16 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Arne Gavelins sluträkning – omoralen fortsätter

Förvaltarskap regleras i föräldrabalken.

Där framgår att när ett förvaltarskap inleds, skall förvaltaren upprätta en förteckning över huvudmannens tillgångar. Varje år skall en årsräkning upprättas. När sedan förvaltarskapet upphör, oavsett om det sker genom dödens inträde eller genom att tingsrätten upphäver det, så skall en sluträkning sammanställas. Årsräkningar och sluträkning är väsentligen redogörelser för hur huvudmannens tillgångar har förändrats under förvaltningen, varför och genom vilka beslut och åtgärder.

Dessa handlingar – förteckning över tillgångar, årsräkningar och sluträkning – lämnas till överförmyndaren, som granskar desamma. Det är framförallt på detta sätt som överförmyndaren sköter sitt uppdrag att utöva tillsyn på gode män och förvaltare.

Sluträkningen skall lämnas in till överförmyndaren senast en månad efter förvaltarskapets upphörande. Överförmyndaren kan lämna uppskov till den avträdande förvaltaren.

Gavelin frigjordes från sina myndighetsbojor den 6 december förra året. Därmed borde sluträkningen varit överförmyndaren tillhanda den 7 januari. Det normala är, enligt överförmyndarens kanslichef Jens Hjalmarsson, att sluträkningen sedan lämnas ut efter deras granskning.

Arne Gavelin har reagerat på att sluträkningen kommit honom tillhanda sent och att den varit torftigt utformad. Han har varit i kontakt med överförmyndaren flera gånger och en gång fått luren pålagd i örat. Den 6 mars fick han ut de sista handlingar som överförmyndaren har lämnat ifrån sig.

Vi har fått ta del av denna sluträkning och kan här presentera hur stötande illa den är upprättad i ett avseende. Då gällande försäljningarna av Arne Gavelins fordon och maskiner.

Kom ihåg nu att när förvaltaren tillträder skall huvudmannens tillgångar sammanställas i en förteckning. Det kan vara fastigheter, bankmedel, aktieinnehav, o.s.v. Men även värdefullt lösöre.

I Gavelins fall fanns fordon och maskiner. Hur upprättar man en förteckning över dessa? Rimligen genom att ange typ av maskin/fordon, tillverkare, modell och årsmodell, samt i förekommande fall registreringsnummer. Rätt självklart, eller hur?

Då kan vi visa hur förvaltaren Linda Walegren från Optio har redovisat försäljningarna av maskiner och fordon i sluträkningen:

Vi har maskat beloppen i bilden. Som synes framgår inte vilken maskin eller fordon som sålts. Det som kallas ”traktor” är trailerdragaren med trailer. Den kallas traktor för att den är omregistrerad till just traktor. Men att det är en trailerdragare med trailer framgår inte. Och det som kallas fordon är i flera fall bandgrävare med tillbehör i form av olika skopor. Inga tillverkare, modellnamn eller årsmodeller (utom ”fordon volvo”!).

Hur i glödheta skall överförmyndaren kunna granska förvaltningen på detta underlag? Och Arne Gavelin har inte erhållit ett enda kvitto som visar vad som sålts, till vem och för vilket pris. (Det arbetas i detta nu på att det skall bli ändring därvidlag).

Vi har Arne Gavelins välsignelse att skriva om ovan.

Detta var det första inlägget inför att överförmyndarnämndens ordförande Arvid Lundberg skall upp i talarstolen vid nästa fullmäktige i Övik och besvara interpellationen om rättssäkerhet för personer satta under förvaltarskap. Fler blogginlägg om Arne Gavelin-affären följer före dess.

Vi avundas inte Lundberg. Det är illa nog att behöva gå genom livet som miljöpartist. Att dessutom tvingas försvara det snask som uppstår i den förvaltningskultur som Jan-Olov Häggström efter 18 år som ensam överförmyndare lämnat efter sig, måste vara riktigt obehagligt. I en annan kommun dessutom, då Lundberg är baserad i Umeå.

Det återstår att se om Jan-Olov Häggström tar till orda i fullmäktige.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 4.9 / 5. Vote count: 43

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!