8 april, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Sossar med fordringar i Afrika

Årsredovisningen räkenskapsåret 2017 för EcoEnergy Africa AB är nu tillgänglig. Vad är då det för bolag? Det är ett dotterbolag till EcoDevelopment in Europe AB, vilket är det Per Carstedt- kontrollerade bolag som äger 30% av SEKAB. Det flerkommunägda NEKAB äger övriga 70% av SEKAB och NEKAB ägs av Övik, Skellefteå och Umeå kommuner (där den sistnämndas post endast är några få procent).

Den socialdemokratiske fullmäktigekandidaten Jan Lindstedt sitter i styrelsen i både EcoEenergy Africa och EcoDevelopment in Europe och har förmodligen en aktiepost i EcoDevelopment. Vi skrev nyligen om detta här.

SEKAB håller för tillfället näsan över vattenytan, i så motto att verksamheten genererar en blygsam vinst i förhållande till omsättningen. I förhållande till SEKAB:s ägare NEKAB:s fullständigt absurt höga belåning, så är SEKAB:s vinst löjlig. Man kan jämföra med att SEKAB är en enmans snickarfirma, som lånat flera miljoner kr till bil och verktyg, men sedan har en verksamhet som endast räcker till en anständig lön – inte till att väsentligt amortera av lånen i den takt bil och verktyg slits.

Vidare går etanolverksamheten dåligt hos SEKAB. Det som ger ett överskott är tillverkningen av andra kemikalier, framförallt acetaldehyd om vi inte kommer ihåg fel.

Tillbaka till EcoEnergy Africa AB. Bolaget äger ett antal dotterbolag med säten i Afrika. Ett av dessa bolag var det som skulle odla sökerrör i Bagamoyo i Tanzania, för att sedan koka sprit på sockret. Etanolmarknaden dog och verksamhetsidén blev istället att försörja den tanzaniska hemmamarknaden med socker. I utvecklingssyfte fick man en bankgaranti av Sida. Den använde man för att elda upp 54 miljoner kr innan Sida drog i nödbromsen. Ansvarig tjänsteman på Sida
blev kort därefter förvandlad till ambassadör i Guatemala.

Sedermera upphävde tanzaniska regeringen det långtidsarrende som afrikabolaget hade på den bördiga Bagamoyomarken. Plötsligt stod bolaget utan tillgångar men med stora skulder till sitt ägarbolag med svenskt säte, EcoEnergy Africa AB. Det afrikanska bolaget saknar alltså verkliga tillgångar, har stora skulder och ingen verksamhet. Sådana bolag är alltså konkursmässiga. Men i ägarbolaget EcoEnergy Africa AB tar man upp fordringar man har på afrikabolaget som en tillgång i balansräkningen. Detta genom att påstå i årsredovisningen att afrikabolaget har god chans att erhålla ersättning från den tanzaniska staten i en skadeståndsprocess.

Man kan inte lugga en flintskallig. Att ta upp fordringar på bolag – egna dotterbolag eller externa bolag – som inte har något som helst värde eller betalningsförmåga, är bedrägligt.

Och det handlar inte om småsummor på något sätt. Svenska EcoEnergy Africas fordran på sitt afrikanska dotterbolag är 83 miljoner kr. Dessutom redovisar man en tillgång om 39 miljoner kr som ”Pågående arbete för annans räkning”. Totalt påstår man i balansräkningen att EcoEnergy Africa AB har tillgångar på 123 miljoner kr. I själva verket finns inga tillgångar alls! Det finns bara fordringar hos dottterbolag som saknar betalningsförmåga och därför borde värdet på dessa
fordringar skrivas ned till noll (0) kr! Precis som Sida har gjort med sin fordran som uppkom i bankgarantiskandalen.

Ernst&Youngs revisor vill återigen inte ha med saken att göra. Han lämnar därför en så kallad oren revisionsberättelse i EcoEnergy Africas årsredovisning för 2017. Det betyder att han inte tar ställning till huruvida förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningen och han lämnar ingen rekommendation vad gäller att godkänna resultat- och balansräkning.

Nu kommer det viktiga:

Öviks kommun, d.v.s. vi skattebetalare, har betydande affärer ihop med skojaren Per Carstedt.

Han kontrollerar som sagt EcoDevelopment, som äger 30% av oket SEKAB. Men inte bara det, en styrelseledamot och förmodad delägare i EcoDevelopment, Jan Lindstedt, har nu sossarna petat in på kommunvallistan. Dessutom går karln till val på ”bioekonomin”. Dårarna vill sätta getabocken som
trädgårdsmästare.

Vi vill inte att sådana här skojare ska komma i närheten av skattebörsen! Vars e media? Varför skrivs det inte om detta?

Skandalöst!

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!