12 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Liten kommunskola del 5 – Bildningsnämnden

Efter långt uppehåll återupptar vi den lilla kommunskolan. Tidigare inlägg rekommenderas och är som följer:

Liten kommunskola del 1

Liten kommunskola del 2 – fullmäktige

Liten kommunskola del 3 – nämnderna

Liten kommunskola del 4 – kommunstyrelsen

Så, över till bildningsnämnden.

Bildningsnämnden har 13 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Liksom för alla nämnder är ledamöterna valda av fullmäktige och det finns en utsedd ordförande, liksom vice och andre vice ordförande. Vilka dessa är och vad de har för partitillhörighet, redovisas längre ned.

Ledamöterna är förtroendevalda. Vi påpekar noga igen (och kommer göra i framtiden) skillnaden mellan folkvalda och förtroendevalda: folkvalda är ledamöterna i kommunfullmäktige och de är valda av väljarna, medans förtroendevalda är valda av kommunfullmäktige. En nämndsledamot kan i teorin vara opolitisk och inte knuten till ett visst parti. I teorin, som sagt.

Bildningsnämndens ansvarsområden framgår nedan:

Det är en lång lista. Ekonomiskt så är det dock rätt enkelt. De stora utgifterna ligger i förskola, fritids, grundskola och gymnasium. Bildningsnämndens andel av kommunbudgeten för 2020, är 38,9%. Eftersom kommunen budgeterat kostnader om totalt 4,035 miljarder kr, så förväntas bildningsnämndens verksamhetsområden omsätta 1,57 miljarder kr under 2020.

Bildningsnämndens ärenden kan hamna på nämndens bord på lite olika sätt. Dels kan de väckas där. Dels kan de skickas dit från kommunstyrelsen i ett slags remissförfarande. Fullmäktige har gett bildningsnämnden delegation att fatta beslut inom vissa områden helt själv, medans andra ärenden bereds i nämnden och sedan går vidare till fullmäktige. Samma arbetssätt gäller de övriga stora nämnderna (men inte de obligatoriska nämnderna valnämnden och överförmyndarnämnden).

Vi påminner om att en kommun inte måste ha en bildningsnämnd. Vissa kommuner, exempelvis Sollefteå, organiserar sig istället i form av utskott i kommunstyrelsen. Det ger färre förtroendevalda. I Övik är antalet förtroendevalda i kommunstyrelsen och de stora nämnderna totalt 80 till antalet. Skulle vi istället organisera oss på ett sätt som skulle matcha Sollefteås motsvarande antal förtroendevalda per capita, så skulle antalet vara 45.

Ordförandeskapet för bildningsnämnden är heltidsarvoderat med knappt 47 000 kr i månadsarvode:

Notera att det står 70% ovanför arvodesbeloppet i tabellen. Det anspelar på att arvodet är 70% av det arvode en riksdagsledamot får. Ty, i sin storslagna småsinthet, beslutade Örnsköldsviks kommunfullmäktige att knyta arvodena för flera förtroendeuppdrag till riksdagsledamotsarvodet. Om riksdagen beslutar att höja sina arvoden, vilket de är duktiga på, så får nämndsordförandena högre arvode i Övik. Snyggt, eller hur?

Även vice och andre vice ordförande har fasta månadsarvoden:

Arvodet för vice ordförande höjdes rejält som del av den överenskommelse som träffades mellan S och Alliansen efter valet 2018. Den överenskommelse där Alliansen snöpte sig själv som opposition, för penningar åt 5 vice nämndsordförande.

Nedan framgår vilka ledamöterna i bildningsnämnden är, samt vad de har för partitillhörighet:

Det är det här gänget som träter om inlandets skolor. Hårt hållna av Ordförande Park.

Kuriosa: Vänsterpartiets respektive Sverigedemokraternas ledamöter är eller har varit pedagoger/lärare. I presidiet (de tre ordförandeposterna) finns ingen lärare. Kanske finns det lärare eller rektorer i resten av nämnden, vi vet inte.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 20

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!