12 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Skymning över kommunekonomin

Till veckan har kommunstyrelsen sammanträde. Ett av ärendena är ”tertialuppföljning” av ekonomin. Uttrycket är ett sätt att i onödan krångla till något enkelt. Det betyder kvartalsuppföljning och sker genom att ekonomidirektören lämnar en rapport till kommunstyrelsen för kännedom. (Rättelse: här får vi skämmas, som påpassliga läsare påpekat är tertial inte alls ett kvarts år, utan ett tredjedels år). Kommunstyrelsen beslutar sedan att man tagit del av rapporten.

Så här formulerar sig ekonomidirektören i beslutsförslaget:

Det mesta är alltså illa, men misströsta inte, ty det finns ”möjligheter till god ekonomisk hushållning även åren framöver”.

Så vad kommer att ske nu? Åtgärder kommer att vidtagas av ekonomiskt respektive politiskt slag.

Om vi börjar med det ekonomiska, så handlar det om åtgärder som gör att kommunens utgifter matchar dess intäkter. Intäkterna kommer att höjas, eller snarare minskningen av dem reduceras, genom att egenavgifter höjs och mycket möjligt även inkomstskatten. S och V har majoritet i fullmäktige, så en skattehöjning kan ordnas rent politiskt på en kafferast.

Kommunens utgifter består till mycket, mycket hög andel av arbetskraftskostnad. Det är i princip omöjligt för kommunen att dra ned på utgifter i någon större omfattning, utan att dra ned på personal. Det är nu inte fel i sig. Att kommunen har 6000 anställda, är ett av de största hindren för ekonomisk utveckling. Problemet är bara att man inte kommer att börja städa bland tjänstemännen, utan bland arbetarna.

Vi har skrivit det tidigare: Att ha ett stort antal tjänstemän på daghemmet Kronan, som väsentligen sysslar med nonsens, ger autonoma (självständiga) S-valarbetare. Om du som kommunal tjänsteman vet med dig, att dina arbetsuppgifter är trams och att det är S som garanterar att ditt hushåll kör bättre bil, åker skoter på vintern och stundom semestrar utrikes, så kommer du ta tillvara dina intressen genom att vara grindvakt åt S.

Vad blir de politiska åtgärderna? Det är mycket enkelt. Alla politikers prioritering är att smita från ansvar när det gått åt pipan. Spinnet nu blir förstås att vi har inte gjort något fel – det är coronan som ställt till det.

Då kan du som väljare fråga dig detta: ska man inte i kommunekonomin ha beredskap och utrymme för snabba konjunkturförändringar? Som individ förväntas du ha beredskap såväl i plånboken som i de delar MSB intresserar sig för. Som företagare går du i konkurs om du inte kan hantera temporära obalanser mellan intäkter och utgifter. Det är inte ens ett år sedan S-styret ville bygga kulturhus för 300 Mkr. Sedan simhallsutbyggnad för 90 Mkr.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 39

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!