16 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Sossesåpan™ Avsnitt 7 – Kapitalistisk socialism eller socialistisk kapitalism?

Hans Selling är inte sosse. Åtminstone inte på pappret. Däremot är han en del av näringslivet i Västernorrland, genom flera styrelseuppdrag, både som ledamot och ordförande, liksom anställningar som VD. Bl.a. har han varit VD för Mitthem, som är Sundsvalls allmännyttiga bostadsbolag och för Rodret, vilket är Örnsköldsviks kommuns moderbolag för ägande av de kommunala bolagen MIVA, Övik Energi, m.fl.

Sådana tjänster får man inte utan att stå sossarna nära. Några styrelseuppdrag i vad vi vill kalla det riktiga näringslivet, d.v.s. privatägda, konkurrensutsatta verksamheter som lever på att producera ett förädlat värde, kan vi inte hitta hos Hans Selling annat än i en nystartad småhustillverkning med blygsam omsättning. Diverse mindre uppdrag, bl.a. i vad man kan förmoda är den egna bostadsrättsföreningen finns också. Det enda betydande uppdraget är ordförandeskapet i Almi Företagspartner Mitt. Det är ett dotterbolag till det statliga bolaget Almi Invest. Dotterbolagen till detta bolag ägs till 51% av moderbolaget och till 49% av landstinget och/eller andra regionala aktörer inom offentlig sektor.

Wikipedia säger om Almis verksamhet:

”Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.”

Kort och gott: Hans Selling är en kapitalist som diar på skattespenen. Han är verksam i offentligt ägda verksamheter som präglas av anslagsfinansiering eller är verksamma på en reglerad marknad.

Hans Selling fick lämna sin post som VD för Rodret, Örnsköldsviks kommunala moderbolag, efter anklagelser om fusk med krogkvitton. Som av en händelse lämnande han även Mitthem efter anklagelser om oegentligheter.

Vidare är Hans Selling gift med Eva Bergström Selling. Den senare f.d. tung övikssosse, fostrad av Elvy Söderström och dennes protegé. Eva satt som ordförande i humanistiska nämnden och hade en stol i fullmäktige, när hon valde att avveckla sitt politiska engagemang i Örnsköldsvik sommaren 2016, genom att flytta till Sundsvall, då hennes man Hans slutade som VD för Rodret och återvände dit. Eva är utbildad socionom. Sosseakademiker gifter sig med kapitalist och lämnar kommunen mitt under pågående mandatperiod, kanske man kan sammanfatta det med.

När Hans Selling tillträdde som VD för Rodret så satt Eva Bergström Selling som styrelseledamot i Övik Energi. När paret gifte sig fick Eva lämna styrelsen. Ett litet citat från Allehanda:

Även som samhällsdebattör har Hans Selling gjort sig ett namn. Han har engagerat sig för att professionalisera styrelsearbetet i offentligt ägda bolag.

Politiken ska lämnas utanför styrelserummet.”

Som av en slump – sosseslumpen – så satt Elvy Söderström i Almi Företagspartner Mitts styrelse. Därmed sluts cirkeln Eva Bergström Selling – Elvy Söderström – Hans Selling. Någon politik har förmodligen aldrig Hans Selling lämnat utanför styrelserummet.

Elvy Söderströms förtrogna dryper av.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!