Det medicinska miraklet i Seltjärn

Det finns aspekter av rättsövergreppet på Arne Gavelin som förtjänar att lyftas fram extra. Arbetsledaren vid överförmyndarenheten i Örnsköldsvik, Jens Hjalmarsson, har i en intervju gjord av Svt Västernorrland som sändes dagen före det att Ångermanlands Tingsrätt befriade Arne Gavelin från förvaltarskapet, gett uttryck för uppfattningen att Arne Gavelin tillfrisknat. Tankefiguren är att Gavelin var... Fortsätt läsa mer →

Kl 11:00 idag fredagen den 6 december upphörde Arne Gavelins förvaltarskap

Tingsrättens beslut är fattat och meddelades idag kl 11:00. Förvaltarskapet över Arne Gavelin tas bort på samtliga tre områden - förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Förvaltaren Linda Walegren entledigas och beslutet gäller omedelbart. Det som fällt avgörandet är det läkarintyg som Arne Gavelin lämnat in från geriatriken på Örnsköldsviks sjukhus. Det är... Fortsätt läsa mer →

Nu klart: förvaltarskapet över Arne Gavelin tas bort – tingsrättsförhandlingen inställd

Förhandlingen i Ångermanlands Tingsrätt den 2 december, angående Arne Gavelins förvaltarskap, ställs in. Det kan bara betyda att tingsrätten har för avsikt att på handlingarna besluta att förvaltarskapet upphör. Vi har yttrandet som överförmyndarnämnden skrivit. Det konstaterar, vilket tidningen Nordsverige tidigare rapporterat, att läkarintyget som friskförklarar Arne Gavelin medför att rekvisitet ”ur stånd” inte uppfylls.... Fortsätt läsa mer →

Extra! Extra! Arne Gavelins förvaltarskap kan vara på väg att upphöra

Tidningen Nordsverige rapporterar att Arne Gavelin kan vara nära att bli kvitt förvaltarskapet. Man skriver: ”Inför Arnes ansökan om upphörandet av förvaltarskap har nu Överförmyndaren i Örnsköldsviks kommun, via Överförmynarnämnden i Umeåregion inkommit med sitt yttrande. I yttrandet tar man fasta på den enskildes hälsotillstånd och konstaterar att den medicinska bedömningen, det vill säga de... Fortsätt läsa mer →

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