12 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Kommunens omvärldsanalys – villospår, ofrivillig humor och en bortglömd landsbygd

Du betalar för att tjänstemän på kommunen håller en s.k. omvärldsanalys uppdaterad. Arbetet utförs under paraplykonceptet ”Världsklass Örnsköldsvik”, vilket framförallt är en plattform för att söka bidrag från Länsstyrelsen, Tillväxtverket, m.fl. statliga myndigheter och EU-finansierade sammanslutningar.

Omvärldsanalysen för 2020 finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Dokumentet är 16 sidor långt och inleds med det helt verklighetsfrånvända mantra, som kommit att bli politikernas bordsbön:

Vi vill påstå att en rimlig målsättning att arbeta mot, är att år 2030 skall kommunen inte minskat sitt invånarantal, medelåldern skall vara lägre än idag och detta mål skall nås på egna meriter (inte genom inflyttning eller invandring).

Mantrat är ett villospår.

Låt oss nu titta på dokumentet och dess formuleringar. Vi kommer förmodligen återvända i fler inlägg på temat. Det står helt enkelt så mycket tokerier att finna i det, att ett inlägg inte räcker.

Första meningen lyder:

”Denna omvärldsanalys är kartan över det landskap vi behöver navigera genom för att utveckla vår gemensamma plats.”

Den tappre soldaten Švejk skulle inte kunnat formulera det bättre.

(Vill du få ovärderliga perspektiv på Öviks politik och kommunala förvaltning, ja då rekommenderar vi bokklassiskern ”Den tappre soldaten Švejks äventyr under världskriget”. Švejk skulle kunna kliva in som kommunalråd vilken dag som helst. Vi skulle inte märka någon skillnad.)

Tonen sätts direkt i inledningen. Detta är någon typ av överenskommet fikonspråk byråkrater emellan. Kommunen är inte kommunen i geografisk bemärkelse. Det är ”platsen” och inte bara behöver vi ”navigera” genom tillvaron för att utveckla ”platsen” – vi behöver skattefinansierad karta, tillhandahållen av kommunen, till vår hjälp.

”Omvärldsanalysen är tänkt att fungera som en gemensam blickpunkt för platsutveckling.”

Ja, så här ser det ut, på fullaste allvar. Och det fortsätter:

”Några av framgångsfaktorerna i arbetet så här långt har varit att vi samarbetar i breda konstellationer för utvecklingen av Örnsköldsvik. Där vi hittar lösningar tillsammans. Arbetet byggs genom bred delaktighet och medskapande processer. Ett enat ledarskap där man skapar samsyn, visar mod och vilja är viktigt, likväl som de många eldsjälarnas engagemang. Uthålligheten i arbetet skapar framtidstro för platsens fortsatta utveckling. Dessa framgångsfaktorer kommer även fortsatt att vara ledande för arbetet med att möta platsens utmaningar och därigenom nå dess vision.”

Det är som en ejakulation i helt verklighetsfrånvänt språk, med ett oförståeligt budskap. Hur många tusen kommunala byråkrater ägnar sig på hel- eller deltid åt sådant här, i landet som helhet?

Därmed anser vi den ofrivilliga humorn vara fastställd.

Ordet ”landsbygd” omnämns en (1) gång i dokumentet och då i denna formulering:

Det sker samtidigt som ”Örnsköldsviks kommun” kondenseras till ”Örnsköldsvik”. Bor du och verkar i Gideå, så tillhör du inte längre Örnsköldsviks kommun. Nej, du ”utvecklas” när Örnsköldsvik utvecklas.

Det är inte en ointressant språklig detalj. Den som äger och styr språket, styr även en stor del av utvecklingen. Och den språkliga hanteringen säger att kommunen är en centralort med vidhäftad obetydlig landsbygd.

Örnsköldsvik. Örnsköldsvik. Örnsköldsvik. Örnsköldsvik.

Anundsjö.

(Skorped).

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 31

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!