25 maj, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Arbetsmiljöverket kritiserar Öviks kommun – rutiner saknas

Arbetsmiljöverket har utfört inspektion på kommunen och det systematiska arbetsmiljöarbete som kommunen måste – enligt lag – bedriva i egenskap av arbetsgivare.

En hel radda kända och okända namn deltog vid inspektionen. Såväl politiker och tjänstemän, som fackliga företrädare. Nämnas kan kommundirektör Magnus Haglund, bildningsnämndens ordförande Kristoffer Park och kommunalrådet Per Nylén. Fokus verkar ha legat på skola och barnomsorg.

Inspektionen har renderat, vad vi vill kalla, rätt skarp kritik. Arbetsmiljöverket skriver under rubriken ”Brister och krav” följande:

”Ni saknar rutiner för att minst en gång varje år följa upp ert systematiska arbetsmiljöarbete i hela verksamheten och förbättra dom områden som inte fungerar bra.”

Ett obehagligt faktum som framkom vid inspektionen, är att år 2019 så var 49% av all sjukskrivning relaterad till psykisk ohälsa. Då måste man fråga sig om det beror på att kommunanställda överlag har större fallenhet för sådan ohälsa, eller om arbetsmiljön för en andel av personalen är så dålig – i något avseende – att arbetet skapar psykisk ohälsa?

Kanske är det samverkande faktorer. Ett vet vi dock. Klent chefskap i kombination med låga löner, är inte friskvård för själen.

Arbetsmiljöverket förelägger kommunen att åtgärda bristerna och anger i 11 punkter vad rutinerna minst skall omfatta:

Vi påminner om att socialdemokratins nya politiska strategi är att marknadsföra Sverige som det ”starka samhället”. Samhällen som inte är socialdemokratiska, är underförstått ”svaga”. Kramfors är starkt och Schweiz är svagt, sålunda.

I det ”starka samhället” är kommunen alltså inte bättre som arbetsgivare, än att de får Arbetsmiljöverket i hasorna, med anmärkningar och föreläggande om bättring.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 28

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!