10 april, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Överskottet av män i Öviks kommun

Dyker man ned i statistiken och tittar på hur könen fördelar sig antalsmässigt i kommunen, så hittar man närmast skrämmande förhållanden.

Vi börjar enkelt. I åldersspannet 0-65 år så återfinns 22 250 män och 20 717 kvinnor. I gruppen barn, ungdomar och arbetsför ålder, så är alltså 48,2% kvinnor. Det kan jämföras med att det föddes 276 pojkar och 296 flickor i kommunen år 2019. Där var andelen flickor 51,9%.

Nu är det så att män lever inte lika länge som kvinnor och det dör förmodligen fler män i olyckor, självmord och sjukdom i gruppen 0-65 år gamla. Därför är det svårt att uttala sig om en så åldersmässigt bred grupp.

Men vad händer om vi tittar på årskull för årskull? Nedan diagram visar just det.

Börja med att lokalisera 50% på y-axeln. Sedan tittar du till höger i diagrammet. Vid 80 års ålder ser vi hur andelen kvinnor snabbt ökar dramatiskt. Det är effekten av att kvinnor lever längre än män.

Men titta nu till vänster. Här finns årskullar där andelen kvinnor ligger långt under andelen män. I nästa diagram visas endast åldrarna 0-40 år.

Som synes finns det riktiga extremer, där andelen kvinnor är så låga som dryga 40%, vilket är absurt låga andelar. Men det gäller också att andelen kvinnor i åldersspannet 20-30 år, är rejält lägre i varje årskull.

Tittar vi på hur många män respektive kvinnor det finns i åldern 20-26 år – vilket vi inbillar oss är en period då många parbildar – så blir resultatet så här: det finns 2103 män respektive 1661 kvinnor i åldersgruppen. Differensen är 442.

Vad kan förklara detta? En betydande delförklaring är s.k. ensamkommande. Dessa är, förmodligen bekant, i stort sett endast pojkar/män. (Ja, enstaka flickor förekommer, men helt obetydligt i mängden).

Men ensamkommande kan inte förklara hela skillnaden. En skillnad i preferenser och beteende hos könen vad gäller högskolestudier och utflyttning, måste nog också till.

Hursomhelst är denna könsobalans ett problem. I partnerskapsspelet är det de minst socialt och ekonomiskt framgångsrika männen som kan förväntas bli utan kvinnlig partner. Ofrivilligt singelliv i en knaper ekonomisk situation, där den sociala statusen är låg, är ingen bra utgångspunkt. Det är sådant som skapar våld och kriminalitet.

Det är inte utan att man undrar hur socialingenjörerna på daghemmet Kronan ska lösa detta? Import av fruar lär knappast göra underverk för humanistiska nämndens resultat, oavsett om dessa kommer från Afghanistan eller (i bästa Pajalastil) från Ryssland.

Och nej, det är knappast avsaknaden av ett kulturhus som ger denna könsobalans.

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 23

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!