16 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Ursprungligen byggd av Luftfartsverket, sedermera Swedaiva, kom flygplatsen i Örnsköldsviks kommuns ägo genom en uppgörelse med Swedavia år 2011. Kommunen köpte flygplatsen och erhöll samtidigt ett driftsbidrag om 52 miljoner kr från Swedavia. Bidraget var ett engångsbelopp.

Kommunen äger flygplatsen genom koncernbolaget Rodret som i sin tur äger bolaget Örnsköldsviks Airport AB.

Örnsköldsviks Airport AB:s VD heter Carl Robert Gyllroth och styrelsens ordförande heter Olof Häggström. Den senare sitter i kommunfullmäktige för socialdemokraterna och har utöver sin fullmäktigeplats och ordförandeposten i Örnsköldsvik Airport AB, följande politiska uppdrag:

Landsbygdsgruppen

Kommunförbundet Västernorrland

Stiftelsen Nätterlunds minnesfond

Kommunstyrelsen

Myndighetsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Krisledningsnämnden

Kommunstyrelsens ekonomiberedning

Olof Häggström har fingrarna djupt ned i den socialdemokratiska syltburken.

Nettoomsättningen för Örnsköldsviks Airport AB var ca 20 miljoner kr år 2015. Det är alltså vad bolaget har fakturerat sina kunder för de tjänster man tillhandahåller.

Men, håll i er nu, bolagets kostnader samma år var 37 miljoner kr.

Här föreligger alltså ett driftunderskott på 17 miljoner kr. Hur täcker man det? Jo, en del försvinner genom ett statligt flygplatsbidrag om 4,8 miljoner kr. Ständigt dessa statliga pengar som håller delar av (arbetar)kommunen under armarna. Men resten då? Vi är fortfarande 12.2 miljoner kr kort här. Dessa fördelar sig på ”övriga intäkter” om 1,1 miljon kr, samt s.k. ”negativ goodwill” om 11,1 miljon kr. Vad ”övriga intäkter” är, framgår inte i årsredovisningen (2015). ”Negativ goodwill” är helt enkelt att man äter upp det tidigare nämnda driftbidraget.

Eftersom flygplatsen i princip bara haft en aktör, d.v.s. kund, under 2015 så är driftunderskottet inte annat än en fråga om att prissättningen från kommunen mot denna aktör varit för låg. På ren svenska: skattebetalarnas pengar har gått till en subventionering av Höga Kusten flyg. Numera avyttrat till Nextjet. Något Höga Kusten Flyg finns inte längre i juridisk bemärkelse. Däremot använder Nextjet namnet på hemsida och i andra sammanhang fortfarande.

Örnsköldsviks Airport AB säger i sin årsredovisning att man hade 88000 resor år 2015. Kommunens skattebetalare subventionerade alltså varje resa med knappt 140 kr. Efter det att staten stött verksamheten med 56 kr per resa.

Örnsköldsviks Airport AB hade 27 anställda år 2015. Bruttolönen totalt till dessa var 9,8 miljon kr. Lön och arvode till VD och styrelsens 5 medlemmar, inklusive dess ordförande Olof Häggström, var 1 miljon kr. D.v.s. av bolagets samlade bruttolöneutgift, gick 10% till VD och styrelse. Återigen den socialdemokratiska syltburken.

 

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!