3 juni, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Skadereglering bland valboskapen

Väljarkåren åldras. Andelen pensionärer bland väljarna stiger och därmed stiger deras betydelse. De är många nog att avgöra val.

Samtidigt har pensionärerna en egenskap – en intressant sådan i sammanhanget opinionsbildning – som skiljer dem från de yngre generationerna: man ägnar sig inte alls åt digital informationsinhämtning i samma omfattning. Många äldre kommuninvånare läser ÖA och tittar på lokalnyheterna, respektive lyssnar på Sveriges Radio P4. Men inte mer än så. Facebook är inte utbrett som hos de efterföljande generationerna.

Ytterligare intressant är att pensionärerna är en grupp som konsumerar en hel del välfärdstjänster i form av saker som sjukvård, hemtjänst, färdtjänst, m.m. Missnöje med tjänsternas utförande eller oro inför huruvida tjänsterna kommer att kunna levereras tillförlitligt, kan utlösa ändrat väljarbeteende.

Dessa påståenden skall ses som statistiska sanningar. D.v.s. det finns naturligtvis äldre människor som dagligen söker information och nyheter på nätet, likaväl som de använder Facebook.

Pensionärernas relativa inflytande på valutgången i kombination med att de inte är lika aktiva på nätet, gör dem till måltavla för socialdemokratiska propagandaansträngningar av mer klassiskt slag. Ett forum som används för det syftet är Kommunala pensionärsrådet, KPR. Kommunen beskriver KPR så här:

Kommunala pensionärsrådet är ett forum för samråd och information mellan Örnsköldsviks kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen.

Rådet består av åtta representanter från kommunens nämnder och styrelser och nio lokala representanter för följande pensionärsorganisationer:

PRO, 5 ledamöter

SPF Seniorerna, 2 ledamöter

SKPF, 2 ledamöter

Anna-Belle Strömberg är ordförande i kommunala pensionärsrådet.”

Den 24/4 sammanträdde KPR. Vid sammanträdet avhandlades en handfull punkter, men två var – enligt protokollet – helt dominerande: ”Information från kommunstyrelsen”, respektive ”Framtidens hälso- och sjukvård”.

Utöver de förtroendevalda ledamöterna i KPR så medverkade kommunalrådet Glenn Nordlund respektive Jan-Olof Häggström, vice ordförande regionstyrelsen, och Elvy Söderström, ordförande regionfullmäktige. Alla som besitter rudimentär kunskap om sosseadeln, vet att detta är delar ur sossarnas toppskikt i Örnsköldsvik.

Om vi börjar med Glenn Nordlund; vad informerade han om? Bästa svaret är kanske: det mesta. Man kan lugnt påstå att han informerade långt bortom de pensionärspolitiska allfartsvägarna. Eller vad sägs om följande axplock (citat ur protokollet):

Vid dagens sammanträde informerar Glenn Nordlund vad som har hänt under den senaste tiden i Omsköldsvik, vad som planeras i framtiden och hur kommunen jobbar med kompetensförsörjning.”

Världsklass Örnsköldsvik – hur platsen gör skillnad”

Glenn påminner om den omställning som skett i Örnsköldsvik med Paradisbadet, Arken, bostäder, Arenan, Resecentrum, Botniabanan, Kusthöj den m.m.”

Utvecklingen av turistsatsningama i Höga Kusten är en av de mest Ökande destinationerna i Sverige i dag. Här räknas med att det ska skapas 800 nya jobb.” (Va?! Har han ingen skam i kroppen? Detta är ju rena fantasierna.)

På Ulvön har hotellet renoverats av en privat aktör och bryggor och kajer har iordningställts.”

Under 2016 har Örnsköldsvik fått följande utmärkelser:

Priset för bästa tillväxt i Västernorrlands län (Syna kreditupplysning). 

Höga kusten – Sveriges vackraste natur (N aturskyddsföreningen).

Årets friluftskommun.”

Befolkningen har ökat med 388 st.” (Men att fler människor dör än det föds barn, nämner han inte. Ej heller att fler människor flyttar till andra kommuner, än vad andra kommuners invånare väljer att flytta till vår kommun. D.v.s. att den där ökningen beror på en nettoinvandring om 608 personer och ingenting annat.)

Nybygget kommer att färdigställas. Kommunens budget för 2016 var +57 mkr och resultat för 2016 är +68 mkr. Resultaten för kommunens bolag var också bättre än budget. Under 2016 investerades för 190 mkr, riktmärket för investeringar är ca 165 mkr varje år. Omsättningen för kommunen var ca 3,5 miljarder kronor.”

Så här fortsätter det. I protokollet är det 2,5 sidor med ren reklam för sossepolitiken, där det helt saknas en röd tråd av väsentlighet för gruppen pensionärer. Reklam och reklam, förresten. Det ligger nog i betraktarens öga. Beskrivningen ”en dåres försvarstal” kan lika gärna äga sin riktighet här.

Sedan tar J-O Häggström och Elvy Söderström vid, efter avbrott för en mindre intressant punkt. Fyra protokollförda sidor som bara behandlar sjukvården, i akt och mening att motverka den negativa opinion som råder mot sossarnas sätt att sköta sjukvårdspolitiken i LVN. Exempel ur protokollet:

Vad är kvar i Sollefteå? All personal är kvar (641 personer) och ingen har blivit uppsagd eller varslad. Akutkirurgin är nedlagd. Det är fler operationer som genomförs i Sollefteå än tidigare, 600 fler ortopediska operationergenomförs i Sollefteå idag än tidigare. Akuten är kvar. Förlossningsvården sker i Örnsköldsvik eller Sundsvall.”

Länets sjukhus har tagit flera steg mot en specialisering. Dessa mer profilerade verksamheter erbjuder en bättre kvalitet, högre produktivitet och större patientsäkerhet.”

Sist två citat som med all önskvärd tydlighet visar vad syftet med denna dragning är:

Elvy Söderström redogör för de rubriker som berört landstinget/ sjukvården och som funnits i länstidningar under den senaste tiden.”

och

l:a maj manifestation

Förhoppningen är att det sker en demonstration för i stället för mot landstinget. Jan-Olov och Elvy kommer att träffa delar av arbetsgruppen för framtidens akutsjukhus i kväll och kommer då att informera sig om manifestationen.”

Sosseadeln behandlar pensionärerna som valboskap. In i själva döden skall de hållas okunniga och förmås göra sin socialdemokratiska plikt: att rösta S. Det Glenn inte informerade om, är att man planerade att budgetera nedskärningar i Omsorgsnämnden om 5 Mkr för 2018, 10 Mkr för 2019 och 15 Mkr för 2020. Den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen och som i god nepotistisk anda, styrs av hans egen syster, tillika ordförande i KPR, Anna-Belle Strömberg. Fy fan, är väl det som bäst beskriver alltihop. Och ja, Vänsterpartiet styr tillsammans med S i Örnsköldsvik.

Kanske är det till någon tröst, att J-O Häggström och Elvy Söderström är födda 1958 respektive 1953 och tids nog kan komma i beroendeställning till den äldreomsorg och sjukvård de idag inte tvekar att både skära i och vansköta.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!