framåt men fick avbrytas på grund av isbeläggning.

Saneringen ska ha sedan ha återupptagits den sjunde april. I slutet av april ska det ha framkommit att situationen på Ale naturreservat var sämre än bolaget hade förväntat sig och att sanering där uppskattades pågå upp mot åtta veckor till.

Länsstyrelsen anser nu att trots att det gjorts saneringsåtgärder finns det skäl att vidare utreda om Domsjö fabriker gjort tillräckliga åtgärder för att uptäcka och förebygga utsläpp. De har nu lämnat in en anmälan om misstanke om miljöbrott.”

(http://www.allehanda.se/vasternorrland/ornskoldsvik/efter-oljeutslapp-fran-domsjo-fabriker-lansstyrelsen-anmaler-misstanke-om-miljobrott)

Enda anledningen till att den artikeln finns publicerad i Allehanda är att Granskning Örnsköldsvik har gjort det journalistiska arbetet och någon källa till uppgifterna anger inte Allehanda. Uppgiften om polisanmälan är vid Allehandas publicering redan 7 dagar gammal och har varit tillgänglig på bloggen i 6 dagar!

Men kanske mer intressant är vad som fortfarande inte har gjorts av media, inklusive Allehanda: en riktig journalistisk granskning. Vi saknar all form av journalistisk utbildning (tack och lov!). Men vi tror oss ändå (eller kanske just p.g.a. av det) förstå eller inse att det är följande punkter som är intressant i denna affär:

* Vad har Domsjö Fabriker för teknik och rutiner, som möjliggör att ett sådant här utsläpp sker? Vad har de för beredskap att snabbt agera och minska konsekvenserna av utsläpp eller andra olyckor som kan ge skador på människor, egendom eller miljö? Vad har Räddningstjänsten för beredskap?

* Hur kan kommunen, både Miljö&Hälsa och Räddningstjänsten, bara ställa sig vid sidan av när en sådan utsläppsolycka sker? Man har avsiktligen undvikt att ha insyn. Ja, att utöva sin själva myndighet. Hur tusan kan det komma sig? Vem bär ansvaret?

* Hur kan vi ha myndigheter, kommunen och Länsstyrelsen, som bara pekar på varandra och vill bli av med ansvar?

* Länsstyrelsen polisanmälde Domsjö Fabriker först efter att en privatperson ställt frågor 5 månader efter utsläppet och drygt 2 månader efter tillbudsrapportens upprättande. Det är uppenbart ett helt förkastligt och rättsosäkert myndighetsagerande.

Nyhetsvärdering, sa Bull. Ja, nyhetsvärdering, svarade Bill. Nu har ni lite uppslag att arbeta med Örnsköldsviks Allehanda.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!