5 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Den importerade arbetslösheten

Sveriges Radio har i ett anfall av klarsyn lagt upp denna sida, med uppgift om arbetslösheten i Sveriges kommuner. Väljer man Örnsköldsvik så får man detta textstycke till svar:

I slutet av december var 2 370 personer i Örnsköldsvik inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent.

Sedan motsvarande månad 2016 har arbetslösheten minskat med 82 personer, eller 0,3 procentenheter.

Antalet arbetslösa kvinnor var 982 personer, vilket motsvarar 7,6 procent. Det är fyra färre än ett år tidigare.

Bland männen var 1 388 personer, eller 9,4 procent, arbetslösa, en minskning med 78 personer.

I gruppen utrikes födda var 945 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 37,4 procent. Jämfört med december 2016 har de arbetslösa i denna grupp blivit 15 fler.

Bland dem som är mellan 18 och 24 år var 379 inskrivna som arbetslösa, motsvarande en andel om 12,4 procent. På ett år har antalet arbetslösa i åldersgruppen minskat med 95 personer.

I riket som helhet var 7,5 procent arbetslösa i slutet av december, en minskning med 0,2 procentenheter.

(Vår fetning)

Alltså: Totalt var 2370 inskrivna som arbetslösa och av de var 945 utrikes födda.

Vi har tidigare skrivit om hur kommunen anställer nyanlända som lämnar etableringsprocessen rakt in i kommunförvaltningen. Se här. Det är totalt över 100 extratjänster idag och dessa finansieras helt med statliga pengar via Arbetsförmedlingen. Man kan med rimlighet förmoda att nästan alla extratjänster av detta slag är nyanlända. Alltså kan man lägga till 100 personer till de där 945 arbetsösa som är utrikes födda.

Oavsett om man gör det, så är det bara att konstatera att minst 945 av 2370 arbetslösa är invandrare. D.v.s. 40%. Den siffran kommer att stiga dramatiskt de närmsta åren när allt fler lämnar etableringsprocessen. Försörjningsbördan kommer bli mycket stor, när kostnaderna skjuts över från stat till kommun. Vi gissar att kommunen kommer att ha ett direkt försörjningsansvar för närmare 2000 invandrare, antingen genom försörjningsbidrag (”socialbidrag”) eller genom låtsasjobb skapade i den kommunala förvaltningen. Leker man med tanken att det rör sig om en nettokostnad på kanske 8000 kr per näsa och månad, så handlar det om belopp i storleksordningen 192 miljoner kr per år. Bara under perioden 2018-2019 beräknas fler än 500 invandrare att lämna etableringen och övergå till att bli kommunalt försörjningsansvar.

Håll i hatten! Nu blir det åka av!

hatt

…men vad har då detta att göra med S i Örnsköldsvik – egentligen? Jo, man är tyst om sakernas tillstånd. Ack så tyst. Väljarna, skattebetalarna; de ska inget få veta. Istället ägnar man sig åt amsagor om kommunens befolkningsmässiga expansion, hur vi alla ska bli rika på turism och den falska S-märkta noblessen hejar ivrigt på. I själva verket ser framtiden inte alls hoppfull ut. Åtminstone, eller kanske speciellt, om man förordar en socialistisk ordning i samhället.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!