27 september, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Kusthöjden: Anna-Brittas jäv

[Sammanfattning: När oppositionsrådet Anna-Britta Åkerlind deltog i handläggningen av ärendet där kommunen skulle köpa fastigheter på Kusthöjden, var hon jävig, då hennes f.d. man Anders Källström, tillika fadern till hennes barn, ägde en fastighet där. Det finns skäl att tro att Anders Källström kände till att förhandlingar mellan kusthöjdsbolagets konkursförvaltare och kommunen angående ett kommunalt fastighetsköp av konkursboet, var långt gångna, när han själv köpte sin fastighet.]

Alla Öviksbor vet förstås vad Kusthöjden är. Men många kommer nog inte ihåg eller känner till hur det gick till när området skulle byggas och vad som sedan följde. Mycket kort kan skrivas följande:

En arkitekt vid namn Per-Eddie Bjuggstam är pappa till projektet. Hans dröm var ett ”kustalpint boende”. Vad det alpina inslaget skulle bestå av i Kusthöjden är svårt att se. Ett bolag vid namn ”Kusthöjden i Ö-vik AB” bildades och påbörjade sedermera byggnation år 2009.

2012 försattes bolaget i konkurs på egen begäran. Största fordringsägare var Sidensjö Sparbank, till vilka Kusthöjdsbolaget hade skulder om 54,5 miljoner kr. Leverantörsskulderna vid tidpunkt för konkurs var beskedliga 3 miljoner kr. Inga andra säkerheter för bankkrediterna än fastigheterna som bebyggdes var lämnade.

Till konkursförvaltare utsågs Gunnar Bodén, från det för läsaren förmodligen inte obekanta familjeföretaget ”Advokatfirman Bodén AB”.

Varför gick Kusthöjden i konkurs? Därför att projektets kostnader blev högre än väntat, samtidigt som inte färdigställda lägenheter såldes i tillräcklig takt.

En konkursförvaltare ska sammanställa konkursboets tillgångar och skulder, försälja tillgångarna och fördela pengarna mellan fordringsägarna enligt de lagar och regler som styr hur fördelningen skall göras. Kusthöjdens tillgångar var ett antal fastigheter, varav vissa var bebyggda och andra inte. Strax innan konkursen köpte kommunen 4 tomter av bolaget för 1,1 miljon kr. En desperat socialistisk nödhjälpsaktion care of skattebetalarna.

I byggnadstekniskt avseende var Kusthöjdsprojektet inte färdigställt vid tiden för konkurs. En del ursprungliga idéer hade redan förkastats, t.ex. den snedhiss som skulle ta Öviksfrälset upp till borgen med utsikt över förläningarna. Men framförallt var det markarbetet i den yttre miljön som var ofärdigt. Grönytor, anslutningsväg, gatubelysning, m.m. Kusthöjden såg då och ser fortfarande idag, ut som ett dagbrott på håll.

Det finns mycket att skriva om Kusthöjden. Det blir för långt att ta med allt i ett inlägg. Därför kommer det flera inlägg på temat Kusthöjden.

Tänk er nu att Kusthöjdsbolaget har gått i konkurs. Byggprojektet är ännu inte färdigställt och pågående arbeten står ofärdiga. Vad hände sen? Konkursförvaltaren sammanställer konkursboets tillgångar och börjar sälja av dem. Dessa tillgångar består av osålda fastigheter/lägenheter. Bland det sista som säljs är obebyggda fastigheter. De köps av kommunen för 6,8 miljoner kr. Köpet är väl känt och har valsat runt i Örnsköldsviks Allehanda. Beslut fattades på kommunfullmäktiges sammanträde 20150928. Vi ska strax beskriva hur det gick till när beslutet togs, men låt oss först redogöra för en inte helt oväsentlig detalj.

