5 april, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Besparingarna fortsätter – Per Nylén vill sälja Bjästa servicehus

Nästa vecka har kommunstyrelsen sammanträde på tisdag den 10/3.

Kallelse till sammanträdet finns nu tillgänglig på kommunens hemsida. En av punkterna på agendan är ”Åtgärder kring befarade underskott 2020”.

Befarade underskott – de vet att formulera sig, yrkespolitikerna.

Nedan två bilder är tagna ur Per Nyléns skrivelse:

Som synes vill man sälja Bjästa servicehus och förvandla det till trygghetsboende.

Kommunstyrelsens ekonomiberedning har sammanträtt den 25/2 och protokoll från det sammanträdet bifogas kallelsen till kommunstyrelsen. Där återfinns denna formulering:

”Vid dagens sammanträde med ekonomiberedningen betonar kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning vikten av att Policy för ekonomistyrning följs.”

Policyn som tjänstemännen refererar till är beslutad av fullmäktige. Man protokollför alltså i kommunstyrelsens ekonomiberedning att tjänstemännen uppmanar politikerna att följa sina egna beslut.

Det framstår som lite avigt. Skulle inte Per Nylén – med flott i håret, röda byxor och 75 000 kr i månadslön – förstå vikten av att policyn följs?

Självklart gör han det. Men det är praktiskt att, inför sossefunktionärerna i Bjästa bak slutna dörrar, lite halvt som halvt skylla på att, nu är det så att förvaltningen säger att vi måste göra så här nu, förstår ni. (Huvudet på sned, ömsom med en allvarlig min, ömsom leendes).

Kanske har Nätras starke man Jan-Olov Häggström värmt upp den närvarande högst ålderstigna församlingen slentriansossar, innan magister Nylén tar ordet.

Och vips är sossefunktionärerna i kommunens mest socialdemokratiska samhälle, Bjästa, övertygade om att Bjästa servicehus måste säljas och förvandlas till trygghetsboende.

Detta, läsare, är den framtid som politiken erbjuder, bortom de fagra orden om demokrati och medborgarinflytande.

Det framgår inte om servicehuset skall säljas till Övikshem eller bjudas ut till högstbjudande. På kommunens hemsida kan man läsa om trygghetsboenden och det finns privata sådana, såväl som sådana i Övikshems regi.

En omvandling av Bjästa servicehus till trygghetsboende följer ett historiskt mönster, oavsett om köparen blir Övikshem eller en privat aktör. Nyligen såldes Söränget till Övikshem och gjordes om till trygghetsboende. Ett äldre exempel är Sundhem, som såldes till B N Måleri och Golv. Man kan nog med gott samvete påstå att det uteslutande ligger ekonomiska skäl bakom dessa affärer.

Andra punkter i Nyléns skrivelse är:

Sedvanligt svammel om sysselsättning och komma ur försörjningsstöd. Ungefär samma trötta tirader som landsfader Löven häver ur sig, likt en maskin.

”Säkerställa att tillsynskostnader har kostnadstäckning”. Snygg omskrivning för att höja tillsynsavgifter.

”Genomlysa administrationskostnader i syfte att få jämförbarhet såväl inom organisationen som i benchmark mot andra kommuner”. Ja, jösses, vi tror det när vi ser det. Kasta en kommunikatör eller strateg till arbetslöshetsulven? Näppeligen. Kommunförvaltningen är knökfull med sosselierade grindvakter. Ingen tar bättre tillvara partiets intressen, än den tjänsteman i mittregistret som är medveten om att ingen i privat sektor efterfrågar den egna – högst särpräglade – expertisen och därför agerar efter devisen bit inte den hand som föder dig.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 32

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!