16 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Kort om ekonomi direkt från hästens mun

Nästa kommunstyrelsesammanträde den 5/10, kommer kommunstyrelsens ekonomiberedning att presentera ”Tertialuppföljning, september 2017”. I denna kan man läsa följande två passager:

(1)

”I prognosen beräknas nu nettokostnaden öka med 4,4 % medan skatteintäkter och
statsbidrag bedöms öka med 4,0 % jämfört med föregående år. Det är lägre än
budgeterad ökning, men som dock är på en fortsatt hög nivå. Försämringen på
intäktssidan förklaras av lägre skatteunderlagsprognoser. Befolkningsutvecklingen i
kommunen samt inkomstutvecklingen i riket är de viktigaste faktorerna för att
skatteintäkter och statsbidrag ska utvecklas tillfredsställande. Kommunens befolkning har även i år fortsatt att öka, vilket kommer att medföra ökade skatteintäkter och statsbidrag framöver, dock inte i samma omfattning som ökade verksamhetskostnader då ökningen i befolkningen främst avser åldrarna som har behov av kommunala tjänster.

…och:

(2)

”För att kunna nå en ekonomi i balans framöver kommer det även att vara nödvändigt med åtgärder i verksamheterna som är långsiktigt nettokostnadssänkande.”

Vi har i tidigare inlägg visat att kommunens prat om tillväxt är rena bedrägeriet. Befolkningstillväxten består uteslutande av nettoinvandringen och denna invandring är mer kostnadsdrivande än den är inkomstskapande. Nettoinflyttningen till kommunen är negativ och fler människor dör än vad det föds barn. Observera nu noga detta, nu när du vet att tillväxten består uteslutande av invandring: kommunen formulerar sig som att befolkningstillväxten, d.v.s. invandringen, för tillfället är olönsam för att den enligt stycket (1) ovan ”främst avser åldrarna som har behov av kommunala tjänster.”

Ska vi syna den bluffen?

Vi kan inte se statistik för 2017 ännu. Men vi kan se siffrorna för 2016. De är enkelt tillgängliga från SCB. Det finns inga skäl att tro att åldersfördelningen i invandringen till kommunen skulle ha genomgått någon drastisk förändring, från ena året till nästa. Så, hur såg då siffrorna ut 2016?

Bruttoinvandring Övik 2016

Totalt bruttoinvandrade 694 människor till kommunen. Av dessa var 241 st 19 år eller yngre. Det motsvarar 34%. Vilket kan tyckas mycket. Men i gengäld var endast 10 st +65 år gamla. 64% var sålunda i arbetsför ålder. Motsvarande siffra för hela kommunens befolkning är 54%. Invandringen innehöll alltså en högre andel människor i arbetsför ålder än befolkningsgenomsnittet i kommunen.

Slutsats: kommunen ljuger i tertialuppföljningen, eller far med bedräglig framställning som allra minst.

Stycket (2) ovan säger i klartext att för ekonomin i kommunen skall gå ihop långsiktigt, så måste permanenta besparingar till i kommunens verksamheter. D.v.s. du, kära läsare, skall betala fortsatt samma skatt, men få mindre för pengarna tillbaks. Det kallas socialdemokrati och skall på intet sätt förväxlas med social demokrati.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!