5 april, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Övik Energis fruktansvärda facit

Kristina Säfsten tillträdde som VD för Övik Energi i februari 2009 och har suttit fram tills idag. Vi har tittat på hur Övik Energi har utvecklats som koncern under den tiden. En mycket enkel sammanfattning är:

Total utdelning under perioden 2009-2017: 17,2 Mkr

Totalt aktieägartillskott (skattebetalarnas pengar): 930,7 Mkr

En ekonomisk katastrof alltså. Katastrofen är inte främst orsakad av Kristina Säfsten, utan av kommunens politiker. Inte minst sossarna med Elvy Söderström i spetsen. Tokelvys näsa för dåliga projekt måste sägas vara legendarisk. Vansinnesprojektet SEKAB inte minst. Men även om katastrofen inte kan skyllas på Kristina Säfsten, så är det väl magstarkt att kommunen utnämner henne till årets ledare på Företagskvällen. Ni vet, Företagskvällen som egentligen är kommunkvällen, ty kommunen är den som driver det hela med skattepengar. Kanske var hon årets ledare för att hon klarat av att sköta Övik Energi någorlunda, trots galna sossar i bolagsstyrelsen och stadshuset? Vem vet.

Däremot är det så att Kristina Säfsten är ansvarig för det katastrofala fiaskot med fiberutbyggnad, som nu kräver 75 Mkr extra i medel. Inte en fråga har ställts till henne av journalister, så vitt vi vet. Och inte heller avkrävdes hon en offentliggjord förklaring av sina politiska uppdragsgivare. Hon slipper hela saken och fiberpengarna rinner av som vatten på en gås. Du, läsare, betalar.

I privat sektor hade fiberfiaskot förmodligen renderat Kristina Säfsten arbetslös. Hur kommer det sig att Kristina Säfsten blev VD för Övik Energi? Det funderar vi över i ett senare inlägg.

Alla siffror nedan är tagna ur Övik Energis årsredovisningar.

Med resultat avses resultat efter finansnetto. ÖE avser koncernen ÖE, d.v.s. bolaget Övik Energi tillsammans med dotterbolag. Med MÖE avses moderbolaget Övik Energi. Rodret AB är kommunens ägarbolag, vilket äger ÖE. Skattebetalarna är bl.a. du själv.

2009 ÖE gör ett resultat på -197,1 Mkr. För att hantera förlusten skriver ÖE upp värdet på dotterbolaget Övik Energi Nät AB 100 Mkr. En extern värdering ligger till grund för uppskrivningen. Kommunfullmäktige fattar beslut om att ge ÖE en kapitaltäckningsgaranti, vilken garanterar att aktiekapitalet hålls intakt all tid. ÖE ökar sin upplåning med 385 Mkr med skattebetalarna som borgenärer. MÖE gör ett resultat på -88,5 Mkr.

2010 ÖE gör ett resultat på -154,2 Mkr. Kapitaltäckningsgarantin kvarstår. ÖE ökar sin upplåning med 95 Mkr. MÖE gör ett resultat på -42,6 Mkr.

2011 ÖE gör ett resultat på -121,2 Mkr. ÖE tvingas skriva ned värdet på tre dotterbolag med 233 Mkr. Detta medför att mer än halva aktieägarkapitalet är förbrukat och ÖE tvingas upprätta en kontrollbalansräkning. Skattebetalarnas kapitaltäckningsgaranti garanterar aktiekapitalet och kommunfullmäktige beslutar att ställa 300 Mkr till kommunstyrelsens förfogande för ändamålet. Av dessa skjuts 173,7 Mkr till ÖE. MÖE gör ett resultat på -291,7 Mkr.

2012 ÖE gör ett resultat på -18,2 Mkr. Kommunfullmäktige beslutar att skjuta till 725 Mkr av skattebetalarnas pengar till ÖE i ett aktieägartillskott. MÖE gör ett resultat på -21,9 Mkr.

2013 ÖE gör ett resultat på +56,6 Mkr. MÖE gör ett resultat på +30,9 Mkr. ÖE lämnar 5 Mkr i koncernbidrag. Ingen utdelning.

2014 ÖE gör ett resultat på +42,1 Mkr. MÖE gör ett resultat på +11,9 Mkr. ÖE erhåller ett aktieägartillskott om 32 Mkr.

2015 ÖE gör ett resultat på +41,7 Mkr. MÖE gör ett resultat på -40,9 Mkr. Ingen utdelning.

2016 ÖE gör ett resultat på +59,7 Mkr. MÖE gör ett resultat på -57,2 Mkr. ÖE lämnar 12,5 Mkr i utdelning till ägarbolaget Rodret AB.

2017 ÖE gör ett resultat på +48,3 Mkr. MÖE gör ett resultat på +17,3 Mkr. ÖE lämnar 4,7 Mkr i utdelning till ägarbolaget Rodret AB.

2018 Årsredovisning ännu inte upprättad. Dock känt att ÖE har en underfinansiering på fiberutbyggnad om 75 Mkr. Kommunfullmäktige beslutar att skjuta till 50 Mkr under 4 år, samt ålägger ÖE att själva finna 25 Mkr i verksamheten.

ÖE har totalt 1463 Mkr i långfristiga skulder, varav 823 Mkr till kommunen och resterande 640 Mkr till kreditinstitut.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!