12 juli, 2020

Granskning Örnsköldsvik

Socialdemokratiskt vanstyre sedan 1971

Kommunledningsförvaltningen – vad är det?

Häromdagen ställdes frågan i en kommentar: vad är kommunledningsförvaltningen?

Kommunen beskriver kommunledningsförvaltningen bl.a. så här:

”Förvaltningens uppdrag som helhet är att samordna och koordinera samt att leda och följa upp den kommunala verksamheten. Den ska säkerställa att övergripande mål och perspektiv beaktas, att kvalitetssäkring av gemensamma verksamhetsprocesser görs. Den ska också leverera, koordinera, strukturera och följa upp kommunens olika planer och policydokument och att stå för projektsamordning och utredningskapacitet. Förvaltningen ansvarar också för den övergripande planeringen när det gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.”

Mer konkret gäller att kommunledningsförvaltningen har kommundirektör Magnus Haglund som chef, lyder politiskt under kommunstyrelsen och är indelad i ekonomi-, personal-, kommunikations-, tillväxt- och utvecklingsavdelningar, samt en stab.

Det finns två egenskaper hos kommunledningsförvaltningen som sticker ut.

Ekonomiavdelningen har 26 anställda, varav 17 är kvinnor.

Personalavdelningen har 23 anställda, varav 19 är kvinnor.

Kommunikationsavdelningen har 9 anställda, varav 7 är kvinnor.

Tillväxtavdelningen har 42 anställda, varav 27 är kvinnor. Avdelningen är indelad i underavdelningarna Avdelningsresurs, Mark- och exploateringsenheten, Näringslivsenheten samt Folkhälso- och kompetensenheten.

Utvecklingsavdelningen har 10 anställda, varav 5 är kvinnor.

Staben har 23 anställda, varav 19 är kvinnor.

Totalt har kommunledningsförvaltningen 133 anställda, varav 94 är kvinnor.

Det är en uppseendeväckande könsfördelning. Kvinnliga läsare får ursäkta bilden som illustrerar inlägget. Den är vald med glimten i ögat. Dock, med en sådan könsfördelning borde anställningsannonserna ha med formuleringen ”vi ser gärna manliga sökande”.

Det är inte direkt någon mångfald i etniskt avseende heller. Tydligen är det andra arbetsplatser än kommunledningsförvaltningen som skall ha sådan. Inte ett enda utomeuropeiskt namn passerar bland de anställda (alla finns på kommunens hemsida). Idel svenska namn, något finskt, kanske något tyskt. Ett namn är spanskt eller av annat latinskt ursprung. Lite som Allehandas redaktion alltså.

Ett axplock titlar bland de 133 anställda är minoritetssamordnare, verksamhetsutvecklare, infrastrukturstrateg, utvecklingsstrateg, fastighetsstrateg, näringslivsutvecklare, …

Den som vill vidareutbilda sig i kommunförvaltningen, kan göra det på kommunens hemsida.

Nedan en kulturstrateg, om någon minns 90-talet…

Betygsätt artikeln

Klicka för att betygsätta

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 30

Bli först att betygsätta

error

Gillar du bloggen? Följ och dela!