Anders Källström är oppositionsrådet Anna-Britta Åkerlinds f.d. man och far till Emil Källström. Den senare sitter i Öviks fullmäktige, är riksdagsledamot och Centerpartiets ekonomiska talesperson. I en alliansregering aspirerar Emil Källström på att bli finansminister (hemska tider!). Anders Källström är också f.d. oppositionsråd i Övik, från en mandatperiod på tidigt 90-tal. Därefter blev han chef på Allehanda Media och sedermera VD för LRF. Anna-Britta Åkerlind har varit journalist på Örnsköldsviks Allehanda. Viktigt att förstå: banden mellan klanen Källström och ÖA är intima.

20150302 köper Anders Källström en fastighet på Kusthöjden. Den har beteckningen ”Örnsköldsvik Örnsköldsvik 2:20”. Tomtarea 518 m². Bostadsyta 145 m². Friliggande bostad. Köpeskillingen är 3,9 miljoner kr. Säljare är Per-Eddie Bjuggstam och fru – arkitekten som drev det konkursade kusthöjdsbolaget.

När lades förslaget att kommunen skulle köpa fastigheter av konkursboet för 6,8 miljoner kr? Jo, 20150427.

Försök se saken framför er vid tiden för Anders Källströms köp: Kusthöjden är ett ofärdigt bygge. Den yttre miljön är tydligt inte klar. Vägen fram till området liknar en timmerväg och saknar asfalt eller oljegrus. Kommuninvånare som sneglar upp mot Kusthöjden undrar vad det ska bli av detta projekt. Endast elände och krångel. Två år in i konkursen. Ingen huvudman som kan ta ansvar för de omfattande arbeten som återstår finns.

I det läget köper Anders Källström en kåk där för 3,9 miljoner kr.

Bara några månader senare upprättar dåvarande exploateringschef Arne Sandström och tillväxtchef Vanja Östman ett tjänstemannaförslag om att köpa obebyggda fastigheter på Kusthöjden för 6,8 miljoner kr. Förslagets upprättande har naturligtvis föregåtts av förhandlingar med konkursförvaltaren Gunnar Bodén. Vi påstår utan omsvep att när Anders Källström köpte fastigheten så visste han om att en överenskommelse mellan kommunen och Gunnar Bodén var under framtagande. Han visste om det eftersom hans f.d. fru är oppositionsråd. Dessutom köpte han ju fastigheten av Per-Eddie Bjuggstam, som knappast lär ha saknat insyn.

Det dröjer fram tills kommunfullmäktiges sammanträde 20150928 innan beslutet om kommunens köp av kusthöjdsfastigheter för 6,8 miljoner kr klubbas. Låt oss nu beskriva hur det beslutet fattades.

Fullmäktige har att ta ställning till det tjänstemannaförslag som redogörs för ovan. Förslaget har tidigare klubbats i kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter kommunstyrelsen. Samtliga partier i fullmäktige utom M och L yrkar i praktiken bifall till förslaget, med vissa kosmetiska skillnader. M och L med moderaten Lars Näslund i spetsen, vill inte godkänna förslaget och lägger fram ett motförslag. KD och C lägger ett eget förslag, som godkänner köpet men vill lägga till några intetsägande formuleringar.

Nu kommer det intressanta. Det finns alltså tre förslag: Sosseförslaget, KD+C-förslaget och Lars Näslund-förslaget.

Först ställs Lars Näslund mot KD+C-förslaget. Det blir 15 ja-röster, 13 nej-röster och 33 nedlagda röster. Hur röstade Anna-Britta Åkerlind? Hon valde att deltaga i omröstningen och röstade nej till Lars Näslund. Men Lars Näslunds förslag vinner genom stöd från SD. En centerpartist röstar mot partilinjen.

När Lars Näslunds förslag vunnit mot KD+C-förslaget, så ställs Näslunds förslag mot majoritetsstyrets huvudförslag – förslaget att skattebetalarna skall köpa fastigheter på Kusthöjden för 6,8 miljoner kr.

