25 maj, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Mer om fiberbanken i Köpmanholmen

[I det här inlägget kommer en rad påståenden att göras av faktakaraktär. Samtliga påståenden är tagna ur två myndighetsrapporter. Vilka det är återkommer vi till i ett senare inlägg. Vi kommer inte citera ordagrant, utom i några fall, och inte ge exakt källhänvisning med sidnummer och liknande. Detta för att texten ska kunna hållas kort och vara läsvärd för så många som möjligt.]

Fiberbanken i Köpmanholmen är en av Sveriges mest förorenade platser. De miljögifter som framförallt finns här är kvicksilver, metylkvicksilver och dioxin. Koncentrationerna i fiberbanken spränger alla gränser. Kvicksilver har uppmätts i koncentrationer över 300 gånger riktvärdet. Metylkvicksilver och dioxin har överstigit riktvärdena med 3860 respektive 1442 gånger! Fiberbankan uppskattas hålla 1465 kg kvicksilver. Det är helt enkelt fasansfulla siffror.

Det är vetenskapligt fastslaget att både kvicksilver och dioxin upptas i näringskedjan i Nätrafjärden.

Fiberbanken är 9 ha stor. (1 ha = 10 000 m2). Den omges av ett område med fiberrika sediment. Området med fiberbank och fiberrika sediment är 30 ha stort. På nedan karta är fiberbanksområdet inritat och det sträcker sig från färjeläget (Ulvöfärjan) till vad vi tror är den gamla mätbassängen:

A274A1C3-0652-465F-B3EE-CC06C67D9DA8

Notera symbolerna för skredärr (ras). Fiberbanken ligger på skrå i den branta strandzonen. Därför är den utsatt för skred och utsätts lätt för yttre påverkan. Det finns dokumenterade spår av propellerströmmar. Med tanke på de fruktansvärt höga koncentrationerna gifter i fiberbanken, är det högst troligt att fysisk påverkan bidrar till att dessa gifter sprids i frivattnet. Det här är en viktig skillnad mellan Köpnmanholmens fiberbank och sådana som ligger på plattbotten. I det senare fallet bidrar naturlig sedimenteringstakt till att miljögifterna kapslas in. Som jämförelse är sedimenteringstakten runt 1,4 cm per år ute i fjärddjupet. I strandkanten lär den vara obefintlig.

I samband med att Örnsköldsviks kommun utförde efterbehandlingsarbeten av industriområdet i Köpmanholmen åren 2003-2004, så studerades de fiberhaltiga sedimenten i havet utanför. Det resulterade i att ett litet område blev avlyst för fartygstrafik:

E486C126-F4FC-438F-BC89-AF166AD170F5.jpeg

Man drog också slutsatsen att åtgärder var nödvändiga. Läs nedan stycke från en av rapporterna i senare tid (2017) och läs hela!

5467DAC7-CE03-4366-8D20-7F01DB8F795C

Vad har hänt sedan 2004? Ingenting i form av åtgärder. Absolut ingenting. Ulvöfärjan har fortsatt vispa runt kvicksilverhaltiga träfiber när den för turister ut i en skärgård i världsklass. Syns det inte så finns det inte. Sossarna gjorde ingenting medans fabrikerna spydde ut sitt gift. Och de gjorde ingenting efteråt när omfattningen av miljöförödelsen blev känd. Men de vill uppfostra dina barn i hur koldioxid hotar mänsklighetens existens.

S gjorde dock något annat och vad det var återkommer vi till i nästa inlägg på temat.

Var och en kan också fundera på var Allehanda har varit någonstans i detta. Tillsammans har media och politiker hållit tyst. Norrländsk socialdemokratisk omertá (*). Under tiden läcker miljösynderna sitt gift, som sprids i näringskedjan.

Hur var det då med uttrycket ”kvicksilversafari”? Jo, det myntades av en privatperson som skrev till Länsstyrelsen år 2014:

867BFE00-B02F-4B17-9325-728BD3F8111B

(*) Det sicilianska samhällets tystnadskultur i skuggan av maffian.

 

 

 

 

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 4 / 5. Vote count: 1

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!