8 april, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Besparing till lägsta politiska pris

”- Å vem firade du jul med, Gustaf?

– Fyra minuter med hemtjänsten.”

[Citat från serietecknaren Lindström]

 

I ett tidigare inlägg påstod vi att Socialdemokraterna och Vänstern planerar att spara 5 Mkr på omsorgsnämnden år 2018. Sedan 10 Mkr år 2019 och 15 Mkr år 2020 (i relation till 2017).

Det påståendet är inte helt sant, ty det är på Hemtjänsten man avser att spara. Visserligen en del av Omsorgsnämndens område. I positiv anda kommer besparingen att ske genom ett projekt som kallas ”Koll på hemtjänst”. (Taget direkt från SKL – Sveriges kommuner och landsting).

Hur kan en S+V-majoritet spara på de äldre? Frågan är allvarligt ställd och inte menad som ironi eller naiv upprördhet. Varför väljer man detta?

Jo, först kan vi konstatera att spara i kommunens verksamhet blir man nödd och tvungen till. Varför då? För att intäkterna annars inte täcker kostnaderna. (Sedermera kommer man tvingas höja skatten också, från en redan obehagligt hög nivå, men det är en annan fråga).

Vad kan man då spara på? Kommunens olika verksamheter som sorteras in under nämnderna och kommunstyrelsen. De senare är (framförallt):

Kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden
Humanistiska nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Av dessa får i princip alla oförändrade anslag, förutom Bildningsnämnden som ökar under perioden och Omsorgsnämnden som minskar. Humanistiska nämnden – vari ingår kommunens utgift för försörjningsbidrag (”socialbidrag”) får aningens höjda anslag. Det är ett spel för galleriet och kommer inte räcka på långt när, när Migrationsverkets pengar upphör strömma till för tidigare invandring. Bildningsnämnden ökar, men den ökningen beror inte på något sätt på någon visad god vilja från S+V-majoriteten. Skolan lider av lokalproblem i form av underhålls- och nyproduktionsbehov, samt har en obehaglig kostnadsutveckling p.g.a. invandringen. Vi påminner om att kommunens näst största gymnasieprogram i åk2 är Språkintroduktion. 95 elever går där, mot en elev till hösten på Bygg med inriktning mark och anläggning.

Det är fullt möjligt att spara på allt. Det gör dock sällan politiker. Ty det politiska priset, både på kort och lång sikt, är olika stort för olika typer av besparing. Politiskt pris är förlust av väljare. Skulle man spara på Samhällsbyggnadsnämnden, så skulle det oundvikligen leda till uppsägningar av S-röstande tjänstemän. Människor som är förhållandevis lättflyktiga i sitt röstbeteende och som i bitterhet kan överge S under lång tid. Därutöver aktiva på sociala medier och kan som sådana spilla sitt hjärta om S+V-politik. Sparar man istället på äldreomsorgen och specifikt hemtjänsten, så betyder det neddragningar i den kvinnliga delen av arbetarklassen. Den väljargrupp som kanske är mest trogen S – vad som än händer, så att säga. Vidare så drabbas de ”äldre äldre”. Men de är dels trögrörliga på partimarknaden, dels är ett eventuellt ändrat väljarbeteende snart övergående, helt enkelt för att den drabbade inte kommer att finnas med oss så värst länge till.

Besparingar på de äldre kan alltså göras till det lägsta politiska priset.

Kom nu ihåg i sammanhanget också att oförändrade anslag till en nämnd över åren (i absoluta tal) i praktiken är en neddragning. Ty arbetskraftskostnaden, vilken är kommunens största utgift, minskar inte för kommunen över åren, vid samma antal anställda. Löneutvecklingen finns alltid där i kollektivavtalen.

Det skall alltså sparas på Hemtjänsten, för där är det politiska priset som lägst.

Det priset kan sänkas ytterligare om besparingspolitiken kan ges sken av att vara inte bara ekonomiskt tvunget, utan rent av en välgärning. Det senare uppnår man om man kan utmåla verksamheten som slösaktig och i stort behov av effektivisering. Det arbetet har börjat.

I kommunens revisionsplan för 2017, så skriver man under rubriken ”Granskning av nämndens kvalitetsstyrning av hemtjänstverksamheten”:

 

”Förändringar i volym och verksamhetsinnehåll har under de senaste 20 åren präglat kommunernas äldreomsorg. Det har medfört krav på att kommunerna arbetar med strategisk planering samt att det bedrivs ett inre effektivitets- och kvalitetsarbete. För att kunna uppnå god effektivitet och kvalitet inom hemtjänsten behövs ett tillförlitligt system för fördelning av resurser som tar hänsyn till behoven samt ändamålsenlig planering och uppföljning av hemtjänstens insatser.

I Örnsköldsviks kommun ser hemtjänstens medarbetare till att cirka 1 600 personer runt om i kommunen får den hjälp de har beviljats.

Syftet med granskningen är att bedöma om omsorgsnämnden styr och säkerställer att hemtjänstverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Så, kära Läsare, där finns det. Revisionsplanen är redan nu synkroniserad med redan i kulisserna beslutade besparingar.

Vilket år får vi se en revisionsplan som omfattar kommunens affärer med Modo hockeyklubb och arenabolaget? Eller som nämner bolagsnamnen NEKAB och SEKAB? Eller som ser över vilka belopp som betalas ut i arvode och ersättningar till politiker? Eller granskar kommunens upphandling? 

 

 

 

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!