Majoritetens förslag vinner förstås, med siffrorna 32 ja, 20 nej och 9 nedlagda röster. Anna-Britta Åkerlind avstår från att rösta, liksom de flesta centerpartister. Dock väljer två centerpartister att rösta mot såväl sosseförslaget som partilinjen att avstå.

Centerpartiets agerande i frågan, under Anna-Britta Åkerlinds ledning, är förstås direkt osmaklig. Men hennes själva deltagande i ärendet är även ett exempel på jäv. Hennes f.d. man, fadern till hennes barn och därmed hennes barns ekonomiska intresse, har bara ett halvår tidigare köpt en fastighet för 3,9 miljoner kr på Kusthöjden. Hur värdet utvecklas på den fastigheten är helt beroende av när och hur Kusthöjden färdigställs.

Kommunallagen är kristallklar: en fullmäktigeledamot får inte deltaga i beslut som berör en nära släkting eller annan närstående person.

Läsare! Du kan vara 100% säker på att journalisterna på Örnsköldsviks Allehanda, vid detta tillfälle, visste om att Anders Källström satt på en fastighet på Kusthöjden, när Anna-Britta Åkerlind talade sig varm för att kommunen skulle köpa fastigheter av Gunnar Bodén för 6,8 miljoner kr. Inte ett skit verkar man ha skrivit om saken. En googling på ”Anders Källström” + ”Kusthöjden” ger inga relevanta träffar alls.

Örnsköldsvik är inte en kommun som alla andra.

Vi återkommer till Kusthöjden inom kort. Då med en titt på i vilken ficka en betydande andel av de där 6,8 miljoner kronorna hamnade, samt med några observationer runt konkursen i övrigt.

