9 april, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Vägbelysning: öppet möte på Flärke bygdegård – vi förklarar vad som är på gång

Imorgon onsdag den 19 februari kl 19:00 håller Bygdsam Gideälvdal ett öppet möte på Flärke bygdegård. Inbjudan säger ”träffa våra politiker” och ämnet för kvällen är vägbelysning.

Man har en snäv syn på det där med ”våra” i Bygdsam Gideälvdal, ty de inbjudna politikerna är oppositionsrådet Anna-Britta ”den stora tystnaden” Åkerlind (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Malmén (S) och 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Andreas Jansson (C). Och inga fler.

Kommunen har utrett underhållsbehovet på det kommunala belysningsnätet. Det har resulterat i tre förslagsalternativ, varav ett föreslås politikerna av tjänstemännen.

För att kunna förklara vad förslaget innehåller, behöver vi introducera och förklara begreppet ”VGU”. Det är en förkortning av ”Vägar och gators utformning”, vilket är ett av Trafikverket framtaget regelverk som skall följas vid projektering av statens vägar och gator. För kommuner är det frivilligt att följa VGU (på kommunala vägar).

Öviks kommun har 18 500 belysningspunkter. Dessa underhålls av Övik Energi och återfinns i såväl tätorter, som på landsbygd. Största delen belysning är placerad vid kommunala vägar. En del återfinns vid statliga vägar. I det senare fallet är alltså vägen statens och underhålles och snöröjs av entreprenörer som upphandlas av Trafikverket, men vägbelysningen är kommunal.

Trafikverket och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har tillsammans tagit fram ett förslag om att Trafikverket ska övertaga driftsansvaret för kommunala belysningsanläggningar vid statliga vägar år 2028. Ett krav är att sådan belysningsanläggning uppfyller VGU.

Samtidigt finns mycket stora underhållsbehov på de kommunala belysningsanläggningarna.

Så här lyder förslaget som tjänstemännen lyfter fram:

Utredningen bedömer att konsekvenserna med detta förslag blir dessa:

VGU anger nedan kriterier för att vägbelysning skall hållas av Trafikverket:

Om du tänkt närvara vid mötet i Flärke bygdegård, ställ då gärna just denna fråga: är det korrekt förstått att det kommer att försvinna ca 2000 belysningspunkter på landsbygd?

[Utredningen kan läsas här]

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 15

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!