10 april, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Beslut idag att koppla kommunalrådens m.fl. fasta arvoden till riksdagslönen

Idag den 24/9 fattar kommunfullmäktige beslut om att koppla det fasta månadsarvodet för kommunalråden, oppositionsrådet samt en rad nämnders ordföranden och vice ordföranden, till storleken på riksdagsmännens löner. Eller ”grundbelopp” som det kallas.

Sålunda föreslås kommunstyrelsens ordförande Per Nylén få 110% av riksdagsmannalönen, vilket ger honom 70 600 kr/månad. Vi påminner om att ett vårdbiträde tjänar några få tusenlappar över 20-tusenstrecket. Oppositionsrådet och vice ordförande i kommunstyrelsen får 85%, omsorgsnämndens ordförande får 70%, o.s.v.

Arvoden

Varför detta beslut? Därför att nu kan gåsleversocialisterna rycka på axlarna och skylla alla arvodeshöjningar på riksdagsledamöterna. O vad praktiskt! De enas girighet blir de andras girighet. Allt blir utan personligt ansvar. Ett äckligt storhetsvansinne som du som skattebetalare får finansiera.

Många av sossarna i fullmäktige har fackliga kopplingar. Vissa är väl t.o.m. tjänstlediga från anställningar på IF Metall för att sitta som heltidsarvoderad ordförande i en nämnd. Man undrar om de funderat på den nya principen överhuvudtaget? Vilka andra uppdrag eller tjänster skulle man kunna koppla till en specifik roll eller anställning i en helt annan del av landet? Hela förslaget är så häpnadsväckande dumt att det är förvånande att ingen dragit i nödbromsen.

Dessutom kan man läsa i förslaget att humanistiska nämndens ordförande skall få ett tillägg om 4,5% av riksdagslönen (= 2943 kr) för ”jour” vid myndighetsbeslut. Det är rimligt att tro att detta är ett tillägg som skall ersätta ordföranden för att denne måste vara tillgänglig på sin fritid om snabba beslut behövs tas (vilket kan vara fallet i humanistiska nämnden, t.ex. i frågor om tvångsomhändertagande och liknande). Då vill vi upplysa om att ”jour” har man på arbetsplatsen. En läkare kan ha jour och det betyder att läkaren befinner sig på arbetsplatsen, men tjänstgör bara vid behov. Det inses lätt att en nämndsordförande knappast kan ha ”jour”. Det korrekta begreppet är ”beredskap”.  Utanför arbetsplatsen kan man ha ”beredskap”, vilket kräver att man befinner sig på ett visst minsta avstånd från arbetsplatsen och i övrigt under sådana omständigheter att man kan med kort varsel inställa sig för tjänstgöring (om så bara på telefon).

Hybris var inom grekisk mytologi att vilja efterlikna och/eller överträffa gudarna. Hybris kan då användas som en synonym till storhetsvansinne. I det antika dramat utmanar ofta hjältarna den rådande rättsuppfattningen och gudarnas. Då begår de hybris och går oftast under. Ett annat ord för hybris är övermod och människan straffas när hon försöker göra sig till gudarnas jämlike. För att få nåd hos gudarna var man tvungen att förstå vad man gjort för fel, känna vördnad, fruktan och medlidande inför gudarna och på så sätt rena sin själ, katharsis. – Wikipedia

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!