image_pdfSpara PDFimage_printSkriv ut

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Bli först att betygsätta

Etiketter

1a maj (1) A-lotterierna (1) A-lotteriet (1) Adriana Naghei Ostrowska (1) affärer (1) afghaner (1) AIDS (1) Akut Jeing (1) alkohol (1) allas lika värde (1) AllaTiders (1) Alla Tiders Kompetenser (1) Allehanda (36) Allehanda oseriös journalistik (3) Allehanda sprider lögner (1) Allehanda SVT hjärntvättar befolkningen (1) Alliansen (8) allmänheten (1) Allmänna arvsfonden (1) Alneviken (1) Amapola (2) anmälda brott (1) anmärkning (1) Anna-Belle Strömberg (4) Anna-Britta Åkerlind (5) Anna-Karin Wyndhamn (1) Anna-Marie Lindgren (1) Annie Lööf (1) Annika Westin (1) anonymitet (1) ansökan (1) antal poliser i Örnsköldsvik (1) arabiska (1) Arbetarkommunen (1) arbetarpartiet (1) Arbetsförmedlingen (1) arbetskraftsinvandring (1) Arbetslöshet (1) arbetsmiljöverket (1) Arise (3) Arne Gavelin (36) Arnäsvall (2) artskyddsbrott (1) arv (1) arvoden (1) avfolkning (1) Avgift (2) avgifter (1) Backhoppning (1) barkdeponi (1) Barnmisshandel (1) Barnmorskor (1) Bedrägeri (3) Befolkning (1) Befolkningsmängd (1) Befolkningsutbyte (1) befolkningsutveckling (2) befolkningsökning (1) befolkning Örnsköldsvik (1) behandlingshem (1) behöriga (1) besparingar (4) besparingar på äldre (1) besöksnäring (2) bevattningsförbud (1) bidrag (3) bildningsnämnden (8) Biomassa (1) bioraffinaderi (1) bjästa (1) Bjästa servicehus (1) Björna (5) Björnagården (1) björnaskolan (1) bostäder (2) brand (1) Brattmyrliden (1) bredband (5) bro (1) brobygge (1) broskolan (1) brott (2) brottslighet (2) brottsutveckling (3) bryter mot lagen (1) Brå (2) budget (4) Bygdsam (1) Bygglov (1) byggnads (1) byggprojekt (1) byråkrater (1) byråkrati (1) bön (1) Camilla Larsson (1) Carolina Sondell (1) censur (3) Centerpartiet (6) Centrum För Rättvisa (1) CESAM (3) chefskap (1) corona (7) coronavirus (1) coronaviruset (17) cykel (1) cykelbana (1) Daniel Kindberg (1) dari (1) Demografi (1) demokrati (1) demokratisamordnare (1) Den globala skolan (2) dick danielsson (2) digitalt (1) Digitaltolk (1) dikter (1) Din Tur (1) dioxin (1) distansiering (1) dokumentär (1) domsjö (1) Domsjö Fabriker (4) doping örnsköldsvik (1) dricksvatten (1) Dåliga restauranger i Örnsköldsvik (4) dålig ekonomi (1) dödspatrullen (1) Ebba Åkerlind (1) Ecce homo (1) EcoEnergy Africa (1) ekonomi (4) ekonomisk prognos (1) ekonomiskt resultat (1) Elvy Söderström (7) Emil Källström (3) Emil Nordfjell (1) epidemi (1) Erika Howcroft (1) Etanol (1) etnisk profilering (1) ett starkare samhälle (1) EU migranter (2) EU valet (1) Eva Sonidsson (3) Evolve (1) experter (1) Extratjänster (1) Fabriksområdet Köpmanholmen (1) facebook (1) fake news (1) familjepeppen (1) Fanbyviken (2) fastigheter (1) fastighetsstrateg (1) feminism (1) Fiber (3) fiberbank (3) fiberbankar (1) fiberbanken (1) fiberbanker (1) fiskodling (1) fjällräven (1) flumvänstern (1) flyg (1) flygplatsrestaurangen (1) flyktingmottagning (1) folkbildningsrådet (1) folket (2) folkförakt (1) folkomröstning (2) folkvalda (1) fortbildning (2) foto (1) Fritids (1) frälsningsarmén (1) fullmäktige (10) fyrverkerier (1) färdtjänst (1) följare (1) föreläggande (1) föreläsning (4) föreningslivet (5) företagarkväll (1) Företagarna Örnsköldsvik (1) Företagsklimat (1) företagsklimat Örnsköldsvik (1) Företagskväll (1) företagsranking (1) företagsstöd (1) föroreningar (1) Förskolan Sjölyckan (1) förskolor (1) första maj (3) försörjningsbidrag (1) försörjningsstöd (1) förtroendevalda (2) förvaltare (3) förvaltarenhet (1) Förvaltarskap (1) gammal visdom (1) Georg Andrén (1) Gideå (1) gifter (1) Glenn Nordlund (9) God Jul (1) Graninge (1) grannsamverkan (2) granska (1) Granskning Örnsköldsvik (2) Granskning Örnsköldsvik har fullt upp (1) Gregor Flakierski (1) Grova brott (6) Grundskolan Örnsköldsvik (1) Gröna lån (1) Gullvik (1) Gunnar bodén (1) gymnasielagen (1) Gålsjövägen (1) gång- och cykelväg (1) gårdsförsäljning (1) Göran Wåhlstedt (2) hamn (1) hamnkajen (1) hamstring (1) Hans-Erik Flodin (1) Hans Jensevik (1) Hasse Tavér (2) hbtq (5) Hela Ö-vik (1) Helsingborg (1) Hemling (5) hemlös (1) Hemtjänst (4) Hemtjänsten (7) Herrgårdsparken (6) Herrgårdstippen (2) HIV (1) hjälpa på plats (1) Holmen (1) hummanistiska nämnden (1) Huskurage (1) husum (4) hygien (1) Hyresvärdar (1) Hänt extra (1) Härnösand (2) håll avståndet (1) Höga kusten (2) Höga Kusten teoretiska gymnasium (1) Höga Kusten Trail (1) Högland (1) Högre taxa (1) Ibn Rushd (1) Ikea-morden (1) information (2) information till medlemmarna (1) Inkompetenta politiker i Örnsköldsvik (1) inspektion (1) insändare (3) interpellation (6) introduktionsprogram (1) invandrare (1) invandring (16) invandring socialbidrag (1) invandringspolitik (1) IOGT-NTO (6) ip only (1) Ivar Arpi (1) ivo (3) jan Olov Häggström (3) Jerry Engström (1) Jimmy Vållström (1) Jonas Gardell (1) Journalist (2) journalistik (2) jämlikhet (1) jämställdhet (1) kapitalism (1) Katarina Östholm (1) KB65 (1) Kollektivtrafik (1) kollektivtrafikmyndigheten (1) Kommunallagen (4) kommunalråd (1) kommunalval (1) kommunanställd (1) kommundirektör (2) kommundirektören (2) kommunekonomi (1) kommunen (2) Kommunen hyr sin egen mark (1) Kommunens ekonomi (1) kommunfullmäktige (13) kommunikationsavdelningen (1) Kommuninvest (2) kommunledningsförvaltningen (1) Kommunpolitik (1) Kommunskolan (2) kommunstyrelsen (1) kondomer (1) Kornsjö strand (1) korruption (3) kostnad (1) Kostnader i skolan (1) Kramfors (2) Krange Vind AB (1) Kreativitet (1) krimjournalistik (1) krispaket (1) Kristina Säfsten (3) Kristoffer Park (12) kritik (2) kultur (1) kulturhus (2) kulturhuset (2) kulturhus i Örnsköldsvik (1) Kulturhus Örnsköldsvik (1) Kultur och fritid (1) kultur och fritidsnämnden (2) Kultur och fritidsnämnden Örnsköldsvik (1) Kusthöjden (4) Kvicksilver (4) kvinnligt (1) kvinnor (1) Kvällsposten (1) Kyrkovalet (1) källförteckning (1) källhänvisning (1) källor (1) kärnkraft (1) (1) köpmanholmen (10) kör i fyllan (1) labb (1) landsbygd (1) Landstinget (1) Lars Eidenvall (1) LEADER (2) ledarskap (1) lekplatser (2) Lena Lindström (1) lesbisk makt (1) lexbase (1) liberala ledare (1) liberalerna (1) limerick (3) Lions club (1) livesändning (1) LO (1) logistik (1) logistikpark (1) Lucia (1) lurar (1) läckage (1) läkarintyg (1) länsstyrelsen (5) lärare (2) Lärarförbundet (1) Lättelement (1) lån (1) Långviksmon (2) löner (2) Magnus Haglund (8) makthavare.se (1) Malmö (1) Malte Nyberg (1) manifestation (2) manligt (1) markarbete (1) Markus Näslund (1) matbutiker (2) Matias Varelas (1) Maud Olofsson (3) Medborgarförslag (4) media (1) medier (1) Medierna (1) Mellansel (1) mello (3) melodifestivalen (4) Micronät (1) Midsommar (1) Midsommar Örnsköldsvik (1) migrant (1) Migrationsverket (1) Mikael Breilin (1) mikael malmén (1) miljöbrott Örnsköldsvik (1) Miljögifter (8) Miljöskandal (3) minoritetens tyranni (1) mirakel (1) misshandel (1) mittmedia (9) Moderaterna (8) MODO (1) Modo Hockey (2) mord (3) mord i Sverige (1) mord Västernorrland (1) Moskolan (1) motion (1) mountainbike (1) MUF (2) Musikmakarna (1) myndigheter (1) män (1) mångfald (1) mörkläggning (1) Naiva politiker (3) nationaldag (1) nationalsocialism (1) NBV (1) ncb (1) neddragning (1) nedläggning (1) Nedskärningar (1) Nekab (1) nepotism (3) nettokostnad (1) Nextjet (1) nfc (1) Nicklas Nyberg (3) Nina Rung (1) NMR (1) nolaskolan (8) Norrdans (1) Norrländska Socialdemokraten (1) norrtåg (1) Nya Örnsköldsviks köp och sälj (1) Nykterhetens bildningsverksamhet (1) nyår (1) nyårskrönika (1) nämnder (3) närarbetsplatser (1) Näringsliv (2) näringslivsavdelningen (1) nättroll (1) Odd Johansson (1) OER (1) offentliga investeringar (1) Offentlig upphandling (2) Olagligt i Örnsköldsviks kommun (1) omsorg (2) omsorgsnämnden (2) omvärldsanalys (1) oppositionsråd (1) Optio (1) ordet fritt (1) Ordet fritt Örnsköldsvik (1) ordförandepost (1) ordningsföreskrifter (1) oseriös (1) oönskade graviditeter (1) P1 (1) Paradisbadet (5) Paradiset (1) parkskolan (2) partibok (1) partiprogram (1) Partistöd (2) Peab (1) Pedofil (1) Per Carstedt (2) Per Nylén (21) persiska (1) Peter Rung (1) Petersvik (1) Philip Botström (1) Pingstkyrkan (1) pizzeria (1) Planeringschef (1) plastpåseskatt (1) poesi (1) polis (1) Polisbrist (3) polischef (1) polisen (11) polishus (1) polishuset i Örnsköldsvik (1) Politik (1) Politiker (1) porträtt (1) prioriteringar (1) prognos (1) prostitution (1) pts (1) Ranasjöhöjden (2) rasism (1) ratsit (1) Readly (1) recension (1) Recondoil (1) regeringen (1) region nord (1) Region Västernorrland (3) regnbågsflaggan (2) Regnbågsgården (2) regnbågsveckan (1) reklam (1) renar (1) rennäring (1) renskötsel (1) reportage (1) Resecentrum (1) restauranger (1) restaurangsnusk (2) resvanor (1) RFSL (1) riksdagsval (1) RISE Processum (1) Robert Gyllroth (1) Rodret (1) Rosenbacken (1) rsfl (2) rädda barnen (1) Rättegång (1) rättssäkerhet (1) rättsövergrepp (4) Rökning (1) samarbetsavtal (1) samhall (1) Samhällsbyggnadsförvaltningen (1) samhällsbyggnadsnämnden (4) samverkansavtal (2) sanering (1) Sanmina får skattepengar (1) satir (1) SCB (2) Scenkonstbolaget (1) Sekab (4) sekab per carstedt (1) servicehus (1) sexuella sjukdomar (1) Sexuellt ofredande (3) SFI (1) SGI (1) SGU (1) shottaz (1) Sida (1) sidensjö (1) sifo (1) simbassäng (1) simhallen (2) sjukhuset (1) sjuksköterskelöner (2) sjukvård (1) Sjukvårdspartiet (1) Själevad (2) Sjölyckan (1) skandal (3) skatt (2) skattefridagen (1) skattepengar (1) skattetryck (1) SKF (1) skjutningar (2) Skogsstyrelsen (1) skola (1) Skolan (11) Skolan Örnsköldsvik (1) skolnedläggning (3) Skolpolitik (1) skolutredning (1) Skuldsättning (1) Skumraskaffärer (1) skyddskläder (1) skyddsutrustning (1) Sky News (1) skyttis (1) släktskap (1) Slöseri (2) Slöseri i Örnsköldsviks kommun (1) SM-veckan (1) Småbåtshamnen (1) snöberg (1) Snödeponi (1) Snöröjning (1) socialbidrag (7) Socialbidragen ökar kraftigt i Örnsköldsvik (1) Socialdemokrater (5) Socialdemokraterna (28) Socialdemokratiska Arbetarpartiet (2) Socialdemokratisk korruption (1) Socialdemokratiskt partistöd (1) Social dumpning (1) Socialism (2) Socialister (1) Socialtjänsten (1) Solen har fläckar (1) Sollefteå (3) somaliska (1) sommarskola (1) Soran Ismail (1) sossar (3) Sosseslumpen (1) SPF (1) SR (1) ssu (16) Stadshuset (1) Stadskärnan (1) stadsplanering (1) stalinskrapan (1) starkare samhälle (2) Statens Konstråd (1) Statisticon (1) statistik (3) statsbidrag (1) Stefan Löfven (5) Stina Haglund (11) strandparken (1) studieförbund (1) stöd (1) stöld (2) stölder (1) stölder i hemtjänsten (1) stöldliga (1) stöldligor (2) Sundsvall (1) Sundsvalls kommun (1) Sundåsen (1) Susanne Sjöstedt (2) svartbygge (1) Svedjeholmens if (1) svenska flaggan (1) Svenskt Näringsliv (1) sverigebilden (1) Sveriges nationaldag (1) Sveriges Radio (1) SVT (5) SVT Allehanda mörkläggning och hjärntvätt (2) SVT Västernorrland (19) svågerpolitik (1) SWECO (1) Särskilt boende (2) Så luras väljarna (1) Söränget (3) Tanzania (3) tatarfalk (1) Testamente (1) Tidningen 7 (2) tiggare (2) tiggeri (5) Tiggeriet (5) tiggeriförbud (1) tiggeri Örnsköldsvik (1) tigrinja (1) tillsyn (2) Tillväxt (3) Tjänstemän (1) Tobak (1) Tolfhamn (1) tolktjänster (1) Tomas Englund (2) trafikplikt (1) Trafikverket (3) Trehörningsjö (7) tryggare Sverige (2) trygghetsboende (2) tunnel (1) Ulf häggqvist (1) Ulf Strinnholm (1) Ulvön (3) Umeå (1) underhåll (2) Underskott (1) uppskjutna operationer (1) uppsägning (1) USA (1) Utflyttning (4) utjämningsbidrag (1) utnyttjande av barn för sexuell posering (1) val (2) valambassadörer (1) Valborg (1) Vallhallavägen (1) vallista (1) Vandalisering (1) Var tar pengarna vägen? (1) Varvaberget (1) Varvsberget (4) vattenverk (1) Vilhelmina sameby (2) Vindkraft (7) vindkraftpark (1) Vindskydd (1) Vinskydd (1) Vinster i välfärden (2) vinterbete (2) Vintersport (1) virus (2) vision (1) Visita (1) viskos (1) visselblåsare (3) visselblåsarsystem (1) vägbelysning (1) välfärdsförvaltningen (1) väljare (2) vänsterflum (2) Vänsterpartiet (3) Värdegrund (2) världsklass (1) Världsklass 2030 (1) västernorrland (1) Våldtäkt (2) Vård (1) vården (2) vårdkö (1) YourWill (1) Ånge (1) Ås (1) Åsberget (1) Åsiktskontroll (1) ÖA (6) ÖA Allehanda mörkläggning (1) Örnboet (7) Örnnästet (4) Örnsköldsvik (7) Örnsköldsvik kommun (1) Örnsköldsviks Airport (3) Örnsköldsviks Allehanda (1) Örnsköldsviks flygplats (4) Örnsköldsviks gymnasium (1) Örnsköldsviks kommun fastighetsaffärer (2) Östersundshem (1) Övik Energi (4) Öviks energi (4) Öviks flygplats (1) Öviks hamn&logistik (1) Övikshem (5) äldreboende (6) äldreomsorg (4) äldreomsorgen (3) ångermanland (1) ångermanlands tingsrätt (7) årsredovisning (3) öppna skolan (1) örnsköldsviks kommun (17) överförmyndare (5) överförmyndaren (17) överskott (2) öviks hamn (